O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 831 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAUNO, PANEVĖŽIO IR UTENOS APYGARDŲ BEI ZARASŲ APSKRITIES ŽEMĖS TVARKYTOJŲ FONDĄ NR. 831

2009-06-          Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Kauno miesto ir apskrities įgaliotinis (1918-11-15–1919-06-05)

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Kauno apskrities įgaliotinis (1919-06-05–1922-05-31)

Kauno apskrities žemės tvarkytojas (1922-06-01–1930-12-31)

Kauno apygardos žemės tvarkytojas (1931-01-01–1940-08-26)

2. Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Panevėžio apskrities įgaliotinis (1918-11-20–1922-05-31)

Panevėžio apskrities žemės tvarkytojas (1922-06-01–1930-12-31)

Panevėžio apygardos žemės tvarkytojas (1931-01-01–1940-08-26)

3. Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Ežerėnų apskrities įgaliotinis (1919-10-03–1922-05-31)

Ežerėnų apskrities žemės tvarkytojas (1922-06-01–1925 m.)

Utenos-Ežerėnų apskričių žemės tvarkytojas (1925 m.–1929-01-28)

Utenos-Zarasų apskričių žemės tvarkytojas (1929-01-29–1930-12-31)

Utenos apygardos žemės tvarkytojas (1931-01-01–1940-08-26)

4. Zarasų apskrities žemės tvarkytojas (1941-09-01–1944 m. liepos mėn.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Žemės ūkio ir valstybės turtų ministro 1918 m. lapkričio mėn. įsakymu Nr. 5 nuo 1918-11-15 buvo paskirtas laikinai eiti pareigas Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Kauno miesto ir apskrities įgaliotinis.

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministro 1919 m. liepos mėn. įsakymu Nr. 496 nuo 1919-06-05 buvo paskirtas laikinai eiti pareigas Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Kauno apskrities įgaliotinis.[1]

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Kauno miesto ir apskrities, vėliau Kauno apskrities įgaliotinis buvo pavaldus Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Žemės ūkio departamentui.[2]

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Kauno miesto ir apskrities, vėliau Kauno apskrities įgaliotinis savo veikloje vadovavosi 1919-12-17 Įstatymu apie žemės tvarkomuosius darbus,[3] kitais teisės aktais.

Vadovaujantis 1922-05-24 Žemės reformai vykdyti įstaigų organizacijos įstatymu[4] ir žemės ūkio ministro 1922-06-01 įsakymu Nr. 768,[5] Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Kauno apskrities įgaliotinio įstaiga buvo pertvarkyta į Kauno apskrities žemės tvarkytojo įstaigą.

Apskrities žemės tvarkytojas buvo pavaldus Žemės ūkio ir valstybės turtų, nuo 1924-01-01 – Žemės ūkio ministerijos Žemės reformos valdybai. Žemės tvarkytojas savo veikloje vadovavosi 1922-04-03 Žemės reformos įstatymu,[6] 1925-08-05 Žemės tvarkymo įstatymu, jų papildymais, pakeitimais bei kitais teisės aktais.

Vadovaujantis 1930-12-31 Žemės reformai vykdyti įstaigų organizacijos įstatymu Kauno apskrities žemės tvarkytojo įstaiga nuo 1931-01-01 buvo pertvarkyta į Kauno apygardos žemės tvarkytojo įstaigą.[7] Kauno apygardos žemės tvarkytojo veiklos teritorija apėmė Kauno ir Trakų apskritis.[8]

2. Žemės ūkio ir valstybės turtų ministro 1918 m. lapkričio mėn. įsakymu Nr. 17 nuo 1918-11-20 laikinai eiti pareigas paskirtas Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Panevėžio apskrities įgaliotinio padėjėjas, 1918 m. gruodžio mėn. įsakymu Nr. 57 nuo 1918-11-30 – Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Panevėžio apskrities įgaliotinis.[9]

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Panevėžio apskrities įgaliotinis buvo pavaldus Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Žemės ūkio departamentui.

