O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-746 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR VALSTYBINIO AGROPRAMONINIO KOMITETO FONDĄ NR. R-746

2009-03-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR valstybinis agropramoninis komitetas (1985-12-16–1989-07-04)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1985-12-16 įsaku Nr. XI-554 „Dėl agropramoninio komplekso valdymo organų sistemos pakeitimų“ bei Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1985-12-16 nutarimu Nr. 334 Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos, Lietuvos TSR vaisių ir daržovių ūkio ministerijos, Lietuvos TSR kaimo statybos ministerijos, Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės ministerijos, Lietuvos TSR maisto pramonės ministerijos ir Lietuvos TSR valstybinio gamybinio techninio žemės ūkio aprūpinimo komiteto pagrindu buvo įsteigtas sąjunginis-respublikinis Lietuvos TSR valstybinis agropramoninis komitetas.[1]

Lietuvos TSR valstybinis agropramoninis komitetas, rajonų agropramoniniai susivienijimai, jiems pavaldūs tarybiniai ūkiai, įmonės, organizacijos, įstaigos ir kolūkiai sudarė vieningą agropramoninio komplekso sistemą. Lietuvos TSR agropramoninio komplekso sistemai taip pat priklausė Lietuvos TSR grūdų produktų ministerija, Lietuvos TSR melioracijos ir vandens ūkio ministerija, Lietuvos TSR miškų ūkio ir miško pramonės ministerija, Valstybinis gamtos apsaugos komitetas, Žuvininkystės valdyba, Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjunga ir Lietuvos žuvies pramonės gamybinis susivienijimas.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1985-12-23 nutarimu Nr. 351 buvo patvirtinta Lietuvos TSR valstybinio agropramoninio komiteto struktūra.[2] Komiteto centrinį aparatą sudarė Vyriausioji agropramoninio komplekso ekonominio plėtojimo ir planavimo valdyba, Vyriausioji augalininkystės produktų gamybos ir perdirbimo valdyba, Vyriausioji gyvulininkystės produktų gamybos ir perdirbimo valdyba, Vyriausioji valstybinė veterinarijos inspekcija, Vyriausioji vaisių ir daržovių ūkio valdyba, Vyriausioji maisto pramonės valdyba, Vyriausioji mechanizacijos ir elektrifikacijos valdyba, Vyriausioji kapitalinės statybos ir rekonstrukcijos valdyba, Vyriausioji materialinio techninio aprūpinimo valdyba, Vyriausioji agropramoninio komplekso mokslinio aprūpinimo valdyba, Vyriausioji kadrų valdyba, Produkcijos kokybės inspekcija, Valstybinės techninės priežiūros inspekcija, Juridinis skyrius su arbitražu, Pirmasis skyrius, Antrasis skyrius ir Reikalų valdyba.

Lietuvos TSR valstybiniam agropramoniniam komitetui buvo pavaldūs: Respublikinis gamybinis mokslinis agrocheminio žemės ūkio aptarnavimo susivienijimas, Paukštininkystės trestas, Respublikinis veislininkystės įmonių trestas, Respublikinis veislinės sėklininkystės susivienijimas, Respublikinis tarybinių ūkių-technikumų trestas.

Lietuvos TSR 1989-07-04 Įstatymu „Dėl agropramoninio komplekso valdymo organų sistemos pakeitimų“ Lietuvos TSR valstybinis agropramoninis komitetas buvo panaikintas.[3] Komiteto pagrindu buvo įsteigta Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija ir Lietuvos TSR valstybinis agropramoninio komplekso gamybinio techninio aprūpinimo komitetas (Agrotiekimas).

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR valstybinis agropramoninis komitetas buvo centrinė respublikos agropramoninio komplekso valstybinio valdymo institucija, kuri buvo atsakinga už žemės ūkio produkcijos gamybos didinimą, jos supirkimo planų įvykdymą ir visos šios produkcijos išsaugojimą, perdirbimą ir maisto produktų asortimento išplėtimą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1999-11-24, 1999-12-08 ir 1999-12-15 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau –LCVA) iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė 2210 Lietuvos TSR valstybinio agropramoninio komiteto bylų, įrašytų apyrašuose Nr. 1, Nr. 4 – Nr.19, Nr. 21 – Nr. 24.

2006-10-25 LCVA iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė 18 Lietuvos TSR valstybinio agropramoninio komiteto bylų, kurios papildomai buvo įrašytos į apyrašą Nr. 17.

