O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1250 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ŽEMĖS TVARKYMO DEPARTAMENTO FONDĄ NR. 1250

2009-05-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Žemės tvarkymo ir matavimo departamentas (1919-03-01–1923-12-31)

Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamentas (1924-01-01–1940-08-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Žemės tvarkymo ir matavimo departamentas veiklą pradėjo 1919-03-01.[1] Teisės akto, kuriuo vadovaujantis įsteigtas Žemės tvarkymo ir matavimo departamentas nerasta.

Žemės tvarkymo ir matavimo departamentas buvo pavaldus Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijai, nuo 1922-06-01 – Žemės reformos valdybai ir Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijai. Departamentas dar buvo vadinamas Antruoju departamentu.

Vadovaujantis 1924-05-31 Žemės ūkio ministerijos etatais, Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Žemės tvarkymo ir matavimo departamentas nuo 1924-01-01 buvo pertvarkytas į Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamentą. Departamentas buvo pavaldus Žemės reformos valdybai ir Žemės ūkio ministerijai.

Žemės tvarkymo departamentas savo veikloje vadovavosi 1919-12-17 Įstatymu apie žemės tvarkomuosius darbus,[2] 1922-05-24 Žemės reformai vykdyti įstaigų organizacijos įstatymu,[3] 1925-08-05 ir 1935-08-23 Žemės tvarkymo įstatymais,[4] 1931-08-07 Servitutams likviduoti įstatymu,[5] jų papildymais, pakeitimais bei kitais teisės aktais.

Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamentas baigė veiklą 1940-08-26.

Sudarytojo funkcijos

Žemės tvarkymo ir matavimo, vėliau Žemės tvarkymo departamento veikla apėmė žemėtvarkos, žemės matavimo, žemės tvarkymo komisijų kuravimo, žemės nuosavybės dokumentų rengimo, krašto matavimų sritis. Kiekvienai veiklos sričiai vadovavo referentas.

Departamentas rūpinosi žemės sutvarkymu visoje Lietuvoje: organizavo valstybinių ir nusavintų žemių parceliavimą, kaimų skirstymą į viensėdijas, miško medžiagos, bendrųjų ganyklų ir kitų ganiavos servitutų likvidavimą, žemių sukeitimą rėžiams, iškyšuliams ir intarpams panaikinti, kelių tiesimą, ištiesinimą, perkėlimą ir panaikinimą, žemės sienų nustatymą, bendros nuosavybės teisėmis valdomos žemės padalinimą, neracionaliai išskirstytų žemių pertvarkymą, kontroliavo apygardų žemės tvarkytojų veiklą, tikrino atliktus žemės tvarkymo darbus, rengė ir išdavinėjo sutvarkytų žemių nuosavybės dokumentus, sklypų planus, ruošė žemės matininkus.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Žemės tvarkymo departamento fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo apskaitos dokumentuose Žemės tvarkymo departamento fondas įrašytas 1951 m.

1966 m. spalio mėn.–1967 m. birželio mėn. Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 19111 bylų, įrašytų į 11 apyrašų, 1967-10-04 – 8927 neaprašytus saugojimo vienetus (žemės planus).

LCVA Žemės reformos departamento fondui duotas Nr. 1250.

1967 m. sutvarkius neaprašytus dokumentus, buvo sudarytas naujas apyrašas Nr. 4, į kurį įrašyti 14804, ir naujas apyrašas Nr. 5, į kurį įrašyti 8702 apskaitos vienetai. Atrinkta naikinti 128 saugojimo vienetai ir 2 kg pabirų. Senas apyrašas Nr. 4 buvo peršifruotas į Nr. 12, senas apyrašas Nr. 5 – į Nr. 13.

1967-09-11 papildomai į apyrašus Nr. 1, 2 ir 9 įrašyta 16 apskaitos vienetų.

1971-04-01 fonde Nr. 1250 buvo 13 apyrašų, 44690 apskaitos vienetų

1971 m. papildomai į apyrašą Nr. 13 buvo įrašyta 10 apskaitos vienetų.