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Panevėžio apskrities įgaliotinis savo veikloje vadovavosi 1919-12-17 Įstatymu apie žemės tvarkomuosius darbus, kitais teisės aktais.

Vadovaujantis 1922-05-24 Žemės reformai vykdyti įstaigų organizacijos įstatymu ir žemės ūkio ministro 1922-06-01 įsakymu Nr. 768, Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Panevėžio apskrities įgaliotinio įstaiga buvo pertvarkyta į Panevėžio  apskrities žemės tvarkytojo įstaigą.

Apskrities žemės tvarkytojas buvo pavaldus Žemės ūkio ir valstybės turtų, nuo 1924-01-01 – Žemės ūkio ministerijos Žemės reformos valdybai. Žemės tvarkytojas savo veikloje vadovavosi 1922-04-03 Žemės reformos įstatymu, 1925-08-05 Žemės tvarkymo įstatymu, jų papildymais, pakeitimais bei kitais teisės aktais.

Vadovaujantis 1930-12-31 Žemės reformai vykdyti įstaigų organizacijos įstatymu Panevėžio apskrities žemės tvarkytojo įstaiga nuo 1931-01-01 buvo pertvarkyta į Panevėžio apygardos žemės tvarkytojo įstaigą. Panevėžio apygardos žemės tvarkytojo veiklos teritorija apėmė Panevėžio ir Rokiškio apskritis.[10]

3. Žemės ūkio ir valstybės turtų ministro 1919 m. įsakymu Nr. 550 nuo 1919-10-03 buvo paskirtas laikinai eiti pareigas Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Ežerėnų apskrities įgaliotinis.[11]

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Ežerėnų apskrities įgaliotinis buvo pavaldus Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Žemės ūkio departamentui.

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Ežerėnų apskrities įgaliotinis savo veikloje vadovavosi 1919-12-17 Įstatymu apie žemės tvarkomuosius darbus, kitais teisės aktais.

Vadovaujantis 1922-05-24 Žemės reformai vykdyti įstaigų organizacijos įstatymu ir žemės ūkio ministro 1922-06-01 įsakymu Nr. 768, Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Ežerėnų apskrities įgaliotinio įstaiga buvo pertvarkyta į Ežerėnų apskrities žemės tvarkytojo įstaigą.

Ežerėnų apskrities žemės tvarkytojas nuo 1925 m. dokumentuose vadinamas Utenos-Ežerėnų apskričių žemės tvarkytoju. Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta. Teisės akto, kuriuo vadovaujantis pakeistas įstaigos pavadinimas, nerasta.

Ministrų Kabineto 1929-01-29 nutarimu Ežerėnus pavadinus Zarasais[12] Utenos-Ežerėnų apskričių žemės tvarkytojas pavadintas Utenos-Zarasų apskričių žemės tvarkytoju.

Ežerėnų apskrities, vėliau Utenos-Ežerėnų, Utenos-Zarasų apskričių žemės tvarkytojas, buvo pavaldus Žemės ūkio ir valstybės turtų, nuo 1924-01-01 – Žemės ūkio ministerijos Žemės reformos valdybai. Žemės tvarkytojas savo veikloje vadovavosi 1922-04-03 Žemės reformos įstatymu, 1925-08-05 Žemės tvarkymo įstatymu, jų papildymais ir pakeitimais.

Vadovaujantis 1930-12-31 Žemės reformai vykdyti įstaigų organizacijos įstatymu ir 1930-12-31 Žemės ūkio ministerijos etatų pakeitimu, Utenos-Zarasų apskričių žemės tvarkytojo įstaiga buvo pertvarkyta į Utenos apygardos žemės tvarkytojo įstaigą.[13] Utenos apygardos žemės tvarkytojo įstaigos veiklos teritorija apėmė Utenos ir Zarasų apskritis.

