O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-968 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RESPUBLIKINĖS DARBO NORMATYVŲ TYRIMO STOTIES FONDĄ NR. R-968

2008-06-     Nr.SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Respublikinė normatyvų stotis (1961-01-01–1961-02-14)

Respublikinė normatyvų tyrimo stotis (1961-02-15–1987-12-10)

Respublikinė darbo normatyvų tyrimo stotis (1987-12-11–1991-03-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1960-06-17 nutarimu Nr. 325 ir Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos 1960-11-15 įsakymu Nr. 858 1961-01-01 įsteigta Respublikinė normatyvų stotis.[1]

Respublikinei normatyvų tyrimo stočiai vadovavo Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslinio tyrimo institutas.[2]

Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos 1961-02-15 įsakymu Nr. 152 Respublikinė normatyvų stotis pavadinta Respublikine normatyvų tyrimo stotimi.[3]

Nuo 1962-03-29 Respublikinė normatyvų tyrimo stotis buvo pavaldi Lietuvos TSR žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijai, o nuo 1965-04-07 - Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijai.

Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslinio tyrimo institutas stočiai teikė metodinę pagalbą.[4] Nuo 1967-06-23 Respublikinei normatyvų tyrimo stočiai metodiškai vadovavo Visasąjunginio žemės ūkio ekonomikos mokslinio tyrimo instituto Darbo normavimo žemės ūkyje laboratorija.[5]

Nuo 1985-12-16 Respublikinė normatyvų tyrimo stotis buvo pavaldi Lietuvos TSR valstybiniam agropramoniniam komitetui.[6]

Lietuvos TSR valstybinio agropramoninio komiteto 1987-12-11 įsakymu Nr. 583 Respublikinė normatyvų tyrimo stotis pavadinta Respublikine darbo normatyvų tyrimo stotimi.[7]

Nuo 1989-07-04 Respublikinė darbo normatyvų tyrimo stotis buvo pavaldi Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijai, nuo 1990-06-19 - Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai.[8]

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 1990-12-19 įsakymu Nr. 230 nuo 1991-03-01 likvidavo Respublikinę darbo normatyvų tyrimo stotį ir įsteigė Darbo ekonomikos centrą.[9]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Respublikinė normatyvų stotis, Respublikinė normatyvų tyrimo stotis, Respublikinė darbo normatyvų tyrimo stotis normavo darbą žemės ūkyje, perdirbimo pramonėje, remonto mechaninėse gamyklose bei kitose žemės ūkį aptarnaujančiose organizacijose, planavo ir koordinavo darbo normavimo darbus.

Vykdė žemės ūkio bei pramonės gamybos normavimo tiriamuosius darbus, tobulino normatyvų rengimo metodiką, rengė laikinas ir tipines išdirbio, laiko, aptarnavimo ir kitas darbo bei kuro ir elektros energijos normas, padėjo jas diegti gamyboje, tikrino darbo normavimą agropramoninio komiteto sistemos įmonėse, įstaigose, organizacijose, apibendrino ir skleidė darbo organizavimo ir normavimo patirtį, tikrino techninio normavimo prietaisus, ruošė spaudai norminių dokumentų rinkinius ir žinynus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2004-12-17 Darbo ekonomikos ir mokymo metodikos tarnyba Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos archyvui perdavė 506 Respublikinės darbo normatyvų tyrimo stoties veiklos ir personalo bylas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2007-04-23 iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė 269 Respublikinės darbo normatyvų tyrimo stoties bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-968 yra 1 apyrašas, 269 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1956–1990 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybų, žemės ūkio ministerijų tvarkomieji dokumentai, Respublikinės normatyvų tyrimo stoties, Respublikinės darbo normatyvų tyrimo stoties, zoninių normavimo punktų nuostatai, stoties įsakymai veiklos klausimais, gamybinių pasitarimų protokolai, metų darbo planai, gyvulininkystės ir laukininkystės darbų stebėjimo suvestinės, stoties bei zoninių normavimo punktų balansai ir pajamų išlaidų sąmatos, etatų sąrašai, susirašinėjimo darbo normavimo klausimais dokumentai, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

Vieningos statybos, montavimo ir statybos remonto darbų normos ir įkainiai (1970 m., 1972 m., 1974 m.), Žemės ūkio mašinų išardymo surinkimo darbų ir detalių remonto tipinės laiko normos (1971 m.), Gyvulių priežiūros tipinės darbo normos (1973 m.), Automobilių ir kombainų tipinės laiko normos (1979 m.), Normos ir įkainiai medžio apdirbimo darbams (1979 m.), Apželdinimo, šiltnamiuose ir soduose atliekamų darbų tipinės išdirbio normos (1983 m.), Žemės ūkio mechanizuotų lauko darbų vieningos išdirbio ir degalų sąnaudų normos (1984 m.), Statybos ir montavimo darbų gamybiniai normatyvai (1986-1988 m.), Kapitalinio remonto darbų gamybiniai normatyvai (1988 m.).

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 269 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1956–1990 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-764, ap.1, b. 465, l. 257 - 258.

[2] LCVA. F. R-764, ap.1, b. 552, l. 82.

[3] LCVA. F. R-968, ap.1, b. 3, l. 3.

[4] LCVA. F. R-968, ap.1, b. 24, l. 2.

[5] LCVA. F. R-968, ap.1, b. 28, l. 50.

[6] LCVA. F. R-758, ap.2, b. 677, l. 71 - 72.

[7] LCVA. F. R-746, ap.1, b. 71, l. 6- 7.

[8] Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos archyvas. F. 60, ap. 1, b. 213, l. 150 - 157.

[9] LCVA. F. R-968, ap. 1, b. 214, l. 188.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 08:37