1973-06-27 LCVA iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 36 bylas, kurios papildomai įrašytos į apyrašus Nr. 6 ir 9.

1973-10-30 LCVA iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 591 bylą. Sutvarkius gautus dokumentus, 1974 m. buvo sudarytas apyrašas Nr. 14, į kurį įrašyti 425 apskaitos vienetai, ir į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyta 19 apskaitos vienetų.

1975 m. papildomai į apyrašą Nr. 11 įrašyti 6 apskaitos vienetai, 1980 m. į apyrašą Nr. 1 – 24 apskaitos vienetai.

1989 m. fonde Nr. 1250 buvo 14 apyrašų, 45210 apskaitos vienetų.

1991–1999 m., 2001 m., 2003 m. papildomai į apyrašus Nr. 2–5, 9 ir 11 buvo įrašyti 107 apskaitos vienetai.

1997-03-21 iš apyrašo Nr. 1 buvo išbraukti 47 apskaitos vienetai.

2000 m. patobulinus apyrašą Nr. 5, iš apskaitos buvo išbraukti 1838 apskaitos vienetai.

2002 m. patikslinus apyraše Nr. 4 įrašytų bylų skaičių, iš apskaitos išbraukti 277 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1250 yra 14 apyrašų, 44165 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1907–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, latvių, lenkų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys, planų šviesoraščiai.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Bendrai valdomos žemės padalinimo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos savininkų bendrai valdomos žemės padalinimo, sklypų sutvarkymo bylos, Vytauto Didžiojo universiteto medicinos rūmų projektai, Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos butų nuomojimo sutartys.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal apskritis. Apyrašui sudaryta geografinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 1301 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys, šviesoraštis.

 

Kaimų išskirstymo viensėdžiais, žemės, miško sklypų pertvarkymo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti kaimų išskirstymo viensėdžiais, žemės, miško sklypų bei ganyklų pertvarkymo, sklypų mainų, kelių pravedimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal apskritis. Apyrašui sudaryta geografinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 2259 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Dvarų parceliavimo, kaimų išskirstymo viensėdžiais bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos dvarų parceliavimo, kaimų išskirstymo viensėdžiais, bendros žemės padalinimo, bendrų ganyklų likvidavimo, sklypų apmatavimo, kaimo kelių pravedimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal apskritis. Apyrašą sudaro 6 tomai, kiekvienam tomui sudaryta geografinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašytas 16081 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1907–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Kaimų išskirstymo viensėdžiais žemės planų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti kaimų žemės išskirstymo viensėdžiais, žemės sklypų mainų planai, išskirstytų ir neišskirstytų viensėdžiais kaimų kartogramos, 1914–1918 m. sudegintų ūkių, savanorių aprūpinimo žeme, pastatytų namų, matininkų skaičiaus augimo ir kt. diagramos, Lietuvos Respublikos sienų brėžiniai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal apskritis ir valsčius, valsčių viduje – pagal vietovardžius abėcėlės tvarka. Apyrašą sudaro 10 tomų, kiekvienam tomui sudaryta geografinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 14559 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1908–1943 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, brėžinys.

 

Kaimų išskirstymo viensėdžiais žemių planų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti kaimų išskirstymo viensėdžiais žemės planai, 1912 m. Lietuvos žemėlapis su etnografine siena.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal apskritis ir valsčius, valsčių viduje – pagal vietovardžius abėcėlės tvarka. Apyrašui sudaryta geografinė abėcėlinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 6904 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1854 m., 1872 m., 1896 m., 1907–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – šviesoraštis, spaudinys.

