O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-549 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VYRIAUSIOSIOS GRŪDŲ PRODUKTŲ VALDYBOS FONDĄ NR. R-549

2009-04-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vyriausioji grūdų produktų valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1956-06-19–1961-03-31)

Lietuvos TSR žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijos Vyriausioji grūdų produktų valdyba (1962-03-29–1965-04-06)

Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Vyriausioji grūdų produktų valdyba (1965-04-07–1965-05-05)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1956-06-19 nutarimu Nr. 283 buvo organizuota Vyriausioji grūdų produktų valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.[1]

Vyriausiajai grūdų produktų valdybai buvo perduotos TSRS paruošų ministerijos Visasąjunginio susivienijimo „Grūdų paruošos“ Lietuvos respublikinės kontoros (Литовская республиканская контора Всесоюзного объединения „ЗАГОТЗЕРНО“ Министерства заготовок СССР) įmonės ir organizacijos.

Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1961-03-31 nutarimu Nr. 182 „Dėl valstybinio žemės ūkio produktų supirkimo pertvarkymo ir to darbo organizavimo pagerinimo“ Vyriausiosios grūdų produktų valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pagrindu įsteigta Lietuvos TSR paruošų ministerija.[2]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1962-03-29 nutarimu Nr. 210 „Dėl Lietuvos TSR žemės ūkio valdymo pertvarkymo“ Lietuvos TSR paruošų ministerijos, Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos ir Vyriausiosios tarybinių ūkių valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pagrindu buvo įsteigta Lietuvos TSR žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerija ir Lietuvos TSR žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijos Vyriausioji grūdų produktų valdyba .[3]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1965-04-07 įsaku Lietuvos TSR žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerija buvo pertvarkyta į Lietuvos TSR žemės ūkio ministeriją.[4] Lietuvos TSR žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijos Vyriausioji grūdų produktų valdyba buvo pavadinta Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Vyriausiąja grūdų produktų valdyba.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1965-04-23 nutarimu Nr. 178 ir Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1965-05-05 įsaku Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Vyriausiosios grūdų produktų valdybos pagrindu buvo įsteigtas Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinis grūdų produktų ir kombinuotųjų pašarų pramonės komitetas.[5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vyriausioji grūdų produktų valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, Lietuvos TSR žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijos Vyriausioji grūdų produktų valdyba, Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Vyriausioji grūdų produktų valdyba organizavo grūdų ir šieno supirkimą, sandėliavimą ir grūdų produktų užvežimą iš kitų respublikų, vadovavo miltų, kruopų, kombinuotųjų pašarų ir elevatorių pramonei, atsakė už gyventojų aprūpinimą grūdų produktais ir kombinuotais pašarais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1988-07-27 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR grūdų produktų ministerijos perėmė 468 Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Vyriausiosios grūdų produktų valdybos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1988-08-15 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR valstybinio agropramoninio komiteto Grūdų perdirbimo įmonių gamybinio susivienijimo „Malyba“ perėmė 11 1957–1960 m. Vyriausiosios grūdų produktų valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir 34 1945–1956 m. TSRS paruošų ministerijos Visasąjunginio susivienijimo „Grūdų paruošos“ Lietuvos respublikinės kontoros bylas, įrašytas apyraše Nr. 1s.

1994-06-06 apyrašas Nr. 1s buvo peršifruotas į apyrašą Nr. 2.

2009 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Vyriausioji grūdų produktų valdyba“.

Iš viso fonde Nr. R-549 yra 2 apyrašai, 513 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1964 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Apyraše Nr. 2 įrašyti TSRS paruošų ministerijos Visasąjunginio susivienijimo „Grūdų paruošos“ (В/О „ЗАГОТЗЕРНО“) Lietuvos respublikinės kontoros 1945–1956 m. slaptos raštvedybos dokumentai.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS grūdų produktų ministerijos, TSRS Ministrų Tarybos valstybinio grūdų produktų komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos tvarkomieji dokumentai, valdybos viršininko įsakymai veiklos klausimais, techninių ir gamybinių pasitarimų protokolai, gamybos, finansų ir ūkinės veiklos planai, ataskaitos apie grūdų supirkimą, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, etatų sąrašai ir sąmatos, pavaldžių įmonių metų balansai, kolektyvinės sutartis, saugumo technikos, racionalizacinių pasiūlymų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 468 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1956–1964 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko įsakymai veiklos klausimais, slaptų bylų priėmimo-perdavimo ir naikinimo aktai, metų balansai, slaptos raštvedybos bylų nomenklatūros.

Apyraše įrašyti 1945–1956 m. TSRS paruošų ministerijos Visasąjunginio susivienijimo „Grūdų paruošos“ (В/О „ЗАГОТЗЕРНО“) Lietuvos respublikinės kontoros slaptos raštvedybos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 46 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1960 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 399, l. 208.
[2] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 571, l. 3.
[3] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 623, l. 147.
[4] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 174, l. 143.
[5] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 803, l. 155; F. R-758, ap. 2, b. 174, l. 143.


 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 15:34