O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-441 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TRAKŲ APSKRITIES VALSČIŲ ŽEMĖS KOMISIJŲ FONDĄ NR. R-441

2009-11-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Trakų apskrities Aukštadvario valsčiaus žemės ūkio komisija (1940 m.–1941 m. birželio mėn.)

Trakų apskrities Aukštadvario valsčiaus žemės komisija (1944 m.–1947-05-10)

2. Trakų apskrities Kaišiadorių valsčiaus žemės ūkio komisija (1940 m.–1941 m. birželio mėn.)

Trakų apskrities Kaišiadorių valsčiaus žemės komisija (1944 m.–1947-05-10)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Ministrų Tarybos 1940-07-26 nutarimu prie Žemės ūkio ministerijos buvo sudaryta Valstybinė žemės ūkio komisija.[1]

Valstybinės žemės ūkio komisijos 1940-07-27 posėdyje buvo paskirti Trakų apskrities žemės ūkio komisijos nariai.[2] Apskrities žemės ūkio komisija turėjo sudaryti valsčių žemės ūkio komisijas.

Tiksli data, kada Trakų apskrities žemės ūkio komisija sudarė Aukštadvario ir Kaišiadorių valsčių žemės ūkio komisijas, nenustatyta.

Aukštadvario ir Kaišiadorių valsčių žemės ūkio komisijų veiklą nutraukė 1941 m. birželio mėn. prasidėjęs Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-09-02 nutarimu Nr. 91 „Dėl respublikinės, apskričių ir valsčių žemės komisijų sudarymo ir jų darbo“, valsčių žemės komisijas turėjo sudaryti valsčių Darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai.[3]

Tiksli data, kada 1944 m. buvo sudarytos Aukštadvario ir Kaišiadorių valsčių žemės komisijos, nenustatyta.

Vadovaujantis Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto biuro ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1947-04-12 nutarimu Nr. 60 „Apie priemones žemės reformai užbaigti ir tolesnei pagalbai suteikti valstiečiams, gavusiems iš Tarybų valdžios žemės“, Aukštadvario ir Kaišiadorių valsčių žemės komisijos nuo 1947-05-10 panaikintos.[4]

 

Sudarytojų funkcijos

 

Aukštadvario ir Kaišiadorių valsčių žemės ūkio ir žemės komisijos sudarė žemių, kurios turėjo būti įtrauktos į valstybinį žemės fondą, sąrašus, priėmė prašymus ir nustatė kandidatus žemei gauti, prižiūrėjo be valdytojų likusius ūkius, sprendė skundus dėl dvarų komitetų veiklos.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1973-10-30 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 9 Trakų apskrities Aukštadvario valsčiaus ir 25 Kaišiadorių valsčiaus žemės ūkio komisijų netvarkytas bylas.

1974-04-23 dokumentai sutvarkyti: buvo sudarytos ir į apyrašą Nr. 1 įrašytos 34 bylos.

1997-09-10 į apyrašą Nr.1 papildomai įrašyta 1 byla.

2009 m. patikslintas fondo pavadinimas – Trakų apskrities valsčių žemės komisijos.

Iš viso fonde Nr. R-441 yra 1 apyrašas, 35 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1947 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos žinios apie žemės reformos reikalams imamus ūkius ir kandidatus žemei gauti, žemės paskyrimo protokolai ir aktai, piliečių pareiškimai žemei gauti, žemės sklypų planai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 35 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1947 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-764, ap. 1a, b. 12, l. 56.
[2] Ten pat. l. 91.
[3] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 15, l. 141.
[4] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 80, l. 45.
 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 16:19