 

Žemės nuosavybės dokumentų reikalų referento veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, žemės tvarkymo darbų planai, matininkų ataskaitos apie išparceliuotus dvarus, statistinės žinios apie durpynus, upes, upelius, kanalus, pelkes, dvarų ir kaimų žemes, bendras ganyklas, servituto teises, išparceliuotus dvarus ir viensėdžiais išskirstytus kaimus, karo metu sudegintus kaimus, sodžius bei dvarus, žemės matininkus, susirašinėjimo dvarų žemių matavimo, parceliacijos, rėžių išskirstymo, žemės nusavinimo, keitimo, perdavimo miškų urėdijoms, skyrimo mokykloms ir kitais administraciniais, personalo ir finansų klausimais dokumentai, žemės pirkimo aktai, viensėdžiais išskirstytų kaimų statistikos žinių lapai, gavusių žemės sklypus statyboms miestuose ir miesteliuose, nuomojančių žemę asmenų, nusavintų ir buvusių cerkvių žemių, išparceliuotų dvarų, neišskirstytų kaimų, Vilniaus srities vietovardžių sąrašai, matininkų liudijimai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir temas, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą, temų ribose – pagal apskritis abėcėlės tvarka, žemės pirkimo aktai – pagal žemę pirkusių asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 935 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Žemės tvarkymo komisijų reikalų referento veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti Žemės tvarkymo departamento, Vyriausiosios žemės tvarkymo komisijos posėdžių nutarimai ir protokolai kariškių aprūpinimo žeme, kaimų išskirstymo viensėdžiais, žemės perleidimo klausimais, susirašinėjimo dvarų parceliavimo, matininkų, hidrotechnikų, dokumentų bei įrenginių grąžinimo iš Rusijos, sudėtingų žemės skirstymo bylų sprendimo klausimais dokumentai, Vyriausiajai žemės tvarkymo komisijai perduotų nagrinėti bylų sąrašai ir registracijos knygos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 56 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Žemėmatos referento veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti tvarkomieji dokumentai, matininko vardui įgyti taisyklės, matininkų kursų dėstytojų posėdžių protokolai, matininkų, braižyklų darbų ataskaitos, susirašinėjimo melioracijos, matininkų kursų organizavimo, matininkų skyrimo, braižyklų ir matininkų aprūpinimo darbo priemonėmis ir kt. administraciniais bei finansų klausimais dokumentai, matininkų kursų klausytojų, miestų ir miestelių, Vilijampolės-Slabados dvaro žemės matavimo bylos, matininkų, braižyklų patikrintų žemės tvarkymo bylų, braižytojų atliktų darbų sąrašai, matininkų liudijimai, matininkų prašymai priimti į darbą, leisti atostogų, braižykloms perduotų bylų, pagamintų žemės planų ištraukų ir nuorašų registracijos knygos, finansų dokumentai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir temas, kursų klausytojų bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyti 283 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti Žemės tvarkymo, Žemės nusavinimo, Melioracijos įstatymų projektai, vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Žemės tvarkymo komisijos, Matininkų kursų pedagogų posėdžių protokolai, kursų mokymo programos, matininkų ataskaitos apie atliktus kaimų skirstymo darbus, pranešimai apie ganyklų ir žemės sklypų išskirstymą, pelkių nusausinimą, matininkų praktikantų darbus, žinios apie departamento tarnautojus, susirašinėjimo kaimų sienų nustatymo, servitutų panaikinimo, matininkų paskyrimo dvarų parceliacijos, kaimų išskirstymo viensėdžiais darbams, matininkų atleidimo iš kariuomenės, planų sudarymo, savininkams žemės planų nuorašų išdavimo ir kitais administraciniais, ūkio bei personalo klausimais dokumentai, gavusių žemės kariškių ir melioracijos paskolas ūkininkų, matininkų kursų klausytojų, matininkų ir tarnautojų, svetimšalių ūkių, išskirstytų viensėdžiais kaimų ir dvarų  sąrašai, planai, žemės perleidimo aktai, asmenų prašymai išskirstyti kaimų žemes, išduoti žemės sklypų planus, priimti į tarnybą, tarnautojų, matavimo darbų darbininkų algų lapai, planų išdavimo registracijos knygos, finansų dokumentai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašyti 448 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašyti Žemės tvarkymo departamento tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 10 įrašyti 105 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, matininkų kursų pedagogų posėdžių protokolai, žemėtvarkos darbų planai, žinios apie apskričių įgaliotinių bei žemės tvarkytojų įstaigų tarnautojus, matininkų darbų ataskaitos, atestacijos, susirašinėjimo žemės sklypų planų sudarymo ir savininkams išsiuntimo, žemės nuomos sutarčių sudarymo, nusavintų žemių savininkams atlyginimo, kaimų pavadinimų pakeitimo klausimais dokumentai, kaimų išskirstymo viensėdžiais, servitutų likvidavimo, ganyklų padalinimo bylos, nusavintų ūkių, nuomojamų kultūrinių ūkių sąrašai,  apskričių žemės matavimo kortelės.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal departamento struktūrą, chronologiją ir temas, temų viduje – pagal apskričių ir vietovardžių pavadinimus abėcėlės tvarka..

