O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1357 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽEMĖS ŪKIO RŪMŲ FONDĄ NR. 1357

2009-04-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Žemės ūkio rūmai (1926-05-27–1940-08-31; 1941-07-07–1942-07-24)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis 1926-04-21 Žemės ūkio rūmų įstatymu,[1]1926-05-27 įvyko Žemės ūkio rūmų steigiamasis suvažiavimas, kuriame buvo išrinkta Žemės ūkio rūmų valdyba.[2]

1926-06-24 Ministrų Kabinetas, vadovaudamasis Žemės ūkio rūmų įstatymu, Žemės ūkio rūmų valdybos veiklą nutraukė.

1926-09-23 įvyko Žemės ūkio rūmų steigiamasis susirinkimas, kuriame buvo išrinkta antroji Žemės ūkio rūmų valdyba.[3]

Žemės ūkio rūmų veiklai vadovavo valdyba, kuri atsiskaitė visuotiniam narių susirinkimui. Nuo 1936 m. Žemės ūkio rūmų veiklai vadovavo visuotinis susirinkimas, valdyba ir direktorius, kurį skyrė Respublikos Prezidentas žemės ūkio ministro teikimu.[4]

Žemės ūkio rūmų veiklą prižiūrėjo Žemės ūkio ministerija.

Žemės ūkio rūmų veiklą reglamentavo 1926-04-21 Žemės ūkio rūmų įstatymas, jo pakeitimai bei kiti teisės aktai.

Vadovaujantis 1940-08-24 Žemės ūkio rūmams likviduoti įstatymu, Žemės ūkio rūmai nuo 1940-08-31 likviduoti.[5]

Laikinosios Lietuvos Vyriausybės 1941-07-07 nutarimu buvo panaikintas 1940-08-24 įstatymas Žemės ūkio rūmams likviduoti ir Žemės ūkio rūmai atkūrė veiklą.

Žemės ūkio rūmai savo veikloje vadovavosi įstatymais, veikusiais iki 1940-06-15, vėliau – 1941-08-04 Žemės ūkio rūmų įstatymu.[6]

Žemės ūkio rūmai buvo likviduoti 1942-07-24.[7]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Žemės ūkio rūmai – visuomeninė įstaiga, kurios pagrindinis uždavinys buvo kelti žemės ūkio kultūrą bei atstovauti profesiniams ūkininkų reikalams, teikti vyriausybei pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su žemės ūkiu, jo kultūros kėlimu, žemės ūkio produktų išvežimu bei muitais.

Žemės ūkio rūmai žemdirbių švietimui organizavo žiemos žemės ūkio mokyklas, trumpalaikius kursus, paskaitas, parodomuosius ir vietinius lauko bandymus žemės tręšimo, grūdinių kultūrų veislių parinkimo ir kitais klausimais. Skatino ūkininkus gerinti krašto gyvulių veisles, jų priežiūrą ir auginimą, gerinti pievas ir ganyklas, vystyti smulkiąsias ūkio šakas – bitininkystę, kailinių žvėrelių auginimą, rūpintis sodybų tvarkymu.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1957-12-21 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos perėmė 42 Žemės ūkio rūmų bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1.

1965 m. papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale 1951 m. buvo sudarytas Žemės ūkio rūmų fondas. Dokumentų įsigijimo šaltinis nenustatytas.

1966-06-07 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 2992 Žemės ūkio rūmų bylas, įrašytas į apyrašus Nr. 1–11. Perduotas apyrašas Nr. 1 LCVA buvo peršifruotas į Nr. 12.

1966 m. Žemės ūkio rūmų fonde buvo 12 apyrašų, 3056 apskaitos vienetai.

1968 m. papildomai į apyrašą Nr. 4 įrašytas 1 apskaitos vienetas, 1971 m. – į apyrašą Nr. 1 – 3 apskaitos vienetai.

1973-06-27 LCVA iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 18 bylų, iš kurių 17 papildomai įrašė į apyrašą Nr. 4, o 1 bylą – į apyrašą Nr. 11.

1980 m. papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašytas 1 byla (ši byla buvo 1958-09-04 priimta iš Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Gyvulininkystė valdybos).