Iš viso fonde Nr. R-746 yra 21 apyrašas, 2228 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1985–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Reikalų valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti komiteto pirmininko įsakymai veiklos klausimais, komiteto Kolegijos posėdžių protokolai ir nutarimai, vadovybės gamybinių pasitarimų protokolai, likviduotų ministerijų turto, atsiskaitymų, balanso aktyvų ir pasyvų perdavimo Valstybiniam agropramoniniam komitetui aktai, įmonių ir organizacijų priėmimo aktai, Lietuvos žemdirbių suvažiavimų dokumentai, metų balansai ir išlaidų sąmatos, profsąjungos komiteto ir likvidacinės komisijos veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 147 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1985–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti agropramoninių susivienijimų, gyvulininkystės įmonių, mėsos kombinatų, tarybinių ūkių, kolūkių ir kitų agropramoninio komplekso įmonių ir organizacijų metų buhalterinės apyskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 884 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1986–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Vyriausiosios augalininkystės produktų gamybos ir perdirbimo valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko įsakymai ir nurodymai veiklos klausimais, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, žemės ūkio kultūrų veislių pasėlių aprobavimo metų ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal  valdybos struktūrinius padalinius.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 33 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1986–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Žemėtvarkos ir gamtinės aplinkos apsaugos valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti metų kompleksiniai gamtos apsaugos planai, Lietuvos TSR rajonų, miestų ir miesto tipo gyvenviečių metų žemės paskirstymo pagal naudmenas ir naudotojus ataskaitos, metų valstybinės žemės naudojimo kontrolės ataskaitos, žemės perdavimo-priėmimo aktai, Lietuvos TSR rajonų kolūkių, tarybinių ūkių, valstybinių ūkių, nusausintų žemių, drėkinamų žemių vardiniai sąrašai, statybos objektų dislokacijos ir techninių darbų projektų derinimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal  dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyta 350 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1986–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Vyriausiosios vaisių ir daržovių ūkio valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko įsakymai veiklos klausimais, sodininkystės gamybiniai ir ekonominiai rodikliai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, pavaldžių organizacijų veiklos patikrinimo dokumentai, perspektyviniai daržininkystės planai, vaisių, daržovių ir bulvių supirkimo ir pardavimo planai, mažmeninės ir didmeninės prekių apyvartos planai ir ataskaitos, miestų prekybos susivienijimų saugyklų ūkio ir jo išvystymo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal valdybos struktūrinius padalinius.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašytas 51 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1986–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Vyriausiosios maisto pramonės valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti Lietuvos komunistų partijos Centro Komiteto, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, TSRS valstybinio agropramoninio komiteto tvarkomieji dokumentai, valdybos viršininko įsakymai veiklos klausimais, gamybos pasitarimų protokolai, degustacinės komisijos protokolai, metų cukrinių runkelių ir cukraus pusfabrikačių perdirbimo gamybinės techninės ataskaitos, žaliavų ir medžiagų sunaudojimo ataskaitos, įmonių gamybinių pajėgumų ir produkcijos tiekimo eksportui ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, naujos technikos įdiegimo bei bendradarbiavimo su užsienio šalimis dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal valdybos struktūrinius padalinius.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyti 84 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1986–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Vyriausiosios kadrų valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašytos metų ataskaitos apie kadrus ir specialistus, jaunųjų specialistų paskirstymo sąrašai, susirašinėjimo personalo klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašyta 15 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1986–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Vyriausiosios kapitalinės statybos ir rekonstrukcijos valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašyti kapitalinės statybos, projektavimo darbų planai, vardiniai tituliniai statybų sąrašai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal valdybos struktūrinius padalinius.

Iš viso apyraše Nr. 10 įrašyti 64 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1986–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Valstybinės produkcijos kokybės inspekcijos veiklos bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo produkcijos kokybės klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 11 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1986–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Vyriausiosios agropramoninio komplekso ekonominio plėtojimo ir planavimo valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 12

 

Apyraše įrašyti agropramoninio komplekso ekonominio ir socialinio vystymo planai, kolūkių ir tarybinių ūkių gamybos ir finansų planai, pramonės produkcijos savikainos planai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, socialinio ekonominio vystymo rodikliai, įmonių produkcijos planų vykdymo ataskaitos, standartizacijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal valdybos struktūrinius padalinius.

