O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-963 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RESPUBLIKINĖS ŽEMĖS ŪKIO AUGALŲ KENKĖJŲ IR LIGŲ PROGNOZIŲ IR DIAGNOSTIKOS LABORATORIJOS FONDĄ NR. R-963

2008-12-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Respublikinė žemės ūkio augalų kenkėjų ir ligų prognozių ir diagnostikos laboratorija (1980-01-01–1990 m. veiklą tęsė)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis TSKP CK ir TSRS Ministrų Tarybos 1979-08-09 nutarimu Nr. 765 ir Lietuvos KP CK ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1979-09-28 nutarimu Nr. 340[1] Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija 1979-12-25 įsakymu Nr. 1424 nuo 1980-01-01 nutraukė Respublikinės augalų apsaugos stoties veiklą.[2] Stočiai buvusi pavaldi Respublikinė žemės ūkio augalų kenkėjų ir ligų prognozių ir diagnostikos laboratorija perduota Respublikiniam gamybiniam-moksliniam agrocheminio žemės ūkio aptarnavimo susivienijimui.[3]

1980-01-15 buvo patvirtinti Respublikinės žemės ūkio augalų kenkėjų ir ligų prognozių ir diagnostikos laboratorijos etatai.

Respublikinė žemės ūkio augalų kenkėjų ir ligų prognozių ir diagnostikos laboratorija savo veikloje vadovavosi TSRS ir Lietuvos TSR įstatymais, TSRS ir Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos bei valstybinių agropramoninių komitetų įsakymais, Visasąjunginio bei respublikinio gamybinių-mokslinių agrocheminio žemės ūkio aptarnavimo susivienijimų „Žemės ūkio chemija“ nurodymais, savo nuostatais ir kitais teisės aktais.

Respublikinė žemės ūkio augalų kenkėjų ir ligų prognozių ir diagnostikos laboratorija buvo pavaldi Visasąjunginiam gamybiniam-moksliniam agrocheminio žemės ūkio aptarnavimo susivienijimui „Žemės ūkio chemija“ ir finansuojama iš sąjunginio biudžeto.[4]

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990-05-29 posėdžio protokolu Nr. 10 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 1990-06-19 įsakymu Nr. 97 patvirtintas Lietuvos Respublikos teritorijoje buvusių susivienijimų, įmonių ir organizacijų, kurios buvo pavaldžios Žemės ūkio ministerijai, sąrašas. Respublikinė žemės ūkio augalų kenkėjų ir ligų prognozių ir diagnostikos laboratorija nurodyta kaip laikino sąjunginio pavaldumo įmonė.[5]

1990 m. Respublikinė žemės ūkio augalų kenkėjų ir ligų prognozių ir diagnostikos laboratorija veiklą tęsė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Respublikinė žemės ūkio augalų kenkėjų ir ligų prognozių ir diagnostikos laboratorija organizavo žemės ūkio augalų kenkėjų ir ligų prognozių sudarymą, teikė informaciją kolūkiams, tarybiniams ūkiams, mokslo tyrimo įstaigoms ir kitoms organizacijoms apie pesticidų naudojimą, užtikrino žemės ūkio augalų ligų ir kenkėjų prognozių ir signalizacijos punktų teikiamų pirminių apskaitos duomenų patikimumą,[6]

Respublikinė žemės ūkio augalų kenkėjų ir ligų prognozių ir diagnostikos laboratorija 1980–1981 m. vadovavo 13, 1982–1989 m. – 22, 1990 m. – 25 žemės ūkio augalų kenkėjų ir ligų signalizacijos ir prognozių punktams ir juos kontroliavo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2007-04-23 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė Respublikinės žemės ūkio augalų kenkėjų ir ligų prognozių ir diagnostikos laboratorijos 1980-1990 m. bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso Respublikinės žemės ūkio augalų kenkėjų ir ligų prognozių ir diagnostikos laboratorijos fonde Nr. R-963 yra 1 apyrašas, 257 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1980–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų, diagramų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašytos laboratorijos metų sąmatos, balansai, ataskaitos ir etatų sąrašai, žemės ūkio augalų kenkėjų ir ligų signalizacijos ir prognozių punktų metų ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą, punktų ataskaitos - pagal punktų pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. R-963 apyraše Nr. 1 įrašyti 257 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1980–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų, diagramų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap.1, b. 1301, l. 153 – 166; F. R-764, ap.1, b. 1300, l. 147

[2] LCVA. F. R-764, ap.1, b. 1303, l. 122.

[3] LCVA. F. R-764, ap.1, b. 1209, l. 10 – 14.

[4] LCVA. F. R-963, ap.1, b. 1, l. 33.

[5] Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos archyvas. F. 60, ap. 1, b. 213, l. 150 - 157.

[6] LCVA. F. R-764, ap. 1, b. 303, l. 326-327.

 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 08:36