O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-235 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ZARASŲ APSKRITIES IR VALSČIŲ ŽEMĖS KOMISIJŲ FONDĄ NR. R-235

2009-11-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Zarasų apskrities žemės ūkio komisija (1940-07-27–1941 m. birželio mėn.)

Zarasų apskrities žemės komisija (1944 m.–1947-05-10)

2. Zarasų apskrities Dūkšto valsčiaus žemės ūkio komisija (1940 m.–1941 m. birželio mėn.)

Zarasų apskrities Dūkšto valsčiaus žemės komisija (1944 m.–1947-05-10)

3. Zarasų apskrities Salako valsčiaus žemės ūkio komisija (1940 m.–1941 m. birželio mėn.)

Zarasų apskrities Salako valsčiaus žemės komisija (1944 m.–1947-05-10)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Ministrų Tarybos 1940-07-26 nutarimu prie Žemės ūkio ministerijos buvo sudaryta Valstybinė žemės ūkio komisija.[1]

Valstybinės žemės ūkio komisijos 1940-07-27 posėdyje buvo paskirti Zarasų apskrities žemės ūkio komisijos nariai.[2] Apskrities žemės ūkio komisija turėjo sudaryti valsčių žemės ūkio komisijas.

Tiksli data, kada Zarasų apskrities žemės ūkio komisija sudarė Dūkšto ir Salako valsčių žemės ūkio komisijas, nenustatyta.

Zarasų apskrities ir Dūkšto bei Salako valsčių žemės ūkio komisijų veiklą nutraukė 1941 m. birželio mėn. prasidėjęs Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-09-02 nutarimu Nr. 91 „Dėl respublikinės, apskričių ir valsčių žemės komisijų sudarymo ir jų darbo“ apskričių ir valsčių žemės komisijas turėjo sudaryti apskričių ir valsčių Darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai.[3]

Tiksli data, kada 1944 m. buvo sudarytos Zarasų apskrities ir Dūkšto bei Salako valsčių žemės komisijos, nenustatyta.

Vadovaujantis Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto biuro ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1947-04-12 nutarimu Nr. 60 „Apie priemones žemės reformai užbaigti ir tolesnei pagalbai suteikti valstiečiams, gavusiems iš Tarybų valdžios žemės“ Zarasų apskrities ir  Dūkšto bei Salako valsčių žemės komisijos nuo 1947-05-10 panaikintos.[4]

 

Sudarytojų funkcijos

 

Zarasų apskrities žemės ūkio komisija sprendė visus klausimus, susijusius su Liaudies Seimo nutarimų dėl žemės reformos įgyvendinimu apskrities ribose, vadovavo valsčių žemės ūkio komisijų veiklai.

Zarasų apskrities žemės komisija vykdė Respublikinės žemės komisijos instrukcijas bei nurodymus, vadovavo valsčių žemės komisijų veiklai, tvirtino valsčių žemės komisijų pateikiamus sąrašus žemių, kurios turėjo būti įtrauktos į valstybinį žemės fondą.

Dūkšto ir Salako valsčių žemės ūkio ir žemės komisijos sudarė žemių, kurios turėjo būti įtrauktos į valstybinį žemės fondą, sąrašus, priėmė prašymus ir nustatė kandidatus žemei gauti, prižiūrėjo be valdytojų likusius ūkius, sprendė skundus dėl dvarų komitetų veiklos.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1967-08-31 dokumentai sutvarkyti: buvo sudarytos ir į apyrašą Nr. 1 įrašytos 124 bylos.

1991-04-03 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Valstybinio žemėtvarkos instituto perėmė 2 Zarasų apskrities žemės ūkio komisijos bylas, kurios 1991-11-28 papildomai buvo įrašytos į apyrašą Nr. 1.

2001-09-20 iš Zarasų apskrities valsčių savivaldybių fondo Nr. 844 buvo atkeltos 2 bylos, kurios papildomai įrašytos į fondo Nr. R-235 apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-235 yra 1 apyrašas, 128 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1947 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Valstybinės žemės ūkio ir Zarasų apskrities žemės ūkio komisijų tvarkomieji dokumentai, gyventojų pareiškimai ir skundai dėl žemės gavimo, bylos apie kaimų, vienkiemių ir dvarų žemės valdymo pertvarkymą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčių pavadinimus ir gyvenviečių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 128 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1947 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-764, ap. 1a, b. 12, l. 56.
[2] LCVA. F. R-764, ap. 1a, b. 12, l. 91.
[3] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 15, l. 141.
[4] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 80, l. 45.
  

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 16:14