Apygardų žemės tvarkytojai buvo pavaldūs Žemės ūkio ministerijos Žemės reformos valdybai.

Apygardų žemės tvarkytojai savo veikloje vadovavosi 1922-04-03 Žemės reformos, 1925-08-05 ir 1935-08-23 Žemės tvarkymo įstatymais,[14] 1931-08-07 Servitutams likviduoti įstatymu,[15] jų papildymais, pakeitimais bei kitais teisės aktais.

Apygardų žemės tvarkytojų įstaigos baigė veiklą 1940-08-26.

4. Laikinosios Lietuvos Vyriausybės 1941-07-02 nutarimu Nr.8 buvo įsteigta Žemės ūkio ministerija, kuri savo veikloje vadovavosi iki sovietų okupacijos galiojusiais teisės aktais. Buvo atkuriamos ir kitos iki okupacijos veikusios žemės ūkio įstaigos.

Zarasų apskrities žemės tvarkytojas buvo paskirtas nuo 1941-09-01.[16] Žemės tvarkytojas buvo pavaldus Žemės ūkio vadybai ir Žemės tvarkymo departamentui.

Tiksli data, kada 1944 m. Zarasų apskrities žemės tvarkytojo įstaiga baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Kauno, Panevėžio, Ežerėnų apskričių įgaliotiniai savo apskrityse vykdė ministerijos įsakymus ir nurodymus žemės tvarkymo klausimais, rinko ir teikė žinias Žemės reformos komisijai apie stambius dvarus bei ūkius virš 100 ha, kuriuos reikia nusavinti, be priežiūros paliktus ūkius, trobesius ir organizavo jų priežiūrą, rinko žinias apie kariškius, mažažemius ir bežemius, kuriuos reikia aprūpinti žeme, trobesiais, sėklomis.

Kauno, Panevėžio, Ežerėnų, vėliau Utenos-Ežerėnų, Utenos-Zarasų apskričių žemės tvarkytojai, nuo 1931 m. Kauno, Panevėžio, Utenos apygardų žemės tvarkytojai priėmė prašymus žemės tvarkymo darbams savo veiklos teritorijose atlikti, sudarė žemės tvarkymo metų darbų plano projektą ir teikė jį Žemės tvarkymo departamentui tvirtinti, vykdė patvirtintą planą, rengė žemės tvarkomąsias bylas, prižiūrėjo ir tikrino matininkų darbą, organizavo apygardos žemės komisijos darbą.

Zarasų apskrities žemės tvarkytojas priėmė prašymus atlikti žemės tvarkymo darbus Zarasų apskrityje, sudarė žemės tvarkymo metų darbų plano projektą ir teikė jį Žemės tvarkymo departamentui tvirtinti, vykdė patvirtintą planą, rengė žemės tvarkomąsias bylas, prižiūrėjo ir tikrino matininkų darbą, organizavo apskrities žemės komisijos darbą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Kauno, Panevėžio, Utenos, Vilniaus apygardų žemės tvarkytojų dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos centriniame valstybės archyve 1967 m. buvo sudarytas jungtinis Kauno, Utenos, Vilniaus ir Zarasų apygardų žemės tvarkytojų fondas Nr. 831. Sutvarkius dokumentus, 1967 m. į fondo Nr. 831 apyrašą Nr. 1 buvo įrašytos 29 bylos, į apyrašą Nr. 2 – 33 bylos.

1967-11-01 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialo perėmė Utenos-Ežerėnų apskričių žemės tvarkytojo fondo 225 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1, kuris LCVA buvo peršifruotas į Nr. 3, Utenos apygardos žemės tvarkytojo fondo 104 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1, kuris LCVA peršifruotas į Nr. 4, ir Panevėžio apygardos žemės tvarkytojo fondo 29 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1, kuris LCVA peršifruotas į Nr. 5.

1967 m. lapkričio mėn. Kauno, Panevėžio, Utenos, Vilniaus apygardų žemės tvarkytojų fonde buvo 5 apyrašai, 420 apskaitos vienetų.