Iš viso apyraše Nr. 11 įrašyti 362 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Krašto matavimo referento veiklos bylų apyrašas Nr. 12

 

Apyraše įrašytos trianguliacijos bylos, susirašinėjimo trianguliacijos signalų statybos, valstybinių žemių ipotekavimo klausimais dokumentai, trianguliacijos įrankių bei medžiagų perdavimo ir priėmimo aktai, darbininkų algų lapai,

Vytauto Didžiojo universiteto klinikų statybos komisijos posėdžių protokolai ir statybos planai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir apskritis abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 12 įrašyti 36 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920 m., 1929–1931 m., 1938–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Žemėtvarkos reikalų referento veiklos bylų apyrašas Nr. 13

 

Apyraše įrašytos majoratų ir privatinių dvarų parceliacijos, kaimų išskirstymo viensėdžiais, žemės sklypų apmatavimų ir sutvarkymo bylos, apskričių žemės tvarkytojų ir matininkų metų darbų apyskaitos, statistinės žinios apie kaimus išskirstytus ir neišskirstytus viensėdžiais, apskričių žinios apie upes, upelius ir kanalus bei jų valymą ir gilinimą, žemės sklypų planų patikrinimo dokumentai, carinės Rusijos matininkų pagaminti kaimų žemės sklypų planai, finansų dokumentai, žemėtvarkos bylų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, žemės sklypų bylos – pagal apskritis abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 13 įrašyta 418 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1908–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Sienos tarp Lietuvos ir Latvijos nustatymo komisijos veiklos bylų apyrašas Nr. 14

 

Apyraše įrašyti valstybinės sienos tarp Lietuvos ir Latvijos nustatymo komisijos posėdžių nutarimai, protokolai, susirašinėjimo ribų nustatymo, sienos pažeidimo, konfiskuotų daiktų, žemės sklypų priklausomybės klausimu dokumentai, Latvijai ir Lietuvai atitekusių žemės sklypų likvidacijos bylos, Lietuvos ir Latvijos sienos nustatymo planai, schemos, brėžiniai, siena perskirtų ūkių, Lietuvai bei Latvijai atitekusių žemės plotų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos: veiklos bylos – pagal chronologiją ir bylų svarbumą, žemės sklypų bylos – pagal apskritis ir valsčius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 14 įrašyti 425 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių, latvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 392, ap. 3, b. 1038, l. 23, 27.
[2] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 17.
[3] Vyriausybės žinios (toliau-V.Ž.), 1922 m., Nr. 90-757.
[4] V.Ž., 1925 m., Nr. 200-1348; 1935 m., Nr. 494-3446.
[5] V.Ž., 1931 m., Nr. 362-2469.
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ŽEMĖS TVARKYMO DEPARTAMENTO FONDO NR. 1250 PAPILDYMĄ

2013-11-22 Nr. SA-78

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamento fondą Nr. 1250 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2009-05-19 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA - 147.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Panevėžio apskrities archyvas 2013-08-27 dokumentų perdavimo aktu Nr. D1-66/GF-29 perdavė Lietuvos centriniam valstybės archyvui 13 Panevėžio apygardos žemės tvarkytojo fonde Nr. 22-R įrašytų Panevėžio aps. Vadoklių vls. Gelažių kaimo išskirstymo viensėdžiais bylų.

