O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-811 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RESPUBLIKINĖS VALSTYBINĖS SĖKLOS INSPEKCIJOS FONDĄ NR. R-811

2010-02-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Respublikinė valstybinė sėklų kontrolės ir augalų karantino inspekcija (1945-12-18–1947-07-31)

Respublikinė valstybinė sėklų kontrolės laboratorija (1947-08-01–1948-05-07)

Respublikinė valstybinė sėklų kokybės inspekcija (1948-05-08–1953 m.)

Respublikinė sėklų kontrolės laboratorija (1953 m.–1956 m.)

Respublikinė sėklų kontrolės ir agrochemijos laboratorija (1956 m.–1965-08-30)

Respublikinė sėklų kontrolės laboratorija (1965-08-31–1966-12-09)

Respublikinė valstybinė sėklos inspekcija (1966-12-10–1990 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1945-12-18 nutarimu Nr. 735 buvo įsteigta Respublikinė valstybinė sėklų kontrolės ir augalų karantino inspekcija.[1]

Vadovaujantis TSRS žemės ūkio ministerijos 1947-07-01 įsakymu Nr. 629 ir 1947-07-07 įsakymu Nr. 657 Respublikinė valstybinė sėklų kontrolės ir augalų karantino inspekcija nuo 1947-08-01 buvo reorganizuota į Respublikinę valstybinę sėklų kontrolės laboratoriją ir Respublikinę valstybinę augalų karantino inspekciją.[2] Respublikinė valstybinė sėklų kontrolės laboratorija buvo pavaldi TSRS žemės ūkio ministerijos Veislių valdybai.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1948-04-19 nutarimu Nr. 219, Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija 1948-05-08 įsakymu Nr. 247 Respublikinę valstybinę sėklų kontrolės laboratoriją reorganizavo į Respublikinę valstybinę sėklų kokybės inspekciją.[3] Respublikinė valstybinė sėklų kokybės inspekcija buvo pavaldi TSRS žemės ūkio ministerijos Valstybinei sėklų kokybės inspekcijai.[4]

1953 m. Respublikinė valstybinė sėklų kokybės inspekcija pavadinta Respublikine sėklų kontrolės laboratorija.

1956 m. Respublikinė sėklų kontrolės laboratorija pavadinta Respublikine sėklų kontrolės ir agrochemijos laboratorija. Laboratorija buvo pavaldi Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijai. Nuo 1962-03-29 tapo pavaldi Lietuvos TSR žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijai.

Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos 1965-08-31 įsakymu Nr. 450 Respublikinė sėklų kontrolės ir agrochemijos laboratorija buvo reorganizuota į Respublikinę sėklų kontrolės laboratoriją.[5]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1966-12-10 nutarimu Nr. 492 „Dėl sėklos kontrolės laboratorijų pertvarkymo“ Respublikinė sėklų kontrolės laboratorija buvo pertvarkyta į Respublikinę valstybinę sėklos inspekciją.[6]Inspekcija buvo pavaldi Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijai ir TSRS žemės ūkio ministerijos Valstybinei sėklos inspekcijai.

Respublikinė valstybinė sėklos inspekcija nuo 1990-03-22 tapo pavaldi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai. Inspekcija veiklą tęsė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Respublikinė valstybinė sėklų kontrolės ir augalų karantino inspekcija rūpinosi sėklų kokybe, buvo atsakinga už respublikos teritorijos apsaugą nuo karantininių žemės ūkio augalams žalingų kenkėjų, ligų sukėlėjų ir piktžolių, nustatė karantininių ligų kenkėjų ir piktžolių židinius, juos lokalizavo ir likvidavo.

Respublikinė valstybinė sėklų kontrolės laboratorija–Respublikinė valstybinė sėklos inspekcija buvo atsakinga už visų žemės ūkio kultūrų sėklos kokybę, organizavo patikrinimus kaip ūkiai ir paruošų organizacijos laikosi valstybinių sėklos standartų ir kokios kokybės yra aukščiausiosios reprodukcijos sėkla, kurią mokslinio tyrimo įstaigos ir žemės ūkio mokyklų mokomieji bandymų ūkiai parduoda kolūkiams bei tarybiniams ūkiams veislei pakeisti ir atnaujinti, vadovavo rajonų inspekcijų (laboratorijų) veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA) 2000-05-16 iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė 469 Respublikinės valstybinės sėklos inspekcijos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

LCVA 2006-08-28 iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė 17 Respublikinės valstybinės sėklos inspekcijos bylų, kurios papildomai įrašytos į apyrašą Nr.1.

Iš viso fonde Nr. R-811 yra 1 apyrašas, 486 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos TSRS žemės ūkio liaudies komisariato 1938–1941 m. instrukcijos, nuostatai, taisyklės sėklų kontrolės ir kokybės klausimais, TSRS valstybinės sėklų kokybės inspekcijos ir Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos nurodymai ir įsakymai, sėklos inspekcijos viršininko įsakymai veiklos klausimais (nuo 1967 m.), inspekcijos (laboratorijos) metų darbo planai ir ataskaitos, rajonų inspekcijų (laboratorijų) darbo ataskaitos, gamybinių pasitarimų protokolai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, pavaldžių įstaigų revizijų ir patikrinimo dokumentai, etatų sąrašai ir sąmatos, metų balansai, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 486 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F.R-764, ap. 1, b.2 1, l. 156.
[2] LCVA. F. R-811, ap. 1, b. 2, l. 4.
[3] LCVA. F. R-811, ap. 1, b. 4, l. 68, 84.
[4] LCVA. F. R-811, ap. 1, b. 4, l. 173.
[5] LCVA. F. R-811, ap. 1, b. 119, l. 128.
[6] LCVA. F. R-764, ap. 1, b. 726, l. 33.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 08:25