O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-947 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS VAISIŲ, DARŽOVIŲ IR GĖLIŲ ŪKIO BENDROVĖS FONDĄ NR. R-947

2008-06-      Nr.SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos vaisių, daržovių ir gėlių ūkio bendrovė (1989-11-24–1991-05-10)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos vaisių, daržovių ir gėlių ūkio bendrovė įsteigta 1989-08-10 specializuotų ūkių, ūkių, prekybos susivienijimų bei konservų fabrikų kolektyvų įgaliotinių susirinkime.[1] Susirinkime buvo priimti bendrovės nuostatai ir išrinkta 13 narių valdyba.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1989-11-24 nutarimu Nr. 264 „Dėl Lietuvos vaisių, daržovių ir gėlių ūkio bendrovės įstatų registravimo“ buvo įregistruoti bendrovės įstatai.[2]

Lietuvos vaisių, daržovių ir gėlių ūkio bendrovė buvo savanoriška organizacija, vienijusi sodininkystės, daržininkystės, gėlininkystės ūkius, aptarnaujančias organizacijas, šiltnamių kombinatus, vaisių ir daržovių perdirbimo ir prekybos įmones, specializuotus kooperatyvus, valstiečių ūkius bei kitas įmones ir organizacijas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-04-26 nutarimu Nr. 156 „Dėl asociacijų, bendrovių ir kitų valstybinių įmonių susivienijimų steigimo tvarkos“ Lietuvos vaisių, daržovių ir gėlių ūkio bendrovės veikla nuo 1991-05-10 nutraukta.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos vaisių, daržovių ir gėlių ūkio bendrovė rūpinosi vaisių, daržovių ir gėlių ūkio plėtojimu, daržovių, gėlių ir jų sėklų, vaisių, uogų bei bulvių supirkimu, prekyba, produkcijos perdirbimu.

Rengė produkcijos kainų projektus, specializuotos technikos, įrengimų, trąšų ir kitų limituotų materialinių išteklių skirstymo bendrovės nariams tvarką. Rūpinosi žemės ūkio gamybos, perdirbimo ir prekybos šakų integracija.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos vaisių, daržovių ir gėlių ūkio bendrovės likvidacinės komisijos 1991-05-23 nutarimu Nr. 1 bendrovės dokumentai perduoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos archyvui. Dokumentų perdavimo akto nėra.

2006-10-04 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė 36 Lietuvos vaisių, daržovių ir gėlių ūkio bendrovės bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-947 yra 1 apyrašas, 36 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1989–1991 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti bendrovės steigimo dokumentai, bendrovės Tarybos ir Valdybos nutarimai ir posėdžių protokolai, visuotinio narių susirinkimo protokolas, bendrovės tarnybų nuostatai ir darbuotojų pareiginės instrukcijos, įsakymai gamybiniais klausimais, direkcijos, sodininkystės, daržininkystės tarybinių ūkių ir kolūkių, gėlių ūkių, šiltnamių kombinatų, vaisių ir daržovių perdirbimo kombinatų, prekybos įmonių ir susivienijimų, konservų pramonės įmonių, valstybinių žemės ūkio įmonių, valstybinių akcinių įmonių ir agrofirmų metų suvestinės ir metų apyskaitos, bendrovės direkcijos ir bendrovės narių sutartys, sutartys dėl dalinio dalyvavimo bendrovės veikloje, bendrovės narių sutartys su Valstybine įmone „Sodyba“, bendrovės likvidacinės komisijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 36 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1989–1991 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-947, ap. 1, b. 3, l. 4 - 18.
[2] LCVA. F. R-947, ap. 1, b. 2, l. 2 - 9.
[3] Valstybės žinios, 1991, Nr. 15 – 397.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 08:33