O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-61 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RESPUBLIKINĖS ŽEMĖS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS FONDĄ NR. R-61

2009-10-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinė žemės ūkio komisija (1940-07-26–1941 m. birželio mėn.)

Respublikinė žemės komisija prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos (1944-09-02–1946-03-24)

Respublikinė žemės komisija prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1946-03-25–1947-05-10)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Ministrų Tarybos 1940-07-26 nutarimu prie Žemės ūkio ministerijos buvo sudaryta Valstybinė žemės ūkio komisija.[1]

Valstybinės žemės ūkio komisijos veiklą nutraukė 1941 m. birželio mėn. prasidėjęs Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-09-02 nutarimu Nr. 91 „Dėl respublikinės, apskričių ir valsčių žemės komisijų sudarymo ir jų darbo“ buvo sudaryta Respublikinė žemės komisija prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos.[2]

Vadovaujantis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“ Respublikinė žemės komisija prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pavadinta Respublikine žemės komisija prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.[3]

Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto biuro ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1947-04-12 nutarimu Nr. 60 „Apie priemones žemės reformai užbaigti ir tolesnei pagalbai suteikti valstiečiams, gavusiems iš Tarybų valdžios žemės“ Respublikinė žemės komisija prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nuo 1947-05-10 panaikinta.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybinė žemės ūkio komisija sprendė visus klausimus, susijusius su Liaudies Seimo nutarimų dėl žemės reformos įgyvendinimu, vadovavo apskričių žemės ūkio komisijų veiklai.

Respublikinė žemės komisija prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos sprendė visus klausimus, susijusius su Įstatymo dėl vokiečių okupacijos padarinių žemės ūkyje likvidavimo vykdymu, vadovavo apskričių žemės ūkio komisijų veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1959-05-21 dokumentai sutvarkyti: buvo sudarytos ir į apyrašą Nr. 1 įrašytos 26 bylos. Dokumentų sutvarkymo akto nėra.

1964 m. archyve rasti neaprašyti Valstybinės žemės ūkio komisijos dokumentai. 1966-02-05 dokumentai sutvarkyti: buvo sudarytos ir į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytos 7 bylos.

1971-04-05 į apyrašą Nr. 1 papildomai buvo įrašytos 8 bylos.

1973-10-30 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) iš LCVA Kauno filialo perėmė 4 Valstybinės žemės ūkio komisijos bylas, kurios papildomai buvo įrašytos į apyrašą Nr. 1.

1975-07-09 į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytos 3 bylos.

1978-02-23 iš kitų fondų buvo atkeltos 3 bylos, kurios papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 1.

1990-08-27 LCVA iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė 62 Respublikinės žemės komisijos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos bylas, įrašytas apyraše Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. R-61 yra 2 apyrašai, 113 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1948 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Apyrašo Nr. 1 bylos mikrofilmuotos.

 

Valstybinės žemės ūkio komisijos veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Valstybinės žemės ūkio komisijos potvarkiai, žemės paskirstymo žiniaraščiai, paimtų į valstybinį žemės fondą ūkių bei sklypų sąrašai, apskričių ir valsčių žemės ūkio komisijų veiklos dokumentai bei komisijų narių sąrašai ir anketos, žemės gavusių bežemių ir mažažemių sąrašai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, žinios apie kandidatus žemei gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 51 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Bylos mikrofilmuotos.

 

Respublikinės žemės komisijos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti komisijos posėdžių nutarimai, žinios apie žemės reformos pravedimo rezultatus, vardiniai naujakurių sąrašai ir santrauka žinių apie ūkius, iš kurių paimama žemė, gyvuliai, žemės ūkio inventorius ir trobesiai, piliečių skundai ir pareiškimai žemės paskirstymo klausimais.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 62 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1948 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-764, ap. 1a, b. 12, l. 56.
[2] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 15, l. 141.
[3] LCVA. F.R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.
[4] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 80, l. 45.
 
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 16:09