O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-292 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR VAISIŲ IR DARŽOVIŲ ŪKIO MINISTERIJOS FONDĄ NR. R-292

2009-08-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR vaisių ir daržovių ūkio ministerija (1981-01-06–1985-12-16)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1981-01-06 įsaku Nr. X-849 „Dėl Lietuvos TSR sąjunginės-respublikinės vaisių ir daržovių ūkio ministerijos įsteigimo“ buvo įsteigta Lietuvos TSR vaisių ir daržovių ūkio ministerija.[1]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto 1985-12-16 nutarimu Nr. 334 „Dėl agropramoninio komplekso valdymo tolesnio tobulinimo“ Lietuvos TSR vaisių ir daržovių ūkio ministerijos ir kitų ministerijų pagrindu buvo įsteigtas Lietuvos TSR valstybinis agropramoninis komitetas.[2] Lietuvos TSR vaisių ir daržovių ūkio ministerija baigė veiklą.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR vaisių ir daržovių ūkio ministerija vadovavo vaisių bei daržovių ūkio plėtojimui, daržovių, vaisių, uogų ir bulvių supirkimui, perdirbimui, jų šviežių ir perdirbtų laikymui bei realizavimui ministerijai pavaldžiuose specializuotuose tarybiniuose ūkiuose ir kitose žemės ūkio įmonėse, perdirbimo ir prekybos organizacijose.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1986-03-31 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR vaisių ir daržovių ūkio ministerijos perėmė 10 bylų, įrašytų apyraše Nr. 1s.

1994-04-29 apyrašas Nr. 1s peršifruotas į apyrašą Nr. 1.

1999-12-29 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė 1048 Lietuvos TSR vaisių ir daržovių ūkio ministerijos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

2000-01-12 apyrašas Nr. 1 (buvęs 1s) buvo peršifruotas į apyrašą Nr. 2.

2001-04-03 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė 43 Lietuvos TSR vaisių ir daržovių ūkio ministerijos bylas, kurios papildomai buvo įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-292 yra 2 apyrašai, 1101 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1981–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai, ministerijos įsakymai veiklos klausimais, Likvidacinės komisijos įsakymai, ministerijos Kolegijos posėdžių protokolai ir nutarimai, ministerijos skyrių darbo planai ir ataskaitos, kapitalinių įdėjimų, mažmeninės ir didmeninės prekybos apyvartos, kadrų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo planai, pavaldžių įmonių finansų gamybos planai, medelynų akiavimo, bulvių, daržovių ir vaisių supirkimo ir pardavimo planai, darbo jėgos ir darbo užmokesčio fondo įvykdymo metų ataskaitos, konservų pramonės įmonių produkcijos realizavimo ir gamybos planų vykdymo ataskaitos, įmonių ir organizacijų priėmimo-perdavimo, bitynų, tarybinių ūkių veiklos patikrinimo aktai, konservų pramonės produkcijos kokybės patikrinimo, pavaldžių įmonių revizijų dokumentai, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, profsąjungos komiteto ir liaudies kontrolės grupės veiklos dokumentai, metų balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal ministerijos struktūrinius padalinius ir dokumentų rūšis.

Apyraše sudaryta struktūrinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 1091 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1981–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti ministerijos įsakymai veiklos klausimais, slaptos raštvedybos dokumentų priėmimo-perdavimo ir naikinimo aktai, bylų apskaitos žurnalai, bylų nomenklatūros.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1981–1986 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-292, ap.1, b. 1, l. 25.
[2] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 1488, l. 31.
 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 15:31