Bylos buvo sujungtos, sudaryta 1 byla ir įrašyta į fondo Nr. 1250 apyrašą Nr. 3 byla Nr. 13640. Dokumentų chronologinės ribos 1869–1940 m.

Iš viso fonde Nr. 1250 yra 14 apyrašų, 44837 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1869–1944 m.

 

Dvarų parceliavimo, kaimų išskirstymo viensėdžiais bylų apyrašas Nr. 3

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti Panevėžio apskrities Vadoklių valsčiaus Gelažių kaimo išskirstymo viensėdžiais dokumentai.

Į apyrašo tęsinį įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fondo Nr. 1250 apyraše Nr. 3 įrašyti 13635 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1869–1943 m. Dokumentai lietuvių, rusų, latvių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, spaudinys, planas, brėžinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė  Nijolė Juodzevičiūtė 

 
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ŽEMĖS TVARKYMO DEPARTAMENTO

FONDO NR. 1250 APYRAŠO NR. 4 PERTVARKYMĄ

2013-12-06 Nr. SA-95

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamento fondą Nr. 1250 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2009-05-19 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA - 147.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2013 m. fondo Nr. 1250 apyrašas-rodyklė Nr. 4 pertvarkytas. Patikslintos kai kurių bylų antraštės ir bylų skaičius apyrašuose. Kiekvienai apskričiai sudarytas atskiras apyrašas.

Iš viso sudaryti 24 nauji apyrašai, kuriuose įrašyti 14569 apskaitos vienetai:

apyraše Nr. 4/1 - 603 b., apyraše Nr. 4/2 - 945 b., apyraše Nr. 4/3 - 947 b., apyraše Nr. 4/4 - 687 b., apyraše Nr. 4/5 - 535 b., apyraše Nr. 4/6 - 371 b., apyraše Nr. 4/7 - 310 b., apyraše Nr. 4/8 - 1311 b., apyraše Nr. 4/9 - 888 b., apyraše Nr. 4/10 - 911 b., apyraše Nr. 4/11 - 258 b., apyraše Nr. 4/12 - 156 b., apyraše Nr. 4/13 - 1543 b., apyraše Nr. 4/14 - 4 b., apyraše Nr. 4/15 - 928 b., apyraše Nr. 4/16 - 567 b., apyraše Nr. 4/17 - 736 b., apyraše Nr. 4/18 - 10 b., apyraše Nr. 4/19 - 1069 b., apyraše Nr. 4/20 - 993 b., apyraše Nr. 4/21 - 213 b., apyraše Nr. 4/22 - 540 b., apyraše Nr. 4/23 - 10 b., apyraše Nr. 4/24 - 34 b.;

Iš viso fonde Nr. 1250 yra 37 apyrašai, 41847 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1854–1946 m.

 

Alytaus apskrities kaimų išskirstymo viensėdžiais žemės planų apyrašas Nr. 4/1

 

Apyraše įrašyti dvarų, palivarkų parceliacijos, kaimų žemės išskirstymo viensėdžiais, žemės sklypų, žemės sklypų mainų planai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius, valsčių viduje – pagal vietovardžius nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso apyraše Nr. 4/1 įrašyti 603 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1854–1859 m., 1868 m., 1907m., 1912–1913 m., 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, brėžinys.

