O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-960 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RESPUBLIKINIO VEISLINĖS SĖKLININKYSTĖS SUSIVIENIJIMO FONDĄ NR. R-960

2009-06-     Nr.SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Respublikinis veislinės sėklininkystės susivienijimas (1977-09-01–1986-04-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaudamasi TSKP CK ir TSRS Ministrų Tarybos 1976-11-04 nutarimu Nr. 915 ir vykdydama Lietuvos KP CK ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1977-01-10 nutarimą Nr. 16 Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija 1977-08-25 įsakymu Nr. 1121 nutraukė Mokslo valdybos Eksperimentinių ūkių skyriaus veiklą ir nuo 1977-09-01 įsteigė Respublikinį veislinės sėklininkystės susivienijimą.[1]

Respublikinis veislinės sėklininkystės susivienijimas buvo pavaldus Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijai, savo veikloje vadovavosi TSRS ir Lietuvos TSR įstatymais, TSRS ir Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos įsakymais, savo nuostatais ir kitais teisės aktais.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1985-12-16 įsaku Nr. XI-554[2] likvidavus Lietuvos TSR žemės ūkio ministeriją ir įsteigus Lietuvos TSR valstybinį agropramoninį komitetą Respublikinis veislinės sėklininkystės susivienijimas nuo 1986-01-01 tapo pavaldus Lietuvos TSR valstybiniam agropramoniniam komitetui.

Vadovaudamasis Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1985-12-23 nutarimu Nr. 351 Lietuvos TSR valstybinis agropramoninis komitetas 1986-02-23 įsakymu Nr. 174 nuo 1986-04-01 nutraukė Respublikinio veislinės sėklininkystės susivienijimo veiklą.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Respublikinis veislinės sėklininkystės susivienijimas rūpinosi žemės ūkio kultūrų sėklininkystės plėtojimu respublikoje, vadovavo žemės ūkio mokslo tyrimo įstaigų eksperimentiniams ūkiams, linų sėklininkystės stotims ir kitoms įmonėms, planavo mokslo tyrimo įstaigų ūkinę veiklą, finansavimą, vadovavo jų buhalterinei apskaitai bei materialiniam techniniam aprūpinimui, per rajonų žemės ūkio valdybas vadovavo specializuotiems žemės ūkio kultūrų sėklininkystės ūkiams, aprūpino šiuos ūkius elitine grūdų, daugiamečių žolių, linų ir kitų kultūrų sėkla.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2007-04-23 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė Respublikinio veislinės sėklininkystės susivienijimo 1977–1986 m. bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso Respublikinio veislinės sėklininkystės susivienijimo fonde Nr. R-960 yra 1 apyrašas, 251 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1977–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti susivienijimo padalinių nuostatai, susivienijimo įsakymai gamybinės veiklos klausimais, gamybinių susirinkimų protokolai, žemės ūkio vystymo suvestiniai metų planai, mokslo tyrimo įstaigų, eksperimentinių ūkių, ūkiskaitinių-eksperimentinių dirbtuvių prie Žemdirbystės mokslo tyrimo instituto, Konstravimo-projektavimo biuro metų gamybiniai finansiniai planai, mokslo tyrimo įstaigų sąmatos, susivienijimo suvestinės metų apyskaitos, mokslo tyrimo įstaigų ir eksperimentinių ūkių, linų sėklininkystės stočių, žemės ūkio skaičiavimo centro metų apyskaitos, susirašinėjimo su TSRS ir Lietuvos TSR žemės ūkio ir finansų ministerijomis bei kitomis įstaigomis planavimo ir finansavimo klausimais dokumentai, ūkinės finansinės veiklos patikrinimo dokumentai, kapitalinių statybų tituliniai sąrašai, susivienijimo administracijos išlaidų, vaikų lopšelių-darželių sąmatos ir etatų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal  dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. R-960 apyraše Nr. 1 įrašytas 251 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1977–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-960, ap.1, b. 23, l. 38.
[2] LCVA. F. R-758, ap.2, b. 677, l. 71-72.
[3] LCVA. F. R-746, ap.1, b. 9, l. 86-92.
 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 08:34