O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-548 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS VALSTYBINIO GRŪDŲ PRODUKTŲ IR KOMBINUOTŲJŲ PAŠARŲ PRAMONĖS KOMITETO FONDĄ NR. R-548

2009-04-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinis grūdų produktų ir kombinuotųjų pašarų pramonės komitetas (1965-05-05–1969-12-08)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1965-05-05 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinio grūdų produktų ir kombinuotųjų pašarų pramonės komiteto įsteigimo“ įsteigtas Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinis grūdų produktų ir kombinuotųjų pašarų pramonės komitetas.[1]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1969-12-08 įsaku Nr. VII-544 Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinis grūdų produktų ir kombinuotųjų pašarų pramonės komitetas buvo pertvarkytas į Lietuvos TSR paruošų ministeriją.[2]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinis grūdų produktų ir kombinuotųjų pašarų pramonės komitetas vadovavo žemės ūkio produktų ir žaliavų paruošų gamybai respublikoje, valstybiniam grūdų, javų ir žolių sėklų, šieno ir žolių miltų supirkimui, grūdų valstybinių resursų kaupimui, talpinimui bei centralizuotam naudojimui, taip pat miltų, kruopų, kombinuotųjų pašarų ir elevatorių pramonei.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1988-07-27 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR grūdų produktų ministerijos perėmė 280 Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinio grūdų produktų ir kombinuotųjų pašarų pramonės komiteto bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-548 yra 1 apyrašas, 280 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1965–1969 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinio grūdų produktų ir kombinuotųjų pašarų pramonės komiteto 1965–1969 m. slaptos raštvedybos dokumentai įrašyti Lietuvos TSR grūdų produktų ministerijos ir Valstybinės akcinės firmos „Malyba“ fonde Nr. R-547 (apyrašas Nr. 2).

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS valstybinio paruošų komiteto, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos tvarkomieji dokumentai, komiteto pirmininko įsakymai veiklos klausimais, komiteto posėdžių bei techninių ir gamybinių pasitarimų protokolai, finansų ir kredito, įmonių gamybos, jaunųjų specialistų paskirstymo planai, darbo ir kadrų ataskaitos, racionalizacijos ir išradimų dokumentai, kolektyvinės sutartys, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, etatų sąrašai, sąmatos, metų balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 280 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1965–1969 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-758, ap. 2, b. 174, l. 143.
[2] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 242, l. 14.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 15:33