O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-351 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UTENOS II MAŠINŲ-TRAKTORIŲ STOTIES FONDĄ NR. R-351

2010-01-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Utenos II mašinų-traktorių stotis (MTS) ([1941-01-11]–1941 m. birželio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-01-11 nutarimu Nr. 27 „Dėl valstybinių mašinų-traktorių stočių ir žemės ūkio mašinoms naudoti punktų organizavimo Lietuvos TSR“ Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariatui buvo pavesta organizuoti respublikoje mašinų-traktorių stotis (MTS).[1]

Tiksli data, kada buvo organizuota Utenos II mašinų-traktorių stotis, nenustatyta.

Utenos II mašinų-traktorių stoties veiklą nutraukė 1941 m. birželio mėn. prasidėjęs Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Mašinų-traktorių stotis (MTS) teikė pagalbą valstiečiams didinti jų darbo našumą. Santykiai tarp valstiečių ūkių ir MTS buvo įforminami sutartimis, kuriose buvo numatomos darbų rūšys (arimas, pasėlių akėjimas ir t.t) ir darbų apimtys. MTS į dirbamuosius plotus turėjo atgabenti mašinas ir inventorių, juos remontuoti, teikti valstiečiams agronominę pagalbą. Valstiečiai privalėjo laiku išvežti mėšlą, parinkti geros kokybės sėklą ir pan. Mokestis už MTS darbą valstiečių ūkiuose buvo imamas natūra.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1969-07-03 dokumentai sutvarkyti: buvo sudaryta ir į apyrašą Nr. 1 įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. R-351 yra 1 apyrašas, 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisaro įsakymai personalo klausimais, MTS gamybos finansų planai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, žinios apie gautus traktorius, apdirbtus plotus, sunaudotą kurą, MTS darbuotojų sąrašai ir algų lapai, sutartys su valstiečiais jų žemės apdirbimo klausimu.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-764, ap. 1a, b. 10, l. 103.
 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 16:16