1981 m., patikrinus fondo bylų skaičių ir būklę, nustatyta, kad fonde buvo 12 apyrašų, 3076 apskaitos vienetai.

1994 m. papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1357 yra 12 apyrašų, 3077 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, prancūzų, anglų, čekų, latvių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys. Yra asmenų nuotraukų.

Yra pavienių Žemės ūkio vadybos 1943–1944 m. dokumentų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Žemės ūkio rūmų 1928 m. visuotinio susirinkimo protokolas, Statybos, Agronomijos ir Gyvulininkystės skyrių veiklos 1937 m. apžvalga, susirašinėjimo audimo, mezgimo, namų ruošos ir kt. kursų, parodėlių organizavimo, personalo klausimais dokumentai, statistinės žinios apie žiemos žemės ūkio mokyklas, audimo, mezgimo, kailininkystės kursus, Jaunųjų ūkininkų ratelius, plytines ir kalkines, kursų dienynai, kontrolės asistentų kursų baigimo pažymėjimai, tarnautojų asmens bylos, asmenų prašymai priimti į tarnybą, maisto produktų ir medžiagų apyvartos žiniaraščiai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos: veiklos bylos pagal chronologiją, tarnautojų asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 59 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra asmenų nuotraukų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Agronomijos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Žemės ūkio rūmų direktoriaus įsakymai, Žemės ūkio rūmų instrukcijos, taisyklės, aplinkraščiai apskričių ir rajonų agronomams, apskričių žemės ūkio specialistų suvažiavimų protokolai, rajonų agronomų ūkių tvarkymo, melioracijos darbų planai, Agronomijos skyriaus, apskričių ir rajonų agronomų, pieno perdirbimo bendrovių veiklos metinės, agronomų-praktikantų darbų apyskaitos, žinios apie žemės ūkio produktų kainas, žemės ūkio kilnojamose parodose eksponuotus ir premijuotus gyvulius ir paukščius, susirašinėjimo linininkystės vystymo, javų džiovyklų įrengimo, žemės ūkio technikos įsigijimo, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių ūkiams pašalpų skyrimo, spirito gamybos ir kitais administraciniais bei finansų klausimais dokumentai, nemokamai gavusių trąšų ir sėklos ūkininkų, spirito gamyklų sąrašai, asmenų prašymai priimti agronomijos praktikai, gauti pašalpą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 337 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Gyvulininkystės skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyta Žemės ūkio rūmų instrukcijos, taisyklės, aplinkraščiai pieno perdirbimo bendrovėms, gyvulių augintojų draugijoms, Pieno perdirbimo bendrovių sąjungos paruošiamosios komisijos posėdžių, visuotinių susirinkimų protokolai, statistinės žinios apie veislinius gyvulius, pieno perdirbimo bendroves, pienines, sviesto eksportą, žemės ūkio produktų kainas, žemės ūkio kursus, susirašinėjimo veislinių gyvulių pirkimo, bekonų supirkimo, kontrolės asistentų, pienininkų kursų organizavimo, pieno bei grietinės nugriebimo punktų steigimo ir kitais administraciniais bei finansų klausimais dokumentai, eržilų-reproduktorių pirkimo aktai, specialistų, pienininkų, grietinės nugriebimo punktų vedėjų algų lapai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 198 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Bendrųjų reikalų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti įstatymų ir taisyklių projektai, žemės ūkio draugijų įstatai, Žemės ūkio departamento paruošiamosios komisijos, Žemės ūkio rūmų valdybos, apskričių žemės ūkio tarybų posėdžių protokolai, prekybos su užsienio valstybėmis sutartys, muitų memorandumai, pranešimai apie užsienio rinkų kainas, grūdų ir bulvių eksportą, rajonų agronomų darbų apyskaitos, susirašinėjimo Rūmų veiklos, ūkininkų komisijų sudarymo, skolų išieškojimo, žemės ūkio produktų kainų nustatymo, kursų steigimo, miško medžiagos, paskolų ūkininkams išdavimo, bandymo laukelių nuomos ir kitais administraciniais, personalo bei finansų klausimais dokumentai, statistinės žinios apie javų eksportą ir importą, pasėlių plotus, ūkius virš 2 ha, žemės ūkio darbininkų uždarbį, valdybos narių ir tarnautojų, apskričių žemės ūkio tarybos narių ir agronomų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 193 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, anglų, prancūzų, latvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Spaudos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti Žemės ūkio rūmų instrukcijos, taisyklės, aplinkraščiai, valdybos posėdžių protokolų ištraukos, Spaudos skyriaus komisijos aktai apie gautų pajamų už leidinius patikrinimą, kalkių, salietros paskirstymą prenumeratoriams, straipsniai apie žemės ūkio parodos paviljonus, susirašinėjimo leidinių „Ūkininko patarėjas“, „Žemės ūkis“ leidybos, platinimo, bendradarbiams honorarų išmokėjimo klausimais dokumentai, prenumeratorių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją..

