O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-971 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

EKSPERIMENTINIŲ IR MOKOMŲJŲ ŪKIŲ VALDYBOS FONDĄ NR. R-971

2008-12-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Eksperimentinių ir mokomųjų ūkių valdyba (1961-03-22–1965-05-07)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaudamasi Lietuvos TSR KP CK ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1961-03-22 nutarimu Nr. 162 Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija 1961-04-08 įsakymu Nr. 326 „Dėl Žemės ūkio ministerijos reorganizavimo“ įsteigė Eksperimentinių ir mokomųjų ūkių valdybą.[1]

Eksperimentinių ir mokomųjų ūkių valdyba buvo pavaldi Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijai ir savo veikloje vadovavosi TSRS ir Lietuvos TSR įstatymais, TSRS ir Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijų įsakymais, savo nuostatais ir kitais taisės aktais.

Vadovaudamasi Lietuvos TSR KP CK ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1962-03-29 nutarimu Nr. 210[2] Lietuvos TSR žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerija 1962-04-16 įsakymu Nr. 8 perėmė Eksperimentinių ir mokomųjų ūkių valdybą.[3]

Lietuvos TSR žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerija 1962-11-04 patvirtino Eksperimentinių ir mokomųjų ūkių valdybos nuostatus.[4]

Vadovaujantis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1965-05-07 įsaku „Dėl Lietuvos TSR žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijos pertvarkymo į sąjunginę respublikinę žemės ūkio ministeriją“ ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1965-08-03 nutarimu Nr. 359[5] bei pertvarkius Lietuvos TSR žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministeriją Eksperimentinių ir mokomųjų ūkių valdyba veiklą baigė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Eksperimentinių ir mokomųjų ūkių valdyba vadovavo eksperimentinių ir mokomųjų ūkių gamybinei ir finansinei veiklai, planavo ir finansavo žemės ūkio mokslinio tyrimo ir mokymo įstaigų ūkinę veiklą, sudarė eksperimentinių ir mokomųjų ūkių suvestinius planus, tvirtino mokymo įstaigų pagrindinės veiklos planus, balansus, sąmatas ir etatus, skirstė materialinius fondus, lėšas kapitalinei statybai.

1962–1964 m. Eksperimentinių ir mokomųjų ūkių valdybai buvo pavaldžios 62 mokymo įstaigos ir tų įstaigų mokomieji ūkiai.[6]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2007-06-22 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė Eksperimentinių ir mokomųjų ūkių valdybos 1954–1965 m. bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2.

Iš viso Eksperimentinių ir mokomųjų ūkių valdybos fonde Nr. R-962 yra 2 apyrašai, 196 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1954–1965 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos eksperimentinių ūkių, žemės ūkio technikumų, mokomųjų ūkių, bandymo stočių, institutų ir aukštųjų mokyklų sąmatos ir etatų sąrašai, gamybiniai finansiniai planai, likvidaciniai balansai, perdavimo aktai, mokslinio tyrimo institutų, bandymo stočių metų apyskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų rūšis ir ūkių pavadinimus.

Iš viso fondo Nr. R-962 apyraše Nr. 1 įrašyta 117 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1954–1964 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos suvestinės ir eksperimentinių ūkių, žemės ūkio technikumų, mokomųjų ūkių, mokslinio tyrimo institutų, bandymo stočių metų apyskaitos, kolūkių likvidaciniai ir mokomųjų ūkių balansai, kolūkių perdavimo priėmimo aktai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą ir ūkių grupes.

Iš viso fondo Nr. R-962 apyraše Nr. 2 įrašyti 79 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1958–1965 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-764, ap. 1, b. 519, l. 88 – 96.

[2] LCVA. F. R-764, ap. 1, b. 569, l. 14 - 15.

[3] LCVA. F. R-764, ap. 1, b. 571, l. 173 - 174.

[4] LCVA. F. R-764, ap. 49, b. 1, l. 147 - 149.

[5] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 809, l. 180 – 186.

[6] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 520, l. 241 – 243.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 08:38