 

Biržų-Pasvalio apskrities kaimų išskirstymo viensėdžiais žemės planų apyrašas Nr. 4/2

 

Apyraše įrašyti dvarų, palivarkų parceliacijos, kaimų žemės išskirstymo viensėdžiais, žemės sklypų, žemės sklypų mainų planai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius, valsčių viduje – pagal vietovardžius nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso apyraše Nr. 4/2 įrašyti 945 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1907–1915 m., 1919–1943 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, brėžinys.

 

Kauno apskrities kaimų išskirstymo viensėdžiais žemės planų apyrašas Nr. 4/3

 

Apyraše įrašyti dvarų, palivarkų parceliacijos, kaimų žemės išskirstymo viensėdžiais, žemės sklypų, žemės sklypų mainų planai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius, valsčių viduje – pagal vietovardžius nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso apyraše Nr. 4/3 įrašyti 947 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1902 m., 1908–1915 m., 1919–1943 m., 1946 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, brėžinys.

 

Kėdainių apskrities kaimų išskirstymo viensėdžiais žemės planų apyrašas Nr. 4/4

 

Apyraše įrašyti dvarų, palivarkų parceliacijos, kaimų žemės išskirstymo viensėdžiais, žemės sklypų, žemės sklypų mainų planai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius, valsčių viduje – pagal vietovardžius nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso apyraše Nr. 4/4 įrašyti 687 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1896 m., 1907–1943 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, brėžinys.

 

Kretingos apskrities kaimų išskirstymo viensėdžiais žemės planų apyrašas Nr. 4/5

 

Apyraše įrašyti dvarų, palivarkų parceliacijos, kaimų žemės išskirstymo viensėdžiais, žemės sklypų, žemės sklypų mainų planai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius, valsčių viduje – pagal vietovardžius nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso apyraše Nr. 4/5 įrašyti 535 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1907–1914 m., 1919–1943 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, brėžinys.

 

Marijampolės apskrities kaimų išskirstymo viensėdžiais žemės planų apyrašas Nr. 4/6

 

Apyraše įrašyti dvarų, palivarkų parceliacijos, kaimų žemės išskirstymo viensėdžiais, žemės sklypų, žemės sklypų mainų planai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius, valsčių viduje – pagal vietovardžius nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso apyraše Nr. 4/6 įrašytas 371 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1943 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, brėžinys.

 

Mažeikių apskrities kaimų išskirstymo viensėdžiais žemės planų apyrašas Nr. 4/7

 

Apyraše įrašyti dvarų, palivarkų parceliacijos, kaimų žemės išskirstymo viensėdžiais, žemės sklypų, žemės sklypų mainų planai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius, valsčių viduje – pagal vietovardžius nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso apyraše Nr. 4/7 įrašyta 310 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1908–1943 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, brėžinys.

 

Panevėžio apskrities kaimų išskirstymo viensėdžiais žemės planų apyrašas Nr. 4/8

 

Apyraše įrašyti dvarų, palivarkų parceliacijos, kaimų žemės išskirstymo viensėdžiais, žemės sklypų, žemės sklypų mainų planai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius, valsčių viduje – pagal vietovardžius nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso apyraše Nr. 4/8 įrašyta 1311 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1908–1915 m., 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, brėžinys.

 

Raseinių apskrities kaimų išskirstymo viensėdžiais žemės planų apyrašas Nr. 4/9

 

Apyraše įrašyti dvarų, palivarkų parceliacijos, kaimų žemės išskirstymo viensėdžiais, žemės sklypų, žemės sklypų mainų planai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius, valsčių viduje – pagal vietovardžius nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso apyraše Nr. 4/9 įrašyti 888 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1898 m., 1904 m., 1907–1943 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, brėžinys.

 

Rokiškio apskrities kaimų išskirstymo viensėdžiais žemės planų apyrašas Nr. 4/10

 

Apyraše įrašyti dvarų, palivarkų parceliacijos, kaimų žemės išskirstymo viensėdžiais, žemės sklypų, žemės sklypų mainų planai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius, valsčių viduje – pagal vietovardžius nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso apyraše Nr. 4/10 įrašyta 911 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1908–1915 m., 1919–1943 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, brėžinys.

