O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 148 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS ŽEMĖS ŪKIO RŪMŲ FONDĄ NR. 148

2006-02-   Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus žemės ūkio rūmai (Wileńska Izba Rolnicza) (1933-01-30 – 1939 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus žemės ūkio rūmai įsteigti Lenkijos Respublikos Ministrų Tarybos 1933-01-30 potvarkiu.[1] Žemės ūkio ir žemės reformų ministro 1933-02-10 potvarkiu patvirtinti rūmų įstatai, o 1933-02-15 potvarkiu paskirtas rūmų komisaras,[2] kuris pradėjo organizuoti rūmų biurą. Rūmai pradėjo veiklą 1933-04-01.[3]

Rūmai priklausė Žemės ūkio ir žemės reformų ministerijos ir Vilniaus vaivados reguliavimo sričiai.[4] Rūmų veiklos teritorija buvo Vilniaus ir Naugarduko vaivadijos. Naugarduke veikė Vilniaus žemės ūkio rūmų skyrius.

Rūmus valdė rūmų taryba, valdyba ir pirmininkas. Rūmų veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos Prezidento 1928-03-22 potvarkis apie žemės ūkio rūmus.[5]

Vilniaus žemės ūkio rūmai nutraukė veiklą 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus žemės ūkio rūmai buvo ūkinės savivaldos institucija žemės ūkio interesams atstovauti bei žemės ūkio vystymui remti. Rūmai buvo juridinis asmuo.

Rūmai bendradarbiavo su valstybinėmis ir savivaldos institucijomis sprendžiant klausimus, susijusius su žemės ūkio vystymuteikė pasiūlymus dėl būdų žemės ūkio poreikiams tenkinti, reiškė nuomonę svarstant teisės aktų, susijusių su žemės ūkiu, projektus, teikė žemės ūkio ir žemės reformų ministrui informaciją apie žemės ūkio padėtį. Rūpinosi žemės ūkio kultūros ir našumo kėlimu; steigė ir išlaikė žemės ūkio mokyklas, organizavo ūkininkų švietimą, rėmė jų visuomenines organizacijas; rūpinosi melioracijos, veterinarinės pagalbos organizavimu, paramos nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių ūkiams teikimu; tarpininkavo gaunant kreditus, įgyjant žemės ūkio įrengimus, trąšas, sėklas, realizuojant produkciją ir kt.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus žemės ūkio rūmų dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta. Į apskaitos dokumentus 1949-11-18 įrašyti 2800 neaprašyti saugojimo vienetai.

Sutvarkius dokumentus į apskaitos dokumentus 1952-11-03 įrašytas apyrašas Nr. 1, 3171 apskaitos vienetas. 1952 m. atrinkta naikinti 520 bylų.

Molodečno srities valstybinis archyvas 1953-01-26 perdavė 1 bylą ir apyrašą.

1966 m., 1968 m., 1990 m. papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Iš viso fondo Nr. 148 apyraše Nr. 1 įrašyti 3174 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921 m., 1928 – 1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

Fonde yra Vilniaus žemės ūkio draugijos, Vilniaus vaivadijos žemės ūkio organizacijų ir ratelių draugijos veiklos bylų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Žemės ūkio rūmų įstatai, steigiamojo susirinkimo, rūmų tarybos, ekonominės komisijos posėdžių protokolai, Vilniaus žemės ūkio draugijos, jaunųjų ūkininkų, kaimo ūkininkių ir kitų organizacijų darbo planai, veiklos ir finansų ataskaitos; žemės ūkio rūmų biuleteniai; statistinės žinios apie pavyzdinius ūkius, žemės ūkio produktų gamybą ir kainas; liaudies universitetų, pieninių organizavimo ir veiklos dokumentai; susirašinėjimo augalininkystės, gyvulininkystės, pienininkystės vystymo, pavyzdinių ūkių steigimo, finansų, ūkio, personalo klausimais dokumentai; veislinių gyvulių kilmės knygos; pavyzdinių ūkių bylos; tarnautojų sąrašai, darbo sutartys, algų lapai.

Apyrašas iš dalies suminis. Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą, darbo sutarčių ir pavyzdinių ūkių bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Sudarytos chronologinė ir abėcėlinė rodyklės.

Iš viso fondo Nr. 148 apyraše Nr. 1 įrašyti 3174 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921 m., 1928 – 1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau DU RP), 1933, Nr. 7-44.
[2] Wileński Dziennik Wojewódzki, 1933, Nr. 2-17,18.
[3] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 148, ap. 1, b. 104, l. 8.
[4] DU RP, 1933, Nr. 2-16.
[5] DU RP, 1928, Nr. 39-385.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 15:30