O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-157 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ŽEMĖTVARKOS VALDYBOS FONDĄ NR. R-157

2009-10-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariato Žemėtvarkos valdyba (1940-10-07–1941 m. birželio mėn., 1944 m.–1946-03-24)

Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Žemėtvarkos valdyba (1946-03-25–1946-04-23)

Lietuvos TSR žemdirbystės ministerijos Žemėtvarkos ir sėjomainų valdyba (1946-04-24–1947-03-07)

Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Žemėtvarkos ir sėjomainų valdyba (1947-03-08–1953-04-22)

Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerijos Žemėtvarkos ir sėjomainų valdyba (1953-04-23–1954-01-03)

Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Žemėtvarkos valdyba (1954-01-04–1961-03-21)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos sesijoje 1940-08-26 buvo išrinktas Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisaras.[1] Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-10-07 nutarimu Nr. 204 patvirtinus Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariato etatus ir struktūrą,[2] veiklą pradėjo Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariato Žemėtvarkos valdyba.

Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariato Žemėtvarkos valdybos veiklą nutraukė 1941 m. birželio mėn. prasidėjęs Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-01-25 nutarimu Nr.32 „Dėl Lietuvos TSR liaudies komisariatų ir centrinių įstaigų veiklos atkūrimo bei jų komplektavimo“ nuo 1944-01-01 Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariatas atkūrė veiklą.[3] Tiksli data, kada atkūrė veiklą Žemėtvarkos valdyba, nenustatyta.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“ Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariato Žemėtvarkos valdyba pavadinta Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Žemėtvarkos valdyba.[4]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-04-24 įsaku „Dėl Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos padalinimo į dvi ministerijas – Lietuvos TSR žemdirbystės ministeriją ir Lietuvos TSR gyvulininkystės ministeriją“ Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija buvo pertvarkyta į Lietuvos TSR žemdirbystės ministeriją.[5] Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Žemėtvarkos valdyba pavadinta Lietuvos TSR žemdirbystės ministerijos Žemėtvarkos ir sėjomainų valdyba.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1947-03-08 įsaku „Dėl Lietuvos TSR žemdirbystės ministerijos, technikinių kultūrų ministerijos ir gyvulininkystės ministerijos sujungimo į Lietuvos TSR žemės ūkio ministeriją“ Lietuvos TSR žemdirbystės ministerija, Lietuvos TSR technikinių kultūrų ministerija ir Lietuvos TSR gyvulininkystės ministerija buvo sujungtos į Lietuvos TSR žemės ūkio ministeriją.[6] Lietuvos TSR žemdirbystės ministerijos Žemėtvarkos ir sėjomainų valdyba buvo pavadinta Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Žemėtvarkos ir sėjomainų valdyba.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1953-04-23 įsaku „Dėl Lietuvos TSR sąjunginių-respublikinių ministerijų pertvarkymo“ Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija, Lietuvos TSR tarybinių ūkių ministerija, TSRS paruošų ministerijos įgaliotinio Lietuvos TSR valdyba, Lietuvos TSR miškų ūkio ministerija ir kitos įstaigos buvo sujungtos į Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministeriją.[7] Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Žemėtvarkos ir sėjomainų valdyba pavadinta Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerijos Žemėtvarkos ir sėjomainų valdyba.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1954-01-04 įsaku „Dėl Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerijos pertvarkymo į Lietuvos TSR žemės ūkio ministeriją“ Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerija pertvarkyta į Lietuvos TSR žemės ūkio ministeriją.[8] Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerijos Žemėtvarkos ir sėjomainų valdyba pavadinta Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Žemėtvarkos valdyba.

Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1961-03-22 nutarimu Nr. 162 „Dėl Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos reorganizavimo“ Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Žemėtvarkos valdyba buvo pertvarkyta į Dirvožemio apsaugos bei gerinimo, žemėtvarkos ir valstybinės žemės fondo apskaitos valdybą.[9]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariato Žemėtvarkos valdyba – Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Žemėtvarkos valdyba buvo atsakinga už žemėtvarkos, geodezinius ir dirvotyros darbus respublikoje, vadovavo pavaldžių įstaigų ir organizacijų veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1961-12-29 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos perėmė 1383 Žemėtvarkos ir sėjomainų valdybos bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2.

2000-06-12 ir 2006-08-28 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė 681 Žemėtvarkos valdybos bylą, įrašytą apyraše Nr. 3.

Iš viso fonde Nr. R-157 yra 3 apyrašai, 2064 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1961 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Žemėtvarkos valdybos 1959–1985 m. veiklos dokumentai įrašyti Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos fondo Nr. R-764 apyrašuose Nr. 10, Nr. 10a, Nr. 26 ir Nr. 42.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti valstybės aktai kolūkiams amžinai naudotis žeme.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal rajonų pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1066 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1952–1957 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti valstybės aktai kolūkiams amžinai naudotis žeme.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal kolūkių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 317 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1952–1957 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko įsakymai veiklos klausimais, žemėtvarkos darbų metų planai ir ataskaitos apie plano įvykdymą, kapitalinių įdėjimų planai ir sąmatos, suvestinės ir metų ataskaitos pagal naudmenas ir naudotojus, metų finansų apyskaitos, žemės apskaitos žiniaraščiai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, piliečių skundai ir pareiškimai žemės paskirstymo klausimais, išdirbio normos, žemės naudojimo pertvarkymo dokumentai, etatų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašytas 681 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1961 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F.R-758, ap. 2, b. 1, l. 13 a.p.
[2] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 2, l. 8.
[3] LCVA. F.R-754, ap. 1, b. 15, l. 13.
[4] LCVA. F.R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.
[5] LCVA. F. R-132, ap. 1, b. 2, l. 34a, 86.
[6] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 17, l. 104.
[7] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 51, l. 7.
[8] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 56, l. 10 a.p.
[9] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 570, l. 237; F. R-157, ap. 3, b. 611, l. 68.
 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 16:11