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 45 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Smulkiųjų ūkio šakų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti Žemės ūkio rūmų nutarimai, instrukcijos, aplinkraščiai, apskričių sodininkų-instruktorių darbų, kiaušinių eksporto kontrolės instruktorių apyskaitos, Veterinarijos akademijos pranešimai apie ištirtus naminius paukščius, susirašinėjimo paukščių, kailinių žvėrelių, obelaičių auginimo, bitininkystės, vaisių ir kiaušinių eksporto, smulkiųjų ūkio šakų kursų organizavimo klausimais dokumentai, paukštynų ir sodų apžiūrėjimo aktai, statistinės žinios apie pasėlius ir vaisius, Sodų ir daržovių augintojų draugijos narių, premijuotų ūkininkų sąrašai, sodininkų-instruktorių darbų dienynai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 29 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Augalininkystės skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti Žemės ūkio rūmų direktoriaus įsakymai, instrukcijos, taisyklės, aplinkraščiai, Komisijos Žemės ūkio rūmų veiklai įvertinti posėdžių, žemės ūkio specialistų pasitarimų protokolai, apskričių agronomų veiklos apyskaitos, pranešimai apie Klaipėdos krašto ūkininkų draugijų veiklą, susirašinėjimo paskolų sėklai įsigyti, nukentėjusiems nuo audrų ūkininkams pašalpų skyrimo, javų sėklų platinimo, trąšų išbandymo, linininkystės klausimais dokumentai, statistinės žinios apie pasėlių plotus, linų pluošto suvartojimą, kultūrinių ūkių, žemės ūkio draugijų, agronomų, propagandinius bandymus atliekančių ūkininkų, studentų-praktikantų sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 95 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Namų pramonės skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašytos žemės ūkio mokyklų programos, apskričių namų ruošos instruktorių darbų apyskaitos, pranešimai apie apskrityse veikiančius trumpalaikius namų ruošos, audimo, mezgimo kursus ir jų rezultatus, susirašinėjimo žiemos žemės ūkio mokyklų, namų ruošos, mezgimo, audimo kursų organizavimo klausimais dokumentai, kursų lankytojų sąrašai, žiemos žemės ūkio mokyklų, namų ruošos kursų praktikos darbų dienynai, asmenų prašymai priimti į kursus.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašytas 141 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Buhalterijos veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti Žemės ūkio rūmų įstatymo projektas, direktoriaus įsakymai, taisyklės, instrukcijos, valdybos posėdžių, visuotinių susirinkimų, Žemės ūkio tyrimo įstaigos, Kretingos žemės ūkio mokyklos mokytojų posėdžių protokolai, revizijų aktai, susirašinėjimo finansų klausimais dokumentai, tarnautojų, Kauno miesto ir apygardos, Alytaus, Marijampolės apskričių ligonių kasų narių, Kretingos žemės ūkio mokyklą baigusiųjų sąrašai, įstaigų ir asmenų sąskaitos, tarnautojų algų lapai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašyta 215 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašyti Vyriausios Žemės ūkio rūmų rinkimų komisijos, Kanceliarijos, Buhalterijos, Agronomijos, Gyvulininkystės, Smulkiųjų ūkio šakų, Namų pramonės, Žemės ūkio propagandos ir spaudos, Statybos skyrių bei Žemės ūkio rūmų likvidacinės komisijos veiklos dokumentai, žemės ūkio mokyklų ir klasių, trumpalaikių namų ruošos kursų dienynai

