O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-961 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RESPUBLIKINĖS DARŽOVINIŲ KULTŪRŲ VEISLIŲ TYRIMO INSPEKCIJOS FONDĄ NR. R-961

2008-12-       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Respublikinė daržovinių kultūrų, bulvių ir pašarinių šakniavaisių veislių bandymo inspekcija (1947-12-13–1950 m.)

Respublikinė daržovinių kultūrų veislių tyrimo inspekcija (1950 m.–1956-04-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaudamasi TSRS Ministrų Tarybos 1947-10-20 nutarimu Nr. 3580 Lietuvos TSR Ministrų Taryba 1947-12-13 nutarimu Nr. 887 pavedė Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijai ne vėliau kaip iki 1948-03-01 įsteigti Respublikinę daržovinių kultūrų, bulvių ir pašarinių šakniavaisių veislių bandymo inspekciją.[1]

1948-04-22 Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija patvirtino Respublikinės daržovinių kultūrų, bulvių ir pašarinių šakniavaisių veislių bandymo inspekcijos nuostatus.[2]

Nuo 1950 m. dokumentuose inspekcija vadinama Respublikine daržovinių kultūrų, bulvių ir pašarinių šakniavaisių veislių bandymo inspekcija, Respublikine daržovinių kultūrų veislių tyrimo inspekcija.

Respublikinė daržovinių kultūrų veislių tyrimo inspekcija buvo pavaldi Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijai ir savo veikloje vadovavosi TSRS ir Lietuvos TSR įstatymais, TSRS ir Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijų įsakymais, savo nuostatais ir kitais taisės aktais.

Vadovaujantis TSRS žemės ūkio ministerijos įsakymu Respublikinė daržovinių kultūrų veislių tyrimo inspekcija 1956-04-01 likviduota.[3] Respublikinės daržovinių kultūrų veislių tyrimo inspekcijos turtas perduotas sąjunginei Valstybinei žemės ūkio kultūrų veislėms tirti komisijai.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Respublikinė daržovinių kultūrų veislių tyrimo inspekcija planavo daržovių kultūrų, bulvių ir pašarinių šakniavaisių veislių tyrimo darbus, organizavo ir vadovavo daržovių kultūrų veislių tyrimo punktams respublikoje, sudarė metų daržovių kultūrų veislių tyrimo ataskaitas, teikė Lietuvos TSR Ministrų Tarybai pasiūlymus dėl daržovių kultūrų veislių diegimo gamyboje ir rekomendacijas dėl veislių nebenaudojimo, nustatė daržovių kultūrų veislių diegimo rajonus ir finansavo tyrimus.[4]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2007-04-23 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė Respublikinės daržovinių kultūrų veislių tyrimo inspekcijos 1948–1956 m. bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso Respublikinės daržovinių kultūrų veislių tyrimo inspekcijos fonde Nr. R-961 yra 1 apyrašas, 22 apskaitos vienetai.

Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų, diagramų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti inspekcijos metų daržovių kultūrų veislių tyrimo planai, suvestinės apyskaitos, Dotnuvos, Joniškėlio, Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus daržovių kultūrų veislių tyrimo punktų apyskaitos, inspekcijos metų buhalterinės ir likvidacinė apyskaitos, pajamų išlaidų sąmatos, etatų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. R-961 apyraše Nr. 1 įrašyti 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1948–1956 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų, diagramų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė    Gintarė Jauniškienė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 100, l. 170-175.

[2] LCVA. F. R-961, ap.1, b. 3, l. 25 – 26a.

[3] LCVA. F. R-961, ap.1, b. 21, l. 8.

[4] LCVA. F. R-961, ap.1, b. 2, l. 42.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 08:35