O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-927 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS ŪKIO KULTŪRŲ VEISLIŲ TYRIMO INSPEKTŪROS FONDĄ NR. R-927

2010-02-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinės grūdinių kultūrų veislių tyrimo komisijos prie TSRS žemės ūkio liaudies komisariato inspektorius Lietuvos TSR (Инспектор Государственной комиссии по сортоиспытанию зерновых культур при Народном комиссариате земледелия СССР по Литовской ССР) (1945 m.–1946-03-14)

Valstybinės grūdinių kultūrų veislių tyrimo  komisijos prie TSRS žemės ūkio ministerijos inspektorius Lietuvos TSR (Инспектор Государственной комиссии по сортоиспытанию зерновых культур при Министерстве сельского хозяйства СССР по Литовской ССР) (1946-03-15–1951 m.)

Valstybinės grūdinių, aliejinių kultūrų ir žolių veislių tyrimo komisijos prie TSRS žemės ūkio ministerijos inspektorius Lietuvos TSR (Инспектор Государственной комиссии по сортоиспытанию зерновых, масличных культур и трав при Министерстве сельского хозяйства СССР по Литовской ССР) (1951 m.–1953 m.)

TSRS žemės ūkio ir paruošų ministerijos Valstybinės žemės ūkio kultūrų veislių tyrimo komisijos inspektorius Lietuvos TSR (Инспектор Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР по Литовской ССР) (1953 m.–1954 m.)

TSRS žemės ūkio ministerijos Valstybinės žemės ūkio kultūrų veislių tyrimo komisijos inspektorius Lietuvos TSR (Инспектор Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур Министерства сельского хозяйства СССР по Литовской ССР) (1954 m–1969 m.)

TSRS žemės ūkio ministerijos Valstybinės žemės ūkio kultūrų veislių tyrimo komisijos inspektūra Lietuvos TSR (Инспектура Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур Министерства сельского хозяйства СССР по Литовской ССР) (1969 m.–1985-11-13)

TSRS valstybinio agropramoninio komiteto Valstybinės žemės ūkio kultūrų veislių tyrimo komisijos inspektūra Lietuvos TSR (Инспектура Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур Государственного агропромышленного комитета СССР по Литовской ССР) (1985-11-14–1989 m.)

Lietuvos valstybinė žemės ūkio kultūrų veislių tyrimo inspektūra (1989 m. –1990 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada 1945 m. buvo paskirtas Valstybinės grūdinių kultūrų veislių tyrimo komisijos prie TSRS žemės ūkio liaudies komisariato inspektorius Lietuvos TSR, nenustatyta.

Nuo 1946-03-15 Valstybinės grūdinių kultūrų veislių tyrimo komisijos prie TSRS žemės ūkio liaudies komisariato inspektorius Lietuvos TSR pavadintas Valstybinės grūdinių kultūrų veislių tyrimo komisijos prie TSRS žemės ūkio ministerijos inspektoriumi Lietuvos TSR.

1951 m. Valstybinės grūdinių kultūrų veislių tyrimo komisijos prie TSRS žemės ūkio ministerijos inspektorius Lietuvos TSR pavadintas Valstybinės grūdinių, aliejinių kultūrų ir žolių veislių tyrimo komisijos prie TSRS žemės ūkio ministerijos inspektoriumi Lietuvos TSR.

1953 m. Valstybinės grūdinių, aliejinių kultūrų ir žolių veislių tyrimo komisijos prie TSRS žemės ūkio ministerijos inspektorius Lietuvos TSR pavadintas TSRS žemės ūkio ir paruošų ministerijos Valstybinės žemės ūkio kultūrų veislių tyrimo komisijos inspektoriumi Lietuvos TSR.

1954 m. TSRS žemės ūkio ir paruošų ministerijos Valstybinės žemės ūkio kultūrų veislių tyrimo komisijos inspektorius Lietuvos TSR pavadintas TSRS žemės ūkio ministerijos Valstybinės žemės ūkio kultūrų veislių tyrimo komisijos inspektoriumi Lietuvos TSR.

1969 m. TSRS žemės ūkio ministerijos Valstybinės žemės ūkio kultūrų veislių tyrimo komisijos inspektorius Lietuvos TSR pavadintas viršininku, o jo žinyba – TSRS žemės ūkio ministerijos Valstybinės žemės ūkio kultūrų veislių tyrimo komisijos inspektūra Lietuvos TSR.

Teisės aktų, kuriais vadovaujantis buvo keičiamas fondo sudarytojo pavadinimas, nerasta.

Tarybų Sąjungos komunistų partijos Centro komiteto ir TSRS Ministrų Tarybos 1985-11-14 nutarimu Nr. 1114 TSRS žemės ūkio ministerijos ir kitų ministerijų pagrindu buvo įsteigtas TSRS valstybinis agropramoninis komitetas.[1] TSRS žemės ūkio ministerijos Valstybinės žemės ūkio kultūrų veislių tyrimo komisijos inspektūra Lietuvos TSR pavadinta TSRS valstybinio agropramoninio komiteto Valstybinės žemės ūkio kultūrų veislių tyrimo komisijos inspektūra Lietuvos TSR.

1989 m. TSRS valstybinis agropramoninis komitetas buvo panaikintas, TSRS valstybinio agropramoninio komiteto Valstybinės žemės ūkio kultūrų veislių tyrimo komisijos inspektūra Lietuvos TSR buvo pavadinta Lietuvos valstybine žemės ūkio kultūrų veislių tyrimo inspektūra.

1990 m. Inspektūra veiklą tęsė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybinės grūdinių kultūrų veislių tyrimo komisijos prie TSRS žemės ūkio liaudies komisariato inspektorius Lietuvos TSR – Lietuvos valstybinė žemės ūkio kultūrų veislių tyrimo inspektūra organizavo ir atliko selekcininkų sukurtų žemės ūkio lauko, daržo ir sodo augalų veislių ūkinio vertingumo ir tinkamumo Lietuvos agroklimato sąlygoms tyrimus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2001-05-29 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė 1958 Lietuvos valstybinės žemės ūkio kultūrų veislių tyrimo inspektūros bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 3.

Iš viso fonde Nr. R-927 yra 2 apyrašai, 1958 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1989 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Fondas nepilnas, pagrindiniai 1985–1989 m. inspektūros veiklos dokumentai dingę ir į archyvą neperduoti.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Valstybinės žemės ūkio kultūrų veislių tyrimo komisijos tvarkomieji dokumentai, inspektūros viršininko įsakymai veiklos klausimais, gamybinių susirinkimų protokolai, Žemės ūkio kultūrų rajonavimo respublikinės komisijos pasitarimų protokolai, gamybos planai, darbo ir buhalterijos ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, etatų sąrašai ir sąmatos, metų balansai, parodų rengimo ir profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 105 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1984 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti inspektūros ir pavaldžių organizacijų darbo planai bei ataskaitos, žemės ūkio kultūrų veislių tyrimo ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 1853 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1989 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-754, ap. 1, b. 1488, l. 31.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 08:32