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą, chronologiją ir dokumentų svarbumą, mokyklų ir kursų dienynai – vietovardžių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 10 įrašyti 1362 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Žemės ūkio sąjungų ir draugijų veiklos stebėjimo bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašytos Jaunųjų ūkininkų ratelių, Lietuvos centrinės pieno perdirbimo bendrovių sąjungos „Pienocentras“, Lietuvos centrinės galvijų kontrolės sąjungos, Ardėnų veislės arklių augintojų, Lietuvos arklių auginimo ir gerinimo, Kiaulių augintojų, Avių augintojų, Naminių paukščių ir smulkiųjų gyvulių augintojų, Sodų vaisių ir daržovių gamintojų draugijų veiklos stebėjimo bylos.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal sąjungas ir draugijas, jų ribose – pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 11 įrašyta 117 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Vyriausiosios Žemės ūkio rūmų rinkimų komisijos veiklos bylų apyrašas Nr. 12

 

Apyraše įrašyta apskričių žemės ūkio tarybų rinkimų taisyklės, apskričių ir valsčių ūkininkų komisijų posėdžių protokolai, pranešimai apie rinkimus į žemės ūkio tarybas, susirašinėjimo atstovų į Žemės ūkio rūmus, apskričių žemės ūkio tarybas rinkimų klausimais dokumentai, apskričių ūkininkų komisijų, rinkėjų ir atstovų į Žemės ūkio rūmus sąrašai, apskričių ūkininkų komisijų tarnautojų sąrašai, asmenų prašymai priimti į tarnybą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir apskričių bei valsčių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 12 įrašyti 286 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1928 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Vyriausybės žinios, 1926 m., Nr. 222-1452.
[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 1357, ap. 4, b. 24, l. 33.
[3] LCVA. F. 1357, ap. 4, b. 3, l. 1.
[4] V.Ž., 1936 m. Nr. 546-3799.
[5] V.Ž., 1940 m., Nr. 727-5051.
[6] LCVA. F. R-496, ap. 1, b. 6, l. 16–19.
[7] www.zur.lt
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽEMĖS ŪKIO RŪMŲ FONDĄ NR. 1357

2009-04-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Žemės ūkio rūmai (1926-05-27–1940-08-31; 1941-07-07–1942-07-24)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis 1926-04-21 Žemės ūkio rūmų įstatymu,[1]1926-05-27 įvyko Žemės ūkio rūmų steigiamasis suvažiavimas, kuriame buvo išrinkta Žemės ūkio rūmų valdyba.[2]

1926-06-24 Ministrų Kabinetas, vadovaudamasis Žemės ūkio rūmų įstatymu, Žemės ūkio rūmų valdybos veiklą nutraukė.

1926-09-23 įvyko Žemės ūkio rūmų steigiamasis susirinkimas, kuriame buvo išrinkta antroji Žemės ūkio rūmų valdyba.[3]

Žemės ūkio rūmų veiklai vadovavo valdyba, kuri atsiskaitė visuotiniam narių susirinkimui. Nuo 1936 m. Žemės ūkio rūmų veiklai vadovavo visuotinis susirinkimas, valdyba ir direktorius, kurį skyrė Respublikos Prezidentas žemės ūkio ministro teikimu.[4]

Žemės ūkio rūmų veiklą prižiūrėjo Žemės ūkio ministerija.

Žemės ūkio rūmų veiklą reglamentavo 1926-04-21 Žemės ūkio rūmų įstatymas, jo pakeitimai bei kiti teisės aktai.

Vadovaujantis 1940-08-24 Žemės ūkio rūmams likviduoti įstatymu, Žemės ūkio rūmai nuo 1940-08-31 likviduoti.[5]

Laikinosios Lietuvos Vyriausybės 1941-07-07 nutarimu buvo panaikintas 1940-08-24 įstatymas Žemės ūkio rūmams likviduoti ir Žemės ūkio rūmai atkūrė veiklą.

