O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-987 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS RESPUBLIKINĖS GAMYBINĖS VALDYBOS KOVAI SU SVIRNŲ KENKĖJAIS „BOAMV“ FONDĄ NR. R-987

2008-12-        Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

TSRS paruošų liaudies komisariato Visasąjunginės kontoros kovai su svirnų kenkėjais Lietuvos respublikinis gamybinis skyrius „BOAMV“ (1945-10-16–1946-03-14)

TSRS paruošų ministerijos Visasąjunginės kontoros kovai su svirnų kenkėjais Lietuvos respublikinė gamybinė kontora „GLAVBOAMV“ (1946-03-15–1948-05-27)

TSRS paruošų ministerijos Vyriausiosios valdybos kovai su svirnų kenkėjais Lietuvos respublikinė gamybinė valdyba „GLAVBOAMV“ (1948-05-28–1953-03-14)

TSRS žemės ūkio ir paruošų ministerijos Vyriausiosios valdybos kovai su svirnų kenkėjais Lietuvos respublikinė gamybinė valdyba „GLAVBOAMV“ (1953-03-15–1953-11-20)

TSRS paruošų ministerijos Vyriausiosios valdybos kovai su svirnų kenkėjais Lietuvos respublikinė gamybinė valdyba „GLAVBOAMV“ (1953-11-21–1953-12-20)

TSRS paruošų ministerijos Valdybos kovai su svirnų kenkėjais Lietuvos respublikinė gamybinė valdyba „BOAMV“ (1953-12-21–1954-02-10)

Lietuvos respublikinė gamybinė valdyba kovai su svirnų kenkėjais „BOAMV“ (1954-02-11–1954-11-17)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Taryba 1945-10-16 nutarimu Nr. 25 įsteigė TSRS paruošų liaudies komisariato Visasąjunginės kontoros kovai su svirnų kenkėjais Lietuvos respublikinį gamybinį skyrių „BOAMV“.[1]

1946-03-15 TSRS paruošų liaudies komisariato Visasąjunginės kontoros kovai su svirnų kenkėjais Lietuvos respublikinis gamybinis skyrius „BOAMV“ pavadintas TSRS paruošų ministerijos Visasąjunginės kontoros kovai su svirnų kenkėjais Lietuvos respublikine gamybine kontora „GLAVBOAMV“.

TSRS paruošų ministerijos 1948-05-28 įsakymu Nr. 858 patvirtinti TSRS paruošų ministerijos Vyriausiosios valdybos kovai su svirnų kenkėjais Lietuvos respublikinės gamybinės valdybos „GLAVBOAMV“ nuostatai.[2]

TSRS paruošų ministerijos Vyriausiosios valdybos kovai su svirnų kenkėjais Lietuvos respublikinė gamybinė valdyba „GLAVBOAMV“ buvo pavaldi TSRS paruošų ministerijos Vyriausiajai valdybai kovai su svirnų kenkėjais „GLAVBOAMV“.

1946-03-15 TSRS paruošų ministerijos Vyriausiosios valdybos kovai su svirnų kenkėjais Lietuvos respublikinė gamybinė valdyba „GLAVBOAMV“ tapo pavaldi TSRS žemės ūkio ir paruošų ministerijai ir buvo vadinama TSRS žemės ūkio ir paruošų ministerijos Vyriausiosios valdybos kovai su svirnų kenkėjais Lietuvos respublikine gamybine valdyba „GLAVBOAMV“.

Nuo 1953-11-21 TSRS žemės ūkio ir paruošų ministerijos Vyriausiosios valdybos kovai su svirnų kenkėjais Lietuvos respublikinė gamybinė valdyba „GLAVBOAMV“ tapo pavaldi TSRS paruošų ministerijai ir buvo vadinama TSRS paruošų ministerijos Vyriausiosios valdybos kovai su svirnų kenkėjais Lietuvos respublikine gamybine valdyba „GLAVBOAMV“

Nuo 1953-12-21 TSRS paruošų ministerijos Vyriausiosios valdybos kovai su svirnų kenkėjais Lietuvos respublikinė gamybinė valdyba „GLAVBOAMV“ buvo vadinama TSRS paruošų ministerijos Valdybos kovai su svirnų kenkėjais Lietuvos respublikine gamybine valdyba „BOAMV“.[3]

Lietuvos respublikinės gamybinės valdybos „BOAMV“ nuostatai patvirtinti 1954-02-11,[4] o įstatai - 1954-02-28.[5]

TSRS paruošų ministerijos Valdybos kovai su svirnų kenkėjais Lietuvos respublikinė gamybinė valdyba „BOAMV“ buvo vadinama Lietuvos respublikine gamybine valdyba kovai su svirnų kenkėjais „BOAMV“ ir buvo pavaldi TSRS paruošų ministerijos Valdybai kovai su svirnų kenkėjais „BOAMV“.

Lietuvos respublikinė gamybinė valdyba kovai su svirnų kenkėjais „BOAMV“ savo veikloje vadovavosi TSRS ir Lietuvos TSR įstatymais, TSRS ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybų nutarimais, TSRS paruošų ministerijos ir TSRS paruošų ministerijos Vyriausiosios valdybos kovai su svirnų kenkėjais „GLAVBOAMV“, TSRS paruošų ministerijos Valdybos kovai su svirnų kenkėjais „BOAMV“ įsakymais, instrukcijomis, savo nuostatais, įstatais ir kitais teisės aktais.

Visasąjunginio susivienijimo „Grūdų paruošos“ 1954-11-17 raštu Nr. 4117-5 Lietuvos respublikinė gamybinė valdyba kovai su svirnų kenkėjais „BOAMV“ likviduota[6].

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos respublikinė gamybinė valdyba kovai su svirnų kenkėjais „BOAMV“ vadovavo gamybiniams barams, kontroliavo jų veiklą, rūpinosi valstybinių grūdų išsaugojimu, grūdų sandėlių, džiovyklų, elevatorių, jų prieigų, inventoriaus bei įrangos, vagonų ir taros dezinfekcija, dezinsekcija ir deratacija Lietuvos TSR ir Kaliningrado srityje, teikė žinias Lietuvos TSR Ministrų Tarybai apie grūdų užterštumą svirnų kenkėjais ir graužikais bei kovos priemones su jais.[7]

1954-11-17 likvidavus Lietuvos respublikinę gamybinę valdybą kovai su svirnų kenkėjais „BOAMV“ dalis valdybos gamybinių funkcijų buvo perduotos vietinėms kontoroms „Grūdų paruošos“.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2007-12-22 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė Lietuvos respublikinės gamybinės valdybos kovai su svirnų kenkėjais „BOAMV“ 1945–1954 m. bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso Lietuvos respublikinės gamybinės valdybos kovai su svirnų kenkėjais „BOAMV“ fonde Nr. R-987 yra 1 apyrašas, 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1951–1954 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašytos metų finansinės ataskaitos, sąmatos ir etatų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondoNr. R-987 apyraše Nr. 1 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1951–1954 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. R-764, ap. 1, b. 2, l. 151.

[2] LCVA. F. R-987, ap. 1, b. 3, 2-tomas, l. 53.

[3] LCVA. F. R-987, ap. 1, b. 3, 2-tomas, l. 49 -52.

[4] LCVA. F. R-987, ap. 1, b. 3, 2-tomas, l. 41.

[5] LCVA. F. R-987, ap. 1, b. 3, 2-tomas, l. 37.

[6] LCVA. F. R-987, ap. 1, b. 3, 2-tomas, l. 1, 11.

[7] LCVA. F. R-987, ap. 1, b. 1, l. 97-100.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 08:40