1991–1995 m. papildomai į apyrašą Nr. 3 buvo įrašyti 5, į apyrašą Nr. 5 – 1 apskaitos vienetas.

1998 m. į fondą Nr. 1251 buvo iškelti 7 apskaitos vienetai.

2009 m. pakeistas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Kauno, Panevėžio ir Utenos apygardų bei Zarasų apskrities žemės tvarkytojai“.

Iš viso fonde Nr. 831 yra 5 apyrašai, 419 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1901–1944 m., 1947 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

Fonde yra Ukmergės apskrities Traupio ir Kavarsko valsčių kaimų žemės planai.

Yra Lietuvos TSR Žemės ūkio liaudies komisariato Žemės tvarkymo valdybos Zarasų apskrities ir valsčių žemės ūkio komisijos dokumentų.

Kauno apygardos žemės tvarkytojo dokumentų yra fonde Nr. 1330, Panevėžio apygardos žemės tvarkytojo dokumentų – fonde Nr. 639.

Kauno apygardos žemės tvarkytojo veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašytos Kauno miesto, Kauno ir Trakų apskričių kaimų žemės sklypų nuomos sutartys.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal apskritis ir valsčius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 29 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1937 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos Zarasų apskrities Dūkšto, Salako ir Rimšės valsčių kaimų išskirstymo viensėdžiais bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius, valsčių viduje – pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 33 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Zarasų apskrities tarybos posėdžių protokolai, Zarasų apskrities dvarų, palivarkų nusavinimo ir parceliacijos, kaimų išskirstymo viensėdžiais, ganiavos servitutų likvidavimo, kaimo kelių pravedimo, sklypų ribų nustatymo, nuosavybės teisių į žemės sklypus pripažinimo bylos,

žinios apie 1940–1941 m. į valstybinį žemės fondą paimtus ūkius, ūkių, kurių savininkai bolševikų valdžios išvežti, iškelti arba pabėgę, valstybės, savivaldybių ir bažnytinių žemių, įmonių 1941–1943 m. sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 230 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos Zarasų apskrities Antazavės, Imbrado valsčių ir Rokiškio apskrities Obelių valsčiaus kaimų išskirstymo viensėdžiais bylos bei Rokiškio, Utenos, Zarasų apskričių kaimų žemių, Nikajos-Ovilkos upelių baseino žemių nusausinimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą, apskritis ir valsčius, valsčių viduje – pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 97 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti Panevėžio apskrities ir Ukmergės apskrities Kavarsko ir Traupio valsčių kaimų žemių planai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyta 30 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1901–1944 m., 1947 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 392, ap. 4, b. 1, l. 3, 75.
[2] LCVA. F. 1247, ap. 2, b. 1, l.14 a.p.
[3] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 17.
[4] Vyriausybės žinios (toliau – V. Ž.), 1922 m., Nr. 90-757.
[5] LCVA. F. 1247, ap. 2, b. 38, l. 2.
[6] V. Ž., 1922 m., Nr. 83-721.
[7] V. Ž., 1930 m., Nr. 345-2359.
[8] LCVA. F. 1247, ap. 4, b. 39, l. 23.
[9] LCVA. F. 392, ap. 4, b. 1, l. 6, 15.
[10] LCVA. F. 1247, ap. 4, b. 39, l. 23.
[11] LCVA. F. 392, ap. 4, b. 1, l. 8.
[12] LCVA. F. 923, ap.1, b. 595, l. 18.
[13] LCVA. F. 1247, ap. 4, b. 39, l. 23 a.p.
[14] V.Ž., 1925 m., Nr. 200-1348; 1935 m., Nr. 494-3446.
[15] V.Ž., 1931 m., Nr. 362-2469.
[16] LCVA. F. R-1314, ap. 1, b. 294, l. 15.
 
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 16:30