O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-132 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VYRIAUSIOSIOS TARYBINIŲ ŪKIŲ VALDYBOS PRIE LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS FONDĄ NR. R-132

2009-08-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR grūdų ir gyvulininkystės tarybinių ūkių liaudies komisariatas (1941-04-22–1941 m. birželio mėn.)

Lietuvos TSR tarybinių ūkių liaudies komisariatas (1945-02-23–1946-03-24)

Lietuvos TSR tarybinių ūkių ministerija (1946-03-25–1946-07-11)

Lietuvos TSR gyvulininkystės ministerija (1946-07-12–1947-03-07)

Lietuvos TSR tarybinių ūkių ministerija (1947-03-08–1953-04-23)

Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerijos Vyriausioji tarybinių ūkių valdyba (1953-05-30–1953-09-15)

Lietuvos TSR tarybinių ūkių ministerija (1953-09-16–1957-06-01)

Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Vyriausioji tarybinių ūkių valdyba (1957-08-06–1961-03-30)

Vyriausioji tarybinių ūkių valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1961-03-31–1962-03-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1941-04-22 įsaku „Dėl Lietuvos TSR grūdų ir gyvulininkystės tarybinių ūkių liaudies komisariato įsteigimo“ buvo įsteigtas Lietuvos TSR grūdų ir gyvulininkystės tarybinių ūkių liaudies komisariatas.[1]

Lietuvos TSR grūdų ir gyvulininkystės tarybinių ūkių liaudies komisariato veiklą nutraukė 1941 m. birželio mėn. prasidėjęs Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos ir Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto 1945-02-23 nutarimu Nr. 24s „Dėl Lietuvos TSR tarybinių ūkių liaudies komisariato atkūrimo“ Lietuvos TSR tarybinių ūkių liaudies komisariatas atkūrė veiklą.[2]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“ Lietuvos TSR tarybinių ūkių liaudies komisariatas pertvarkytas į Lietuvos TSR tarybinių ūkių ministeriją.[3]

Vadovaujantis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-04-24 įsaku „Dėl Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos padalinimo į dvi ministerijas – Lietuvos TSR žemdirbystės ministeriją ir Lietuvos TSR gyvulininkystės ministeriją“ Lietuvos TSR Ministrų Taryba 1946-07-12 nutarimu Nr. 408 įsteigė Lietuvos TSR gyvulininkystės ministeriją, kuriai buvo perduoti likviduotos Lietuvos TSR tarybinių ūkių ministerijos centrinis aparatas ir turtas, trestai, gyvulininkystės tarybiniai ūkiai, įmonės ir organizacijos bei mokslo įstaigos.[4] Grūdų tarybiniai ūkiai buvo perduoti Lietuvos TSR žemdirbystės ministerijai.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1947-03-08 įsaku „Dėl Lietuvos TSR tarybinių ūkių ministerijos įsteigimo“ ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1947-03-19 nutarimu Nr. 127 buvo įsteigta Lietuvos TSR tarybinių ūkių ministerija.[5]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1953-04-23 įsaku „Dėl Lietuvos TSR sąjunginių-respublikinių ministerijų pertvarkymo“ Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija, Lietuvos TSR tarybinių ūkių ministerija, TSRS paruošų ministerijos įgaliotinio Lietuvos TSR valdyba, Lietuvos TSR miškų ūkio ministerija ir kitos įstaigos buvo sujungtos į Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministeriją.[6]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1953-05-30 nutarimu Nr. 352 „Dėl Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerijos struktūros ir etatų“ buvo įsteigta Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerijos Vyriausioji tarybinių ūkių valdyba.[7]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1953-09-16 įsaku „Dėl Lietuvos TSR tarybinių ūkių ministerijos įsteigimo“ buvo įsteigta Lietuvos TSR tarybinių ūkių ministerija.[8]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1957-06-01 įsaku Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija ir Lietuvos TSR tarybinių ūkių ministerija buvo sujungtos į Lietuvos TSR žemės ūkio ministeriją.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1957-08-06 nutarimu Nr. 413 „Dėl Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos organizavimo“ buvo įsteigta Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Vyriausioji tarybinių ūkių valdyba.[9]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto 1961-03-31 nutarimu Nr. 178 buvo įsteigta Vyriausioji tarybinių ūkių valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.[10] Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija tarybinius ūkius perdavė Vyriausiajai tarybinių ūkių valdybai prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1962-03-29 nutarimu Nr. 210 „Dėl Lietuvos TSR žemės ūkio valdymo pertvarkymo“ Vyriausioji tarybinių ūkių valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos buvo panaikinta. Jos funkcijas perėmė įsteigta Lietuvos TSR žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerija.[11]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR grūdų ir gyvulininkystės tarybinių ūkių liaudies komisariatas – Vyriausioji tarybinių ūkių valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos vadovavo visų jos sistemoje veikusių grūdų, gyvulininkystės ir sėklininkystės tarybinių ūkių veiklai.

