O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-928 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR TECHNIKINIŲ KULTŪRŲ MINISTERIJOS FONDĄ NR. R-928

2009-08-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR technikinių kultūrų liaudies komisariatas (1946-01-09–1946-03-24)

Lietuvos TSR technikinių kultūrų ministerija (1946-03-25–1947-03-08)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-01-09 įsaku „Dėl sąjunginio-respublikinio Lietuvos TSR technikinių kultūrų liaudies komisariato įsteigimo“ buvo įsteigtas Lietuvos TSR technikinių kultūrų liaudies komisariatas.[1]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“ Lietuvos TSR technikinių kultūrų liaudies komisariatas pertvarkytas į Lietuvos TSR technikinių kultūrų ministeriją.[2]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1947-03-08 įsaku „Dėl Lietuvos TSR žemdirbystės ministerijos, technikinių kultūrų ministerijos ir gyvulininkystės ministerijos sujungimo į Lietuvos TSR žemės ūkio ministeriją“ Lietuvos TSR žemdirbystės ministerija, Lietuvos TSR technikinių kultūrų ministerija ir Lietuvos TSR gyvulininkystės ministerija buvo sujungtos į Lietuvos TSR žemės ūkio ministeriją.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR technikinių kultūrų ministerija buvo atsakinga už linų, runkelių, kanapių, tabako ir kitų technikinių kultūrų pasėlių planavimą ir gamybą respublikoje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2001-04-03 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė 3 Lietuvos TSR technikinių kultūrų ministerijos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-928 yra 1 apyrašas, 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1947 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti metų finansų planai, etatų sąrašai, centrinės buhalterijos metų apyskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1947 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistėLiudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-758, ap. 2, b. 12, l. 15.
[2] LCVA. F.R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.
[3] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 17, l. 104.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 15:42