O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-594 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BIRŽŲ APSKRITIES IR VALSČIŲ ŽEMĖS KOMISIJŲ FONDĄ NR. R-594

2009-11-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Biržų apskrities žemės ūkio komisija (1940-07-27–1941 m. birželio mėn.)

Biržų apskrities žemės komisija (1944 m.–1947-05-10)

2. Biržų apskrities Daujėnų valsčiaus žemės ūkio komisija (1940 m.–1941 m. birželio mėn.)

Biržų apskrities Daujėnų valsčiaus žemės komisija (1944 m.–1947-05-10)

3. Biržų apskrities Krinčino valsčiaus žemės ūkio komisija (1940 m.–1941 m. birželio mėn.)

Biržų apskrities Krinčino valsčiaus žemės komisija (1944 m.–1947-05-10)

4. Biržų apskrities Pasvalio valsčiaus žemės ūkio komisija (1940 m.–1941 m. birželio mėn.)

Biržų apskrities Pasvalio valsčiaus žemės komisija (1944 m.–1947-05-10)

5. Biržų apskrities Vaškų valsčiaus žemės ūkio komisija (1940 m.–1941 m. birželio mėn.)

Biržų apskrities Vaškų valsčiaus žemės komisija (1944 m.–1947-05-10)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Ministrų Tarybos 1940-07-26 nutarimu prie Žemės ūkio ministerijos buvo sudaryta Valstybinė žemės ūkio komisija.[1]

Valstybinės žemės ūkio komisijos 1940-07-27 posėdyje buvo paskirti Biržų apskrities žemės ūkio komisijos nariai.[2] Apskrities žemės ūkio komisija turėjo sudaryti valsčių žemės ūkio komisijas.

Tiksli data, kada Biržų apskrities žemės ūkio komisija sudarė Daujėnų, Krinčino, Pasvalio ir Vaškų valsčių žemės ūkio komisijas, nenustatyta.

Biržų apskrities ir Daujėnų, Krinčino, Pasvalio bei Vaškų valsčių žemės ūkio komisijų veiklą nutraukė 1941 m. birželio mėn. prasidėjęs Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-09-02 nutarimu Nr. 91 „Dėl respublikinės, apskričių ir valsčių žemės komisijų sudarymo ir jų darbo“ apskričių ir valsčių žemės komisijas turėjo sudaryti apskričių ir valsčių Darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai.[3]

Tiksli data, kada 1944 m. buvo sudarytos Biržų apskrities ir Daujėnų, Krinčino, Pasvalio bei Vaškų valsčių žemės komisijos, nenustatyta.

Vadovaujantis Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto biuro ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1947-04-12 nutarimu Nr. 60 „Apie priemones žemės reformai užbaigti ir tolesnei pagalbai suteikti valstiečiams, gavusiems iš Tarybų valdžios žemės“ Biržų apskrities ir Daujėnų, Krinčino, Pasvalio bei Vaškų valsčių žemės komisijos nuo 1947-05-10 panaikintos.[4]

 

Sudarytojų funkcijos

 

Biržų apskrities žemės ūkio komisija sprendė visus klausimus, susijusius su Liaudies Seimo nutarimų dėl žemės reformos įgyvendinimu apskrities ribose, vadovavo valsčių žemės ūkio komisijų veiklai.

Biržų apskrities žemės komisija vykdė Respublikinės žemės komisijos instrukcijas bei nurodymus, vadovavo valsčių žemės komisijų veiklai, tvirtino valsčių žemės komisijų pateikiamus sąrašus žemių, kurios turėjo būti įtrauktos į valstybinį žemės fondą.

Daujėnų, Krinčino, Pasvalio ir Vaškų valsčių žemės ūkio ir žemės komisijos sudarė žemių, kurios turėjo būti įtrauktos į valstybinį žemės fondą, sąrašus, priėmė prašymus ir nustatė kandidatus žemei gauti, prižiūrėjo be valdytojų likusius ūkius, sprendė skundus dėl dvarų komitetų veiklos.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1993 m. archyve buvo rastos 85 Biržų apskrities ir valsčių žemės komisijų neaprašytos bylos.

1993-11-29 dokumentai sutvarkyti: buvo sudarytos ir į apyrašą Nr. 1 įrašytos 73 bylos. 12 bylų buvo perkelta į fondą Nr. R-116.

Iš viso fonde Nr. R-594 yra 1 apyrašas, 73 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1947 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos žinios apie ūkius, iš kurių imama žemė į valstybinį fondą, piliečių prašymai žemei gauti, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčių ir gyvenviečių pavadinimus bei ūkių savininkų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 73 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1947 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-764, ap. 1a, b. 12, l. 56.
[2] LCVA. F. R-764, ap. 1a, b. 12, l. 91.
[3] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 15, l. 141.
[4] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 80, l. 45.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 08:18