O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-25 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽEMĖS ŪKIO LIAUDIES KOMISARIATO FONDĄ NR. R-25

2010-01-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Žemės ūkio liaudies komisariatas ([1918 m. gruodžio mėn.]–1919 m. vasario mėn.)

Lietuvos ir Baltarusijos TSR žemės ūkio liaudies komisariatas (1919 m. vasario mėn.–1919 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos komunistų partijos Centro komitetas posėdyje Vilniuje 1918-12-08 sudarė Laikinąją revoliucinę Lietuvos darbininkų ir valstiečių vyriausybę. Tiksli data, kada veiklą pradėjo Žemės ūkio liaudies komisariatas, nenustatyta.

Lietuvos darbininkų ir valstiečių deputatų tarybų 1919-02-18 suvažiavimas priėmė rezoliuciją dėl Lietuvos ir Baltarusijos Tarybų Socialistinės Respublikos įkūrimo. 1919-02-27 Vilniuje įvyko bendras Lietuvos ir Baltarusijos centro vykdomųjų komitetų posėdis, kuriame buvo sudaryta bendra Lietuvos ir Baltarusijos TSR vyriausybė – Lietuvos ir Baltarusijos TSR Liaudies Komisarų Taryba.

1919 m. vasario mėn. veiklą pradėjo Lietuvos ir Baltarusijos TSR žemės ūkio liaudies komisariatas. Dokumentuose toliau buvo vartojamas Žemės ūkio liaudies komisariato pavadinimas.

Tiksli data, kada 1919 m. Lietuvos ir Baltarusijos TSR žemės ūkio liaudies komisariatas baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Žemės ūkio liaudies komisariatas įgyvendino Laikinosios revoliucinės Lietuvos darbininkų ir valstiečių vyriausybės, vėliau Lietuvos ir Baltarusijos TSR Liaudies Komisarų Tarybos politiką žemės ūkio srityje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1954-10-14 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Baltarusijos TSR centrinio valstybinio archyvo perėmė 1 Lietuvos žemės ūkio liaudies komisariato bylą, įrašytą apyraše Nr. 1.

1966-05-27 į apyrašą Nr. 1 papildomai buvo įrašyta 1 byla.

Iš viso fonde Nr. R-25 yra 1 apyrašas, 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis.

Fondo bylos mikrofilmuotos.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos žinios apie Žemės ūkio liaudies komisariato žinion perimtus dvarus, turto apyrašai, norinčiųjų dirbti Žemės ūkio liaudies komisariate anketos.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽEMĖS ŪKIO LIAUDIES KOMISARIATO FONDO NR. R-25 PAPILDYMĄ

2013-07- 08 Nr. SA-40

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Žemės ūkio liaudies komisariato fondą Nr. R-25 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2010-01-28 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-31.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2011 m. Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugykloje buvo rasti Lietuvos ir Baltarusijos TSR žemės ūkio liaudies komisariato neaprašyti dokumentai.

2013 m. liepos mėn. dokumentai sutvarkyti. Buvo sudaryta 1 byla ir įrašyta į apyrašo Nr. 1 tęsinį. Dokumentų chronologinės ribos 1919 m.

Iš viso fonde Nr. R-25 yra 1 apyrašas, 3 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti fabrikų-gamyklų komitetų nuostatai.

Į apyrašo tęsinį įrašytas 1 apskaitos vienetas, dokumentų chronologinės ribos 1919 m. Dokumentai rusų kalba.

Iš viso fondo Nr. R-25 apyraše Nr. 1 įrašyti 3 apskaitos vienetai. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų kalbomis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 15:26