Iš viso apyraše Nr. 12 įrašyti 179 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1986–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Gyvenviečių statybos ir butų komunalinio ūkio eksploatavimo valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 13

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, 1986 m. nukeliamų vienkiemių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 13 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1985–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Vyriausiosios materialinio techninio aprūpinimo valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 14

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko įsakymai ir nurodymai veiklos klausimais, ūkinių ir pramoninių prekių tiekimo metų planai, įrengimų tiekimo žemės ūkio objektams statistinės ataskaitos, atsarginių detalių metų fondai ir limitai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal valdybos struktūrinius padalinius.

Iš viso apyraše Nr. 14 įrašyta 50 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1986–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Vyriausiosios mechanizacijos ir elektrifikacijos valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 15

 

Apyraše įrašyti Mokslinės techninės tarybos pasitarimų protokolai ir nutarimai, naujos technikos įdiegimo planai ir ataskaitos, racionalizacijos ir išradimų, parodų, konkursų bei apžiūrų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal valdybos struktūrinius padalinius.

Iš viso apyraše Nr. 15 įrašyti 27 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1986–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Vyriausiosios valstybinės techninės priežiūros inspekcijos veiklos bylų apyrašas Nr. 16

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 16 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1986–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Vyriausiosios valstybinės veterinarijos inspekcijos veiklos bylų apyrašas Nr. 17

 

Apyraše įrašytos rajonų suvestinės, metų, ketvirčių ir mėnesių veterinarinės ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 17 įrašyti 26 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1986–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Vyriausiosios agropramoninio komplekso mokslinio aprūpinimo valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 18

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko nurodymai veiklos klausimais, Respublikinės žemės ūkio mokslų koordinavimo tarybos posėdžių protokolai, Probleminių komisijų darbo planai ir ataskaitos, mokslinio tyrimo darbų teminiai planai, parodų teminiai ir ekspozicijų planai, mokslinio tyrimo institutų metų veiklos ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, mokslinės techninės pažangos įdiegimo ataskaitos, TSRS liaudies ūkio pasiekimų parodos apdovanojimų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal valdybos struktūrinius padalinius.

Iš viso apyraše Nr. 18 įrašyti 105 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1986–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Kadrų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 19

 

Apyraše įrašytos technikumų statistinės ataskaitos, metų darbininkų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo ataskaitos, tarybinių ūkių-technikumų ir žemės ūkio technikumų biudžeto išlaidų sąmatos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 19 įrašyti 28 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1986–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Finansų valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 21

 

Apyraše įrašyti tarybinių ūkių gamybos ir finansų planai, įmonių kredito ir kapitalinės statybos finansavimo planai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, pajamų ir išlaidų balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal valdybos struktūrinius padalinius.

Iš viso apyraše Nr. 21 įrašytas 71 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1986–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Vyriausiosios mėsos ir pieno pramonės valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 22

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko nurodymai veiklos klausimais, įmonių metų gamybinių pajėgumų ataskaitos, metų mokslo ir technikos pažangos planai ir jų vykdymo ataskaitos, racionalizacijos ir išradimų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 22 įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1987–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Vyriausiosios gyvulininkystės produktų gamybos ir perdirbimo valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 23

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko įsakymai ir nurodymai veiklos klausimais, mėsos ir pieno pramonės įmonių statybos planai, gyvulių ir paukščių supirkimo, įmonių gamybinių pajėgumų ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, racionalizacijos ir išradimų dokumentai, metų kombinuotų pašarų gamybos asortimento projektai, paukštininkystės ekonominės analizės, žirginio sporto varžybų protokolai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal valdybos struktūrinius padalinius.

Iš viso apyraše Nr. 23 įrašytas 61 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1986–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 24

 

Apyraše įrašyti komiteto pirmininko įsakymai ir nurodymai veiklos klausimais, ataskaitos apie karo prievolininkus, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, slaptų bylų perdavimo-perėmimo ir naikinimo aktai, asmenų, kuriems leista dirbti su slaptais dokumentais, kortelės, bylų nomenklatūros.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 24 įrašyti 32 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1985–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-758, ap. 2, b. 677, l. 71; F. R-754, ap. 1, b. 1488, l. 31.
[2] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 1488, l. 102.
[3] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 771, l. 38.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 15:36