 

Seinų apskrities kaimų išskirstymo viensėdžiais žemės planų apyrašas Nr. 4/11

 

Apyraše įrašyti dvarų, palivarkų parceliacijos, kaimų žemės išskirstymo viensėdžiais, žemės sklypų, žemės sklypų mainų planai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius, valsčių viduje – pagal vietovardžius nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso apyraše Nr. 4/11 įrašyti 258 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, brėžinys.

 

Šakių apskrities kaimų išskirstymo viensėdžiais žemės planų apyrašas Nr. 4/12

 

Apyraše įrašyti dvarų, palivarkų parceliacijos, kaimų žemės išskirstymo viensėdžiais, žemės sklypų, žemės sklypų mainų planai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius, valsčių viduje – pagal vietovardžius nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso apyraše Nr. 4/12 įrašyti 156 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1943 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, brėžinys.

 

Šiaulių apskrities kaimų išskirstymo viensėdžiais žemės planų apyrašas Nr. 4/13

 

Apyraše įrašyti dvarų, palivarkų parceliacijos, kaimų žemės išskirstymo viensėdžiais, žemės sklypų, žemės sklypų mainų planai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius, valsčių viduje – pagal vietovardžius nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso apyraše Nr. 4/13 įrašyti 1543 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1872 m., 1877 m., 1884 m., 1907–1914 m., 1918–1943 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, brėžinys.

 

Švenčionių apskrities kaimų išskirstymo viensėdžiais žemės planų apyrašas Nr. 4/14

 

Apyraše įrašyti dvarų, palivarkų parceliacijos, kaimų žemės išskirstymo viensėdžiais, žemės sklypų, žemės sklypų mainų planai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius, valsčių viduje – pagal vietovardžius nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso apyraše Nr. 4/14 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m., 1943 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, brėžinys.

 

Tauragės apskrities kaimų išskirstymo viensėdžiais žemės planų apyrašas Nr. 4/15

 

Apyraše įrašyti dvarų, palivarkų parceliacijos, kaimų žemės išskirstymo viensėdžiais, žemės sklypų, žemės sklypų mainų planai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius, valsčių viduje – pagal vietovardžius nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso apyraše Nr. 4/15 įrašyti 928 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1869 m., 1907–1914 m., 1918–1944 m., 1946 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, brėžinys.

 

Telšių apskrities kaimų išskirstymo viensėdžiais žemės planų apyrašas Nr. 4/16

 

Apyraše įrašyti dvarų, palivarkų parceliacijos, kaimų žemės išskirstymo viensėdžiais, žemės sklypų, žemės sklypų mainų planai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius, valsčių viduje – pagal vietovardžius nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso apyraše Nr. 4/16 įrašyti 567 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1869 m., 1898 m., 1907–1914 m., 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, brėžinys.

 

Trakų apskrities kaimų išskirstymo viensėdžiais žemės planų apyrašas Nr. 4/17

 

Apyraše įrašyti dvarų, palivarkų parceliacijos, kaimų žemės išskirstymo viensėdžiais, žemės sklypų, žemės sklypų mainų planai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius, valsčių viduje – pagal vietovardžius nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso apyraše Nr. 4/17 įrašyti 736 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1911–1914 m., 1919–1943 m., 1945–1946 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, brėžinys.

 

Vilniaus apskrities kaimų išskirstymo viensėdžiais žemės planų apyrašas Nr. 4/18

 

Apyraše įrašyti dvarų, palivarkų parceliacijos, kaimų žemės išskirstymo viensėdžiais, žemės sklypų, žemės sklypų mainų planai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius, valsčių viduje – pagal vietovardžius nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso apyraše Nr. 4/18 įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1902 m., 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, brėžinys.

