O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1268 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LAIKRAŠČIŲ IR ŽURNALŲ REDAKCIJŲ 
FONDĄ NR. 1268

2008-06-11 Nr. SA-257
Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Laikraščio ,,Ateities spinduliai“ redakcija (1916 m. spalio mėn.–1918 m. gegužės mėn.) 
2. Laikraščio ,,Atspindžiai“ redakcija (1920 m. liepos mėn.–1923 m. gegužės mėn.)
3. Savaitraščio ,,Chata rodzinna“ (,,Gimtoji pirkia“) redakcija (1923-09-15–1940-02-28)
4. Laikraščio ,,Echo robotnicze“ (,,Darbininkų aidas“) redakcija (1925-12-07–1926-03-13)
5. Laikraščio ,,Jaunoji karta“ redakcija (1928-09-15–1940-06-14)
6. Laikraščio ,,Jaunimo vadas“ redakcija (1925-11-10–1936-12-02)
Laikraščio ,,Pavasaris“ redakcija (1936-12-03–1939-01-22)
Laikraščio ,,Jaunimo vadas“ redakcija (1939-01-23–1940-07-09)
7. Laikraščio ,,Klaipėdos žinios“ redakcija (1924–1926 m.)
8. Laikraščio ,,Lietuvos žinios“ redakcija (1921-12-05–1940-08-01)
9. Laikraščio ,,Litwa“ (,,Lietuva“) redakcija (1920-10-20–1922 m.)
10. Žurnalo ,,Mokslo dienos“ redakcija (1937-01-13–1940-07-04)
11. Savaitraščio ,,Namų savininkas“ redakcija (1937-12-06–1940-07-20)
12. Savaitraščio ,,Panevėžio balsas“ redakcija (1924-02-16–1935 m. sausio mėn.)
13. Laikraščio ,,Pavasaris“ redakcija (1920-01-20–1936-12-02) 
Laikraščio ,,Vyrų žygiai“ redakcija (1936-12-03–1937-11-30)
Laikraščio ,,Pavasaris“ redakcija (1939-11-04–1940-07-09)
14. Žurnalo „Policija“ redakcija (1924 m. rugsėjo mėn.–1940-07-15)
15. Laikraščio ,,Profesinės žinios“ redakcija (1922-05-30–1923-06-15)
16. Laikraščio ,,Proletaras“ redakcija (1925-12-11–1926 m. balandžio mėn.)
17. Laikraščio ,,Savivaldybė“ redakcija (1923 m. birželio mėn.–1940 m. liepos mėn.)
18. Savaitraščio ,,Šiaurės Lietuva“ redakcija (1930–1932 m.)
19. Žurnalo ,,Šviesos keliai“ redakcija (1930 m. lapkričio mėn.–1936 m. gruodžio mėn.)
20. Žurnalo ,,Švietimo darbas“ redakcija (1919 m.–1930 m. gruodžio mėn.)
21. Žurnalo ,,Talka“ redakcija (1919-10-01–1940-08-06)
22. Žurnalo ,,Vairas“ redakcija (1923 m.–1924-02-25, 1929 m. spalio mėn.–1940 m. birželio mėn.)
23. Laikraščio ,,Vienybė“ redakcija (1918-01-07–1933 m.)
24. Laikraščio ,,Vilniaus rytojus“ redakcija (1928-12-01–1937 m. spalio mėn.)
25. Laikraščio ,,Vilniaus žinios“ redakcija (1904-12-23–1909-03-17)
26. Laikraščio ,,Vilniaus žodis“ redakcija (1929-11-08–1939 m. rugpjūčio mėn.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Moksleivių ateitininkų laikraščio ,,Ateities spinduliai“ pirmasis numeris išėjo 1916 m. spalio mėn. Petrapilyje. Nuo 1917 m. spalio mėn. laikraštis buvo leidžiamas Voroneže.
Paskutinis ,,Ateities spindulių“ numeris išėjo 1918 m. gegužės mėn.1
2. Laikraščio ,,Atspindžiai“ pirmasis numeris išėjo 1920 m. liepos mėn. Laikraštį leido Generalinio štabo Literatūros skyrius, nuo 1921 m. antrosios pusės – Krašto apsaugos ministerijos Karo mokslo skyrius. 
Paskutinį laikraščio numerį 1923 m. gegužės mėn. išleido Lietuvos telegramų agentūra Elta.2
3. Kauno miesto ir apskrities viršininkas 1923-09-15 raštu Nr. 665 leido K. Podgaiskiui leisti savaitraštį lenkų kalba ,,Chata rodzinna“ (,,Gimtoji pirkia“).
Savaitraštį nuo 1926-03-01 leido D. Taraškevičius, nuo 1929-10-14 – Č. Galinskis, nuo 1936-10-12 – M. Ukinskis.
Vidaus reikalų ministro 1940-02-28 nutarimu savaitraštis ,,Chata rodzinna“ (,,Gimtoji pirkia“) uždarytas.3
4. Laikraštį ,,Echo robotnicze“ (,,Darbininkų aidas“) nuo 1925-12-07 leido Lietuvos žemės ūkio darbininkų, