O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1314 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽEMĖS ŪKIO VADYBOS FONDĄ NR. R-1314

2010-12-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Žemės ūkio vadyba (Generalverwaltung für Landwirtschaft) (1941 m. rugpjūčio mėn.–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1941 m. rugpjūčio mėn. Lietuvoje pradėjo veikti vokiečių civilinė administracija. Generalinis komisaras Kaune paskyrė žemės ūkio generalinį tarėją, kuris vadovavo Žemės ūkio vadybai.[1] Tiksli data, kada Žemės ūkio vadyba pradėjo veiklą, nenustatyta.

Generalinio komisaro Kaune 1942-06-26 potvarkiu Žemės ūkio vadybai nuo 1942-07-01 vadovavo Maitinimo ir žemės ūkio generalinis tarėjas.[2]

Žemės ūkio vadyba buvo pavaldi Generalinio komisariato Kaune Žemės ūkio skyriui.

Tiksli data, kada 1944 m. Žemės ūkio vadyba baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Žemės ūkio vadyba vykdė vokiečių civilinės administracijos nurodymus žemės ūkio srityje, buvo atsakinga už Vokietijos ir vermachto aprūpinimą maisto produktais, atliko žemės tvarkymo darbus, kontroliavo ūkininkų prievolių vykdymą ir kt.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale 1951 m. buvo sudarytas Žemės ūkio vadybos fondo Nr. R-545 apyrašas Nr. 1, kuriame buvo įrašytos 478 bylos.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve (toliau – LCVA) 1959-10-22 buvo sudarytas Žemės ūkio vadybos fondo Nr. R-1314 apyrašas Nr. 2, į kurį įrašytos 3 bylos.

LCVA 1966-06-07 iš LCVA Kauno filialo perėmė 464 Žemės ūkio vadybos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1. 1967 m. į apyrašą papildomai įrašyta 1 byla.

1968-01-17 LCVA sudarytas apyrašas Nr. 3, į kurį įrašytos 4 bylos. Fondo papildymo šaltinis nenustatytas.

LCVA 1973-06-27 iš LCVA Kauno filialo perėmė 6 Žemės ūkio vadybos netvarkytas bylas. Sutvarkius dokumentus buvo sudarytos 4 bylos, kurios 1973-09-12 papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 2.

LCVA 1973-10-30 iš LCVA Kauno filialo perėmė Žemės ūkio vadybos 4 bylas. Sutvarkius gautas 4 bylas ir iš kitų fondų atkeltą 21 bylą, buvo sudarytos 25 bylos ir įrašytos į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2.

1980-01-10 iš pabirų buvo sudarytos 8 bylos ir papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 1.

1993-05-14 į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyta 10 bylų.

Iš viso fonde Nr. R-1314 yra 3 apyrašai, 521 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti žemės ūkio generalinio tarėjo aplinkraščiai apskričių agronomams ir žemės tvarkytojams, žemės bei žemės ūkių nuomos potvarkiai bei taisyklės, vadybos ir pavaldžių įstaigų biudžetai, pajamų ir išlaidų sąmatos, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, žemės ūkių nuomos sutartys, Vyriausiosios žemės rūšiavimo komisijos, Eržilų tikrinimo komisijos ir Žemės ūkio rūmų veiklos dokumentai, žemės tvarkymo darbų planai, žemės tvarkytojų ataskaitos apie vykdomus žemėtvarkos darbus, matininkų darbo ataskaitos bei sąrašai, piliečių prašymai grąžinti nacionalizuotą žemę, valdyti iš sovietų valdžios gautą žemę, žemės nuomininkų, nuolatinių savininkų neturinčių žemių sąrašai, statistinės žinios apie iškeltus lietuvius ūkininkus ir kaimų išskirstymą vienasėdžiais, sienos nustatymo tarp Lietuvos ir Baltarusijos bei Lietuvos ir Latvijos generalinių sričių dokumentai, kaimų žemės planai,

apskričių žemės tvarkytojų įstaigų darbuotojų asmens bylos, piliečių prašymai tarnybos gavimo klausimais, tarnautojų algų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal vadybos struktūrinius padalinius ir chronologiją.

Apyraše yra struktūrinė dalykinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 509 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Generalinio komisaro Kaune atsišaukimai į ūkininkus, žemės ūkio produktų pristatymo kvitai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, žemės tvarkymo departamento etatų bei matininkų sąrašai, matininkų ataskaitos apie kaimų skirstymą viensėdžiais, dvarų parceliavimo darbus, statistinės žinios apie išvežtų, pabėgusių bei iškeltų asmenų žemės ūkius, konfiskuotą žydų turtą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Vilniaus ir Kauno apskričių piliečių apgyvendinimo komisijų veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti piliečių prašymai pripažinti lietuvių tautybę.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal komisijų pavadinimus.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-614, ap. 1, b. 11, l. 217.
[2] LCVA. F. R-614, ap. 1, b. 359 (11 t.), l. 907; F. R-1374, ap. 1, b. 2, l. 51.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 15:51