 

Ukmergės apskrities kaimų išskirstymo viensėdžiais žemės planų apyrašas Nr. 4/19

 

Apyraše įrašyti dvarų, palivarkų parceliacijos, kaimų žemės išskirstymo viensėdžiais, žemės sklypų, žemės sklypų mainų planai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius, valsčių viduje – pagal vietovardžius nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso apyraše Nr. 4/19 įrašyti 1069 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1869 m., 1909–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, brėžinys.

 

Utenos apskrities kaimų išskirstymo viensėdžiais žemės planų apyrašas Nr. 4/20

 

Apyraše įrašyti dvarų, palivarkų parceliacijos, kaimų žemės išskirstymo viensėdžiais, žemės sklypų, žemės sklypų mainų planai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius, valsčių viduje – pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4/20 įrašyti 993 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1907–1943 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, brėžinys.

 

Vilkaviškio apskrities kaimų išskirstymo viensėdžiais žemės planų apyrašas Nr. 4/21

 

Apyraše įrašyti dvarų, palivarkų parceliacijos, kaimų žemės išskirstymo viensėdžiais, žemės sklypų, žemės sklypų mainų planai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius, valsčių viduje – pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4/21 įrašyta 213 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1943 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, brėžinys.

 

Zarasų apskrities kaimų išskirstymo viensėdžiais žemės planų apyrašas Nr. 4/22

 

Apyraše įrašyti dvarų, palivarkų parceliacijos, kaimų žemės išskirstymo viensėdžiais, žemės sklypų, žemės sklypų mainų planai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius, valsčių viduje – pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4/22 įrašyta 540 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1869 m., 1880 m., 1908–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, brėžinys.

 

Lietuvos Respublikos sienų brėžinių bylų apyrašas Nr. 4/23

 

Apyraše įrašyti Lietuvos Respublikos valstybinių sienų ir pasienio žemės plotų brėžiniai ir schemos.

Iš viso apyraše Nr. 4/23 įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1942 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, brėžinys.

 

Apskričių dvarų parceliacijos, kaimų išskirstymo viensėdžiais ir kitų statistikos diagramų bylų apyrašas Nr. 4/24

 

Apyraše įrašyti išskirstytų ir neišskirstytų viensėdžiais kaimų kartogramos, 1914–1918 m. sudegintų ūkių, savanorių aprūpinimo žeme, pastatytų namų, matininkų skaičiaus augimo, apskrityse esančių valsčių schemos ir kitos diagramos.

Iš viso apyraše Nr. 4/24 įrašyti 34 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1870–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, brėžinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė  Alicija Cybulskienė

  
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ŽEMĖS TVARKYMO DEPARTAMENTO FONDO

NR. 1250 APYRAŠO NR. 10 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ IR FONDO PAPILDYMĄ

2015-07-31 Nr. SA-74

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamento fondą Nr. 1250 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2009-05-19 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-147.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 1250 buvo 37 apyrašai, 41848 apskaitos vienetai.

2015 m. buvo patobulintos fondo Nr. 1250 apyrašo Nr. 10 bylų antraštės, patikslintos dokumentų chronologinės ribos.

Tobulinant antraštes bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę. Rasta 1 į apyrašą neįrašyta byla. Bylų sisteminimas apyraše nekeistas.

Į patobulintą apyrašą papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai: Nr. 105 ir Nr. 106 (senas fondo Nr. 1250 apyrašas Nr. 10).

Iš viso fonde Nr. 1250 yra 37 apyrašai, 41850 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1854–1946 m. Dokumentai lietuvių, rusų, latvių, lenkų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys, planų šviesoraščiai.

 

Tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 10

 

Į apyrašą Nr. 10 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai: Nr. 105 ir Nr. 106 (senas fondo Nr. 1250 apyrašas Nr. 10).

Iš viso apyraše Nr. 10 įrašyti 107 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus specialistė   Neringa Betingienė

 

 

 

 

 

 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 15:50