O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 825 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MAŽEIKIŲ APSKRITIES ŽEMĖS RŪŠIAVIMO KOMISIJOS FONDĄ NR. 825

2009-07-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Mažeikių apskrities žemės rūšiavimo komisija (1926-04-14–1940-08-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis žemės ūkio ministro 1926-03-30 įsakymu[1] nuo 1926-04-14 pradėjo veiklą Mažeikių apskrities žemės rūšiavimo komisija.[2] Apskrities žemės rūšiavimo komisiją sudarė Mažeikių apskrities agronomas, mokesčių inspektorius ar jo padėjėjas, apskrities tarybos atstovas, svarstant miškų klausimus – miškų urėdas. Komisijos darbui vadovavo Mažeikių apskrities agronomas. Komisijos veiklos pradžią ir pabaigą nustatė žemės ūkio ministras.

Mažeikių apskrities žemės rūšiavimo komisija buvo pavaldi Vyriausiajai žemės rūšiavimo komisijai, jos veiklą prižiūrėjo Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio departamentas.

Mažeikių apskrities žemės rūšiavimo komisija savo veikloje vadovavosi 1923 m. Žemės mokesnių įstatymu,[3] 1926 m. Žemei rūšimis, einant žemės mokesnių įstatymu, skirstyti instrukcija,[4] jų pakeitimais bei kitais teisės aktais.

Mažeikių apskrities žemės rūšiavimo komisija veiklą nutraukė 1940-08-26.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Mažeikių apskrities žemės rūšiavimo komisija prižiūrėjo ir tvarkė žemės rūšiavimo darbus visoje apskrityje: sudarė numatytų ištirti ir paskirstyti rūšimis apskrities žemės plotų projektus, priėmė nutarimus dėl kiekvieno juridinio žemės ploto vieneto ar jo dalies paskirstymo rūšimis ir teikė juos Vyriausiajai žemės rūšiavimo komisijai, valsčių valdyboms ir apskrities mokesčių inspekcijai, žemės savininkams siuntė pranešimus apie komisijos priimtus nutarimus dėl jų žemės plotų paskirstymo rūšimis, tyrė žemės savininkų skundus.

Komisijos pirmininkas apmokė žemės tyrėjus, organizavo ir kontroliavo jų darbą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Mažeikių apskrities žemės rūšiavimo komisijos dokumentų įsigijimo ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1967-10-31 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Telšių filialo perėmė Mažeikių apskrities žemės rūšiavimo komisijos fondo 22 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1. Archyve fondui duotas Nr. 825.

Iš viso fonde Nr. 825 yra 1 apyrašas, 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1931 m., 1945 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, rankraštis.

Fonde yra Mažeikių apskrities vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyriaus raštų registracijos 1945 m. knyga.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Mažeikių apskrities žemės rūšiavimo komisijos nutarimai dėl žemės paskirstymo rūšimis.

Mažeikių apskrities vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyriaus raštų registracijos 1945 m. knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1931 m., 1945 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1064, ap. 3, b. 107, l. 70, 72.
[2] LCVA. F. 1064, ap. 3, b. 508, l. 50.
[3] Vyriausybės žinios, 1923 m., Nr. 141-1019, 1020.
[4] LCVA. F. R-1314, ao. 1, b. 34, l. 3.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 08:28