O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-586 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LAZDIJŲ APSKRITIES IR VALSČIŲ ŽEMĖS KOMISIJŲ FONDĄ NR. R-586

2009-11-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Seinų apskrities žemės ūkio komisija (1940-07-27–1941 m. birželio mėn.)

Lazdijų apskrities žemės komisija (1944 m.–1947-05-10)

2. Seinų apskrities Lazdijų valsčiaus žemės ūkio komisija (1940 m.–1941 m. birželio mėn.)

Lazdijų apskrities Lazdijų valsčiaus žemės komisija (1944 m.–1947-05-10)

3. Seinų apskrities Leipalingio valsčiaus žemės ūkio komisija (1940 m.–1941 m. birželio mėn.)

Lazdijų apskrities Leipalingio valsčiaus žemės komisija (1944 m.–1947-05-10)

4. Seinų apskrities Kapčiamiesčio valsčiaus žemės ūkio komisija (1940 m.–1941 m. birželio mėn.)

Lazdijų apskrities Kapčiamiesčio valsčiaus žemės komisija (1944 m.–1947-05-10)

5. Seinų apskrities Rudaminos valsčiaus žemės ūkio komisija (1940 m.–1941 m. birželio mėn.)

Lazdijų apskrities Rudaminos valsčiaus žemės komisija (1944 m.–1947-05-10)

6. Seinų apskrities Šventežerio valsčiaus žemės ūkio komisija (1940 m.–1941 m. birželio mėn.)

Lazdijų apskrities Šventežerio valsčiaus žemės komisija (1944 m.–1947-05-10)

7. Seinų apskrities Veisiejų valsčiaus žemės ūkio komisija (1940 m.–1941 m. birželio mėn.)

Lazdijų apskrities Veisiejų valsčiaus žemės komisija (1944 m.–1947-05-10)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Ministrų Tarybos 1940-07-26 nutarimu prie Žemės ūkio ministerijos buvo sudaryta Valstybinė žemės ūkio komisija.[1]

Valstybinės žemės ūkio komisijos 1940-07-27 posėdyje buvo paskirti Seinų apskrities žemės ūkio komisijos nariai.[2] Apskrities žemės ūkio komisija turėjo sudaryti valsčių žemės ūkio komisijas.

Tiksli data, kada Seinų apskrities žemės ūkio komisija sudarė Lazdijų, Leipalingio, Kapčiamiesčio, Rudaminos, Šventežerio ir Veisiejų valsčių žemės ūkio komisijas, nenustatyta.

Seinų apskrities ir Lazdijų, Leipalingio, Kapčiamiesčio, Rudaminos, Šventežerio bei Veisiejų valsčių žemės ūkio komisijų veiklą nutraukė 1941 m. birželio mėn. prasidėjęs Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas.

1944 m. Seinų apskritis pavadinta Lazdijų apskritimi.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-09-02 nutarimu Nr. 91 „Dėl respublikinės, apskričių ir valsčių žemės komisijų sudarymo ir jų darbo“ apskričių ir valsčių žemės komisijas turėjo sudaryti apskričių ir valsčių Darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai.[3]

Tiksli data, kada 1944 m. buvo sudarytos Lazdijų apskrities ir Lazdijų, Leipalingio, Kapčiamiesčio, Rudaminos, Šventežerio bei Veisiejų valsčių žemės komisijos, nenustatyta.

Vadovaujantis Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto biuro ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1947-04-12 nutarimu Nr. 60 „Apie priemones žemės reformai užbaigti ir tolesnei pagalbai suteikti valstiečiams, gavusiems iš Tarybų valdžios žemės“ Lazdijų apskrities ir Lazdijų, Leipalingio, Kapčiamiesčio, Rudaminos, Šventežerio bei Veisiejų valsčių žemės komisijos nuo 1947-05-10 panaikintos.[4]

 

Sudarytojų funkcijos

 

Seinų apskrities žemės ūkio komisija sprendė visus klausimus, susijusius su Liaudies Seimo nutarimų dėl žemės reformos įgyvendinimu apskrities ribose, vadovavo valsčių žemės ūkio komisijų veiklai.

Lazdijų apskrities žemės komisija vykdė Respublikinės žemės komisijos instrukcijas bei nurodymus, vadovavo valsčių žemės komisijų veiklai, tvirtino valsčių žemės komisijų pateikiamus sąrašus žemių, kurios turėjo būti įtrauktos į Valstybinį žemės fondą.

Lazdijų, Leipalingio, Kapčiamiesčio, Rudaminos, Šventežerio ir Veisiejų valsčių žemės ūkio ir žemės komisijos sudarė žemių, kurios turėjo būti įtrauktos į valstybinį žemės fondą, sąrašus, priėmė prašymus ir nustatė kandidatus žemei gauti, prižiūrėjo be valdytojų likusius ūkius, sprendė skundus dėl dvarų komitetų veiklos.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1992-01-24 dokumentai sutvarkyti: buvo sudarytos ir į apyrašą Nr. 1 įrašytos 104 bylos.

1996-10-10 ir 2001-10-23 į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytos 7 bylos.

Iš viso fonde Nr. R-586 yra 1 apyrašas, 111 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1948 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti apskrities žemės komisijos posėdžių protokolai, žinios apie ūkius, iš kurių imama žemė į valstybinį fondą, žemės paskyrimo aktai, piliečių prašymai žemei gauti, naujakurių, gavusių žemę, sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčių ir gyvenviečių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 111 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1948 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-764, ap. 1a, b. 12, l. 56.
[2] LCVA. F. R-764, ap. 1a, b. 12, l. 91.
[3] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 15, l. 141.
[4] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 80, l. 45.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 08:20