O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-347 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PAUKŠTININKYSTĖS TRESTO FONDĄ NR. R-347

2009-06-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Paukštininkystės trestas (1966-01-10–1985-12-15)

Paukštininkystės trestas (1985-12-16–1986-04-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1965-12-29 nutarimu Nr. 643 ir Lietuvos TSR žemės ūkio ministro 1966-01-10 įsakymu Nr. 27 „Dėl Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Paukštininkystės tresto įsteigimo“ įsteigtas Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Paukštininkystės trestas.[1] Trestas veikė Vilniuje.

Trestas buvo pavaldus Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijai.

1985-12-16 įsteigus Lietuvos TSR valstybinį agropramoninį komitetą,[2] Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Paukštininkystės trestas tapo pavaldus Lietuvos TSR valstybiniam agropramoniniam komitetui ir buvo vadinamas Paukštininkystės trestu.

Savo veikloje trestas vadovavosi TSRS Ministrų Tarybos 1975-10-20 patvirtintais tarybinių ūkių trestų nuostatais, Lietuvos TSR žemės ūkio ministro, vėliau Lietuvos TSR valstybinio agropramoninio komiteto įsakymais.

Vadovaujantis Lietuvos TSR valstybinio agropramoninio komiteto 1986-02-28 įsakymu Nr. 174 „Dėl specializuotų ūkių valdymo pertvarkymo“ Paukštininkystės trestas nuo 1986-04-01 veiklą nutraukė.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Trestas organizavo kiaušinių ir paukštienos gamybą paukštynuose ir paukštininkystės tarybiniuose ūkiuose, kitas žemės ūkio gamybos šakas paukštininkystės tarybiniuose ūkiuose, aprūpino kolūkius, paukščių fermas, gyventojus veisliniais ir hibridiniais paukščiais. Trestas skirstė pavaldžioms įmonėms lėšas, kurą bei įrengimus, organizavo įmonių gaminių realizavimą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1986-05-11 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš likviduojamo Paukštininkystės tresto perėmė 535 tresto veiklos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1987 m. bylų skaičiaus ir būklės patikrinimo metu nustatyta, kad fonde yra 544 apskaitos vienetai.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2000 m. iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė 187 Paukštininkystės tresto bylas, kurios buvo papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-347 yra 1 apyrašas, 731 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1966–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, nuotrauka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, tresto direktoriaus įsakymai, susirašinėjimo su vadovaujančiomis įstaigomis veiklos, personalo klausimais dokumentai, žinios apie personalą, žemės ūkio specialistus, tresto, tarybinių ūkių, paukštynų ir fabrikų gamybiniai, finansų, penkmečio, racionalizacijos ir naujos technikos įdiegimo, tarybinių ūkių žemės vystymo planai, planų projektai, sąmatos, metų, mėnesių ataskaitos, tarybinių ūkių turto priėmimo-perdavimo aktai, Paukštininkystės tresto profsąjungos narių susirinkimų, Profsąjungos vietos komiteto posėdžių protokolai, ataskaitos ir nutarimai, paukštininkystės tarybinių ūkių ir paukštynų įstatai, tarybinių ūkių ir paukštynų darbininkų darbo apmokėjimo nuostatai, tresto likvidacinės komisijos dokumentai, tresto, žemės ūkio įmonių etatų, paukštininkystės pirmūnų sąrašai.

Bylos į susistemintos ir apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal tresto skyrius ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 731 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1966–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-347, ap. 1, b. 1, l. 1, 6.
[2] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 1488, l. 31.
[3] LCVA. F. R-746, ap. 1, b. 9, l. 93; F. R-347, ap. 1, b. 718, l. 1.
 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 16:15