O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 869 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PRISIEKUSIOJO MATININKO INŽINIERIAUS KAZIMIERO BLAŽEJEVIČIAUS BIURO FONDĄ NR. 869

2005-12/2007-10-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Prisiekusysis matininkas inžinierius Kazimieras Blažejevičius biuras (Kazimierz Błażejewicz Inżynier Mierniczy Przysięgly) (1924-01-09–1939 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Inžinieriui matininkui Kazimierui Blažejevičiui 1924-01-09 buvo suteiktas Lenkijos Respublikos viešųjų darbų ministro leidimas Nr. XIV–1126 dirbti prisiekusiuoju matininku Vilniaus žemėje.[1] K. Blažejevičius prisiekė 1924-03-10. [2] Turėjo privatų biurą Vilniuje, savo antspaudą.[3]

Veiklą reglamentavo 1925-07-15 Įstatymas apie prisiekusiuosius matininkus, jo papildymai ir pakeitimai; veiklą prižiūrėjo vaivadijos, kurioje buvo atliekami matavimo darbai, vaivada.[4]

Tiksli prisiekusiojo matininko Kazimiero Blažejevičiaus veiklos pabaigos data nenustatyta. 1939 m. rugsėjo mėn. dar veikė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Prisiekusysis matininkas Kazimieras Blažejevičius, vadovaudamasis žemės reformos įstatymais bei kitais teisės aktais, atliko žemės matavimo darbus. Privačių asmenų ir valdžios institucijų užsakymu matavo žemės plotus, nustatė sklypų ribas, remdamasis atliktais matavimais bei geometriniais skaičiavimais sudarė sklypų planus. Projektavo dvarų parceliacijos, servitutų panaikinimo, kaimo bendruomenių žemės skirstymo į viensėdžius darbus ir jiems vadovavo. Galėjo tikrinti, vertinti ir tikslinti kitų matininkų sudarytus žemės planus bei geometrinius skaičiavimus.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Prisiekusiojo matininko inžinieriaus Kazimiero Blažejevičiaus biuro dokumentų įsigijimo šaltinis bei perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Sutvarkius 1967 m. rastus neaprašytus 74 saugojimo vienetus, sudarytas Naugarduko žemės ūkio valdybos fondo Nr. 869 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 74 apskaitos vienetai. 1968-01-17 apyrašas Nr. 1 įrašytas į apskaitos dokumentus.

2000 m. papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

2007 m. patikslinus dokumentų fondo priklausomybę, fondas pavadintas Prisiekusiojo matininko inžinieriaus Kazimiero Blažejevičiaus  biuro fondu.

Iš viso fonde Nr. 869 yra 1 apyrašas, 75 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1938 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti prisiekusiojo matininko Kazimiero Blažejevičiaus žemės matavimo darbų Naugarduko ir Vilniaus vaivadijose dokumentai: žemės sklypų ir jų savininkų sąrašai, sklypų geometriniai skaičiavimai, planai, brėžiniai, eskizai, lauko darbų žurnalai, susirašinėjimo dėl darbų atlikimo, apmokėjimo už darbą dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 75 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1924–1938 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Monitor Polski, 1924, Nr. 268, p.5.
[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 51, ap. 11, b. 1084, l. 1.
[3] LCVA. F. 64, ap. 9, b. 4206, l. 8.
[4] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1925, Nr. 97-682.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 08:29