O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1754 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VYRIAUSIOSIOS KOMISIJOS KARIŠKIAMS ŽEME APRŪPINTI FONDĄ NR. 1754

2009-02-          Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vyriausioji komisija kariškiams žeme aprūpinti (1919 m. liepos mėn.–1922-06-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis 1919-07-01 Įstatymu kariškiams žeme aprūpinti,[1] Vyriausioji komisija kariškiams žeme aprūpinti pradėjo veiklą 1919 m. liepos mėn. Tiksli Komisijos veiklos pradžios data nenustatyta. Pirmasis Komisijos posėdis įvyko 1919-08-07.[2] Komisijos pirmininku buvo skiriamas teisingumo ministras.

Vyriausiosios komisijos kariškiams žeme veiklą prižiūrėjo Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerija. Komisija savo veikloje vadovavosi 1919-07-01 įstatymu kariškiams žeme aprūpinti, 1920-08-26 įstatymu kariškiams žeme aprūpinti,[3] jų papildymais ir kitais teisės aktais.

Vadovaujantis 1922-05-24 Žemės reformai vykdyti įstaigų organizacijos įstatymu[4] ir žemės ūkio ministro 1922-06-01 įsakymu Nr. 768, Vyriausioji komisija kariškiams žeme aprūpinti nuo 1922-06-01 panaikinta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vyriausioji komisija kariškiams žeme aprūpinti sprendė kariškių ir mažažemių aprūpinimo žeme klausimus. Šiems reikalams buvo naudojama Vyriausybės žinioje buvusi valstybinė žemė ir iš privačių asmenų, turėjusių virš 500 dešimtinių žemės, paimta ir valstybės nuosavybėn perduota žemė.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vyriausiosios komisijos kariškiams žeme aprūpinti dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1970-11-26 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 174 Vyriausiosios komisijos kariškiams žeme aprūpinti fondo bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1.

1973-08-15 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 49 bylas, kurios papildomai buvo įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 1754 yra 1 apyrašas, 223 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1922 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti įstatymai kariškiams aprūpinti žeme, taisyklės, instrukcijos, komisijos posėdžių protokolai, susirašinėjimo žemės paėmimo į valstybės fondą, žemės gavimo klausimais dokumentai, savininkų, iš kurių paimta žemė į valstybės fondą, sąrašai, karių prašymai žemei gauti, valstybės nuosavybėn paimtos žemės savininkų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos: veiklos bylos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą, žemės savininkų bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 223 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1922 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 8, psl. 3.
[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 1754, ap. 1, b. 1, l. 3.
[3] V.Ž., 1920 m., Nr. 47-465.
[4] V.Ž., 1922 m., Nr. 90-757.
 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 15:54