Žemės ūkio rūmai savo veikloje vadovavosi įstatymais, veikusiais iki 1940-06-15, vėliau – 1941-08-04 Žemės ūkio rūmų įstatymu.[6]

Žemės ūkio rūmai buvo likviduoti 1942-07-24.[7]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Žemės ūkio rūmai – visuomeninė įstaiga, kurios pagrindinis uždavinys buvo kelti žemės ūkio kultūrą bei atstovauti profesiniams ūkininkų reikalams, teikti vyriausybei pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su žemės ūkiu, jo kultūros kėlimu, žemės ūkio produktų išvežimu bei muitais.

Žemės ūkio rūmai žemdirbių švietimui organizavo žiemos žemės ūkio mokyklas, trumpalaikius kursus, paskaitas, parodomuosius ir vietinius lauko bandymus žemės tręšimo, grūdinių kultūrų veislių parinkimo ir kitais klausimais. Skatino ūkininkus gerinti krašto gyvulių veisles, jų priežiūrą ir auginimą, gerinti pievas ir ganyklas, vystyti smulkiąsias ūkio šakas – bitininkystę, kailinių žvėrelių auginimą, rūpintis sodybų tvarkymu.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1957-12-21 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos perėmė 42 Žemės ūkio rūmų bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1.

1965 m. papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale 1951 m. buvo sudarytas Žemės ūkio rūmų fondas. Dokumentų įsigijimo šaltinis nenustatytas.

1966-06-07 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 2992 Žemės ūkio rūmų bylas, įrašytas į apyrašus Nr. 1–11. Perduotas apyrašas Nr. 1 LCVA buvo peršifruotas į Nr. 12.

1966 m. Žemės ūkio rūmų fonde buvo 12 apyrašų, 3056 apskaitos vienetai.

1968 m. papildomai į apyrašą Nr. 4 įrašytas 1 apskaitos vienetas, 1971 m. – į apyrašą Nr. 1 – 3 apskaitos vienetai.

1973-06-27 LCVA iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 18 bylų, iš kurių 17 papildomai įrašė į apyrašą Nr. 4, o 1 bylą – į apyrašą Nr. 11.

1980 m. papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašytas 1 byla (ši byla buvo 1958-09-04 priimta iš Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Gyvulininkystė valdybos).

1981 m., patikrinus fondo bylų skaičių ir būklę, nustatyta, kad fonde buvo 12 apyrašų, 3076 apskaitos vienetai.

1994 m. papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1357 yra 12 apyrašų, 3077 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, prancūzų, anglų, čekų, latvių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys. Yra asmenų nuotraukų.

Yra pavienių Žemės ūkio vadybos 1943–1944 m. dokumentų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Žemės ūkio rūmų 1928 m. visuotinio susirinkimo protokolas, Statybos, Agronomijos ir Gyvulininkystės skyrių veiklos 1937 m. apžvalga, susirašinėjimo audimo, mezgimo, namų ruošos ir kt. kursų, parodėlių organizavimo, personalo klausimais dokumentai, statistinės žinios apie žiemos žemės ūkio mokyklas, audimo, mezgimo, kailininkystės kursus, Jaunųjų ūkininkų ratelius, plytines ir kalkines, kursų dienynai, kontrolės asistentų kursų baigimo pažymėjimai, tarnautojų asmens bylos, asmenų prašymai priimti į tarnybą, maisto produktų ir medžiagų apyvartos žiniaraščiai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos: veiklos bylos pagal chronologiją, tarnautojų asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 59 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra asmenų nuotraukų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Agronomijos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Žemės ūkio rūmų direktoriaus įsakymai, Žemės ūkio rūmų instrukcijos, taisyklės, aplinkraščiai apskričių ir rajonų agronomams, apskričių žemės ūkio specialistų suvažiavimų protokolai, rajonų agronomų ūkių tvarkymo, melioracijos darbų planai, Agronomijos skyriaus, apskričių ir rajonų agronomų, pieno perdirbimo bendrovių veiklos metinės, agronomų-praktikantų darbų apyskaitos, žinios apie žemės ūkio produktų kainas, žemės ūkio kilnojamose parodose eksponuotus ir premijuotus gyvulius ir paukščius, susirašinėjimo linininkystės vystymo, javų džiovyklų įrengimo, žemės ūkio technikos įsigijimo, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių ūkiams pašalpų skyrimo, spirito gamybos ir kitais administraciniais bei finansų klausimais dokumentai, nemokamai gavusių trąšų ir sėklos ūkininkų, spirito gamyklų sąrašai, asmenų prašymai priimti agronomijos praktikai, gauti pašalpą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 337 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Gyvulininkystės skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyta Žemės ūkio rūmų instrukcijos, taisyklės, aplinkraščiai pieno perdirbimo bendrovėms, gyvulių augintojų draugijoms, Pieno perdirbimo bendrovių sąjungos paruošiamosios komisijos posėdžių, visuotinių susirinkimų protokolai, statistinės žinios apie veislinius gyvulius, pieno perdirbimo bendroves, pienines, sviesto eksportą, žemės ūkio produktų kainas, žemės ūkio kursus, susirašinėjimo veislinių gyvulių pirkimo, bekonų supirkimo, kontrolės asistentų, pienininkų kursų organizavimo, pieno bei grietinės nugriebimo punktų steigimo ir kitais administraciniais bei finansų klausimais dokumentai, eržilų-reproduktorių pirkimo aktai, specialistų, pienininkų, grietinės nugriebimo punktų vedėjų algų lapai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 198 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Bendrųjų reikalų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti įstatymų ir taisyklių projektai, žemės ūkio draugijų įstatai, Žemės ūkio departamento paruošiamosios komisijos, Žemės ūkio rūmų valdybos, apskričių žemės ūkio tarybų posėdžių protokolai, prekybos su užsienio valstybėmis sutartys, muitų memorandumai, pranešimai apie užsienio rinkų kainas, grūdų ir bulvių eksportą, rajonų agronomų darbų apyskaitos, susirašinėjimo Rūmų veiklos, ūkininkų komisijų sudarymo, skolų išieškojimo, žemės ūkio produktų kainų nustatymo, kursų steigimo, miško medžiagos, paskolų ūkininkams išdavimo, bandymo laukelių nuomos ir kitais administraciniais, personalo bei finansų klausimais dokumentai, statistinės žinios apie javų eksportą ir importą, pasėlių plotus, ūkius virš 2 ha, žemės ūkio darbininkų uždarbį, valdybos narių ir tarnautojų, apskričių žemės ūkio tarybos narių ir agronomų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 193 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, anglų, prancūzų, latvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Spaudos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti Žemės ūkio rūmų instrukcijos, taisyklės, aplinkraščiai, valdybos posėdžių protokolų ištraukos, Spaudos skyriaus komisijos aktai apie gautų pajamų už leidinius patikrinimą, kalkių, salietros paskirstymą prenumeratoriams, straipsniai apie žemės ūkio parodos paviljonus, susirašinėjimo leidinių „Ūkininko patarėjas“, „Žemės ūkis“ leidybos, platinimo, bendradarbiams honorarų išmokėjimo klausimais dokumentai, prenumeratorių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją..

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 45 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Smulkiųjų ūkio šakų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti Žemės ūkio rūmų nutarimai, instrukcijos, aplinkraščiai, apskričių sodininkų-instruktorių darbų, kiaušinių eksporto kontrolės instruktorių apyskaitos, Veterinarijos akademijos pranešimai apie ištirtus naminius paukščius, susirašinėjimo paukščių, kailinių žvėrelių, obelaičių auginimo, bitininkystės, vaisių ir kiaušinių eksporto, smulkiųjų ūkio šakų kursų organizavimo klausimais dokumentai, paukštynų ir sodų apžiūrėjimo aktai, statistinės žinios apie pasėlius ir vaisius, Sodų ir daržovių augintojų draugijos narių, premijuotų ūkininkų sąrašai, sodininkų-instruktorių darbų dienynai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 29 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Augalininkystės skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti Žemės ūkio rūmų direktoriaus įsakymai, instrukcijos, taisyklės, aplinkraščiai, Komisijos Žemės ūkio rūmų veiklai įvertinti posėdžių, žemės ūkio specialistų pasitarimų protokolai, apskričių agronomų veiklos apyskaitos, pranešimai apie Klaipėdos krašto ūkininkų draugijų veiklą, susirašinėjimo paskolų sėklai įsigyti, nukentėjusiems nuo audrų ūkininkams pašalpų skyrimo, javų sėklų platinimo, trąšų išbandymo, linininkystės klausimais dokumentai, statistinės žinios apie pasėlių plotus, linų pluošto suvartojimą, kultūrinių ūkių, žemės ūkio draugijų, agronomų, propagandinius bandymus atliekančių ūkininkų, studentų-praktikantų sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 95 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Namų pramonės skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašytos žemės ūkio mokyklų programos, apskričių namų ruošos instruktorių darbų apyskaitos, pranešimai apie apskrityse veikiančius trumpalaikius namų ruošos, audimo, mezgimo kursus ir jų rezultatus, susirašinėjimo žiemos žemės ūkio mokyklų, namų ruošos, mezgimo, audimo kursų organizavimo klausimais dokumentai, kursų lankytojų sąrašai, žiemos žemės ūkio mokyklų, namų ruošos kursų praktikos darbų dienynai, asmenų prašymai priimti į kursus.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašytas 141 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Buhalterijos veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti Žemės ūkio rūmų įstatymo projektas, direktoriaus įsakymai, taisyklės, instrukcijos, valdybos posėdžių, visuotinių susirinkimų, Žemės ūkio tyrimo įstaigos, Kretingos žemės ūkio mokyklos mokytojų posėdžių protokolai, revizijų aktai, susirašinėjimo finansų klausimais dokumentai, tarnautojų, Kauno miesto ir apygardos, Alytaus, Marijampolės apskričių ligonių kasų narių, Kretingos žemės ūkio mokyklą baigusiųjų sąrašai, įstaigų ir asmenų sąskaitos, tarnautojų algų lapai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašyta 215 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašyti Vyriausios Žemės ūkio rūmų rinkimų komisijos, Kanceliarijos, Buhalterijos, Agronomijos, Gyvulininkystės, Smulkiųjų ūkio šakų, Namų pramonės, Žemės ūkio propagandos ir spaudos, Statybos skyrių bei Žemės ūkio rūmų likvidacinės komisijos veiklos dokumentai, žemės ūkio mokyklų ir klasių, trumpalaikių namų ruošos kursų dienynai

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą, chronologiją ir dokumentų svarbumą, mokyklų ir kursų dienynai – vietovardžių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 10 įrašyti 1362 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Žemės ūkio sąjungų ir draugijų veiklos stebėjimo bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašytos Jaunųjų ūkininkų ratelių, Lietuvos centrinės pieno perdirbimo bendrovių sąjungos „Pienocentras“, Lietuvos centrinės galvijų kontrolės sąjungos, Ardėnų veislės arklių augintojų, Lietuvos arklių auginimo ir gerinimo, Kiaulių augintojų, Avių augintojų, Naminių paukščių ir smulkiųjų gyvulių augintojų, Sodų vaisių ir daržovių gamintojų draugijų veiklos stebėjimo bylos.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal sąjungas ir draugijas, jų ribose – pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 11 įrašyta 117 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Vyriausiosios Žemės ūkio rūmų rinkimų komisijos veiklos bylų apyrašas Nr. 12

 

Apyraše įrašyta apskričių žemės ūkio tarybų rinkimų taisyklės, apskričių ir valsčių ūkininkų komisijų posėdžių protokolai, pranešimai apie rinkimus į žemės ūkio tarybas, susirašinėjimo atstovų į Žemės ūkio rūmus, apskričių žemės ūkio tarybas rinkimų klausimais dokumentai, apskričių ūkininkų komisijų, rinkėjų ir atstovų į Žemės ūkio rūmus sąrašai, apskričių ūkininkų komisijų tarnautojų sąrašai, asmenų prašymai priimti į tarnybą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir apskričių bei valsčių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 12 įrašyti 286 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1928 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Vyriausybės žinios, 1926 m., Nr. 222-1452.
[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 1357, ap. 4, b. 24, l. 33.
[3] LCVA. F. 1357, ap. 4, b. 3, l. 1.
[4] V.Ž., 1936 m. Nr. 546-3799.
[5] V.Ž., 1940 m., Nr. 727-5051.
[6] LCVA. F. R-496, ap. 1, b. 6, l. 16–19.
[7] www.zur.lt
 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 15:53