O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-180 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS APSKRITIES VALSČIŲ ŽEMĖS KOMISIJŲ FONDĄ NR. R-180

2009-11-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Ukmergės apskrities Giedraičių valsčiaus žemės ūkio komisija (1940 m.–1941 m. birželio mėn.)

Ukmergės apskrities Giedraičių valsčiaus žemės komisija (1944 m.–1947-05-10)

2. Ukmergės apskrities Pagirių valsčiaus žemės ūkio komisija (1940 m.–1941 m. birželio mėn.)

Ukmergės apskrities Pagirių valsčiaus žemės komisija (1944 m.–1947-05-10)

3. Ukmergės apskrities Žemaitkiemio valsčiaus žemės ūkio komisija (1940 m.–1941 m. birželio mėn.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Ministrų Tarybos 1940-07-26 nutarimu prie Žemės ūkio ministerijos buvo sudaryta Valstybinė žemės ūkio komisija.[1]

Valstybinės žemės ūkio komisijos 1940-07-27 posėdyje buvo paskirti Ukmergės apskrities žemės ūkio komisijos nariai.[2] Apskrities žemės ūkio komisija turėjo sudaryti valsčių žemės ūkio komisijas.

Tiksli data, kada Ukmergės apskrities žemės ūkio komisija sudarė Giedraičių, Pagirių ir Žemaitkiemio valsčių žemės ūkio komisijas, nenustatyta.

Giedraičių, Pagirių ir Žemaitkiemio valsčių žemės ūkio komisijų veiklą nutraukė 1941 m. birželio mėn. prasidėjęs Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-09-02 nutarimu Nr. 91 „Dėl respublikinės, apskričių ir valsčių žemės komisijų sudarymo ir jų darbo“, valsčių žemės komisijas turėjo sudaryti valsčių Darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai.[3]

Tiksli data, kada 1944 m. buvo sudarytos Giedraičių ir Pagirių valsčių žemės komisijos, nenustatyta.

Vadovaujantis Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto biuro ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1947-04-12 nutarimu Nr. 60 „Apie priemones žemės reformai užbaigti ir tolesnei pagalbai suteikti valstiečiams, gavusiems iš Tarybų valdžios žemės“, Giedraičių ir Pagirių valsčių žemės komisijos nuo 1947-05-10 panaikintos.[4]

 

Sudarytojų funkcijos

 

Giedraičių, Pagirių ir Žemaitkiemio valsčių žemės ūkio bei žemės komisijos sudarė žemių, kurios turėjo būti įtrauktos į valstybinį žemės fondą, sąrašus, priėmė prašymus ir nustatė kandidatus žemei gauti, prižiūrėjo be valdytojų likusius ūkius, sprendė skundus dėl dvarų komitetų veiklos.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1964 m. archyve rasta 17 netvarkytų Giedraičių valsčiaus žemės komisijos bylų.

1965-09-29 dokumentai sutvarkyti: buvo sudaryta ir į apyrašą Nr. 1 įrašyta 17 bylų.

1975-04-02 iš Ukmergės apskrities valsčių savivaldybių fondo Nr.1696 buvo atkelta 10 Žemaitkiemio valsčiaus žemės ūkio komisijos bylų. Sutvarkius dokumentus sudaryta 10 bylų, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 2.

1991-05-27 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Panevėžio valstybinio archyvo perėmė 38 Pagirių valsčiaus žemės komisijos bylas. 1993-03-26 dokumentai sutvarkyti: sudarytos ir į apyrašą Nr. 3 įrašytos 38 bylos.

1994-03-09 į apyrašą Nr. 3 papildomai buvo įrašytos 2 bylos.

Iš viso fonde Nr. R-180 yra 3 apyrašai, 67 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1948 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Giedraičių valsčiaus žemės komisijos veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos bylos apie valsčiaus kaimuose, vienkiemiuose ir dvaruose vykdytą žemės reformą, žemės apskaitos žiniaraščiai, valstiečių ūkių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal gyvenviečių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1948 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Žemaitkiemio valsčiaus žemės ūkio komisijos veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos bylos apie valsčiaus kaimuose, vienkiemiuose ir dvaruose vykdytą žemės reformą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal gyvenviečių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Pagirių valsčiaus žemės komisijos veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos bylos apie valsčiaus kaimuose, vienkiemiuose ir dvaruose vykdytą žemės reformą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal apylinkių pavadinimus ir gyvenviečių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 40 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1948 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-764, ap. 1a, b. 12, l. 56.
[2] Ten pat. l. 91.
[3] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 15, l. 141.
[4] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 80, l. 45.
 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 16:13