Lietuvos TSR gyvulininkystės ministerija vadovavo gyvulininkystės ūkio įmonių ir organizacijų veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1958-07-28 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Vyriausiosios tarybinių ūkių valdybos perėmė 83 Lietuvos TSR tarybinių ūkių ministerijos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1s.

1986-01-27 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos perėmė 1398 Vyriausiosios tarybinių ūkių valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 4 – Nr.12.

1994-06-06 apyrašas Nr. 1s buvo peršifruotas į apyrašą Nr. 13.

Iš viso fonde Nr. R-132 yra 12 apyrašų, 1481 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1962 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Administracijos-ūkio skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybų, TSRS tarybinių ūkių ministerijos tvarkomieji dokumentai, Lietuvos TSR tarybinių ūkių ministerijos (valdybos) įsakymai veiklos klausimais, ministerijos Kolegijos posėdžių protokolai, ministerijos nurodymai pavaldžioms organizacijoms, tarybinių ūkių darbuotojų pasitarimų dokumentai, etatų sąrašai, metų apyskaitos ir balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 92 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1962 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Kadrų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos metų ataskaitos apie personalą, susirašinėjimo darbuotojų apdovanojimo klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 27 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1948–1956 m., 1959–1962 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Planavimo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos žinios apie tarybinių ūkių skaičių ir jų žemės plotus, tarybinių ūkių ir  tarybinių ūkių trestų gamybos finansų planai, tarybinių ūkių perdavimo-perėmimo aktai, etatų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 292 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1961 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Gyvulininkystės valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti priešepizootinių priemonių, selekcinio veislinio darbo, gyvulių bruceliozės likvidavimo metų planai, ataskaitos apie gyvulių susirgimus ir kritimus bei veterinarinę priežiūrą tarybiniuose ūkiuose, ataskaitos apie galvijų ir kiaulių bonitavimą ir veislinį darbą, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 109 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1956 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Žemdirbystės skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti pasėlių aprobacijos suvestiniai žiniaraščiai, agronominės ataskaitos apie pavasario sėjos rezultatus, žiemkenčių sėjos užbaigimo ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 35 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1957 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Pagalbinių įmonių skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti spirito varyklų techniniai pasai, sąrašai, spirito varyklų ir malūnų įmonių metų gamybos planai, darbo ataskaitos, žinios apie malūnų veiklą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 105 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1955 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Centrinės buhalterijos veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti tarybinių ūkių perdavimo-perėmimo aktai, tarybinių ūkių ir tarybinių ūkių trestų bei žemės ūkio mokyklų metų finansų apyskaitos, sąmatos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyta 320 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1962 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Mechanizacijos, vandens ūkio ir kapitalinės statybos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti tarybinių ūkių žemių nusausinimo techniniai projektai, darbo, melioracijos planai, žemės ūkio objektų statybos projektai, tarybinių ūkių elektrifikacijos projektai, kapitalinės statybos tituliniai sąrašai, tarybinių ūkių ir trestų vandens ūkio statinių techniniai pasai ir inventorizacijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašyta 320 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1949–1957 m., 1961–1962 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Finansų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašyti tarybinių ūkių ir trestų nuostatai, gamybos ir finansų planai, etatų sąrašai, sąmatos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 10 įrašyta 70 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1961 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Žemėtvarkos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašyti žemėtvarkos darbų metų planai ir metų ataskaitos apie žemėtvarkos darbų plano įvykdymą, etatų sąrašai, metų balansai ir sąmatos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 11 įrašyta 15 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1949–1957 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Žemės ūkio propagandos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 12

 

Apyraše įrašyti metų planai ir ataskaitos apie mokslo pasiekimų įdiegimą tarybiniuose ūkiuose, pasitarimų protokolai ir nutarimai, kolektyvinių sutarčių patikrinimo aktai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 12 įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1951–1952 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 13

 

Apyraše įrašyti TSRS tarybinių ūkių ministerijos, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos tvarkomieji dokumentai, Lietuvos TSR tarybinių ūkių ministerijos veiklos įsakymai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, tarybinių ūkių ir trestų aktai apie gaisrus, valstybės turto grobimą ir sugadinimą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 13 įrašyti 83 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1957 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-764, ap. 2a, b. 24, l. 35.
[2] LCVA. F. R-754, ap. 11, b. 11, l. 64.
[3] LCVA. F.R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.
[4] LCVA. F. R-132, ap. 1, b. 2, l. 34a, 86.
[5] LCVA. F. R-132, ap. 1, b. 11, l. 1.
[6] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 51, l. 7.
[7] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 298, l. 6.
[8] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 53, l. 162.
[9] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 430, l. 79.
[10] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 570, l. 333.
[11] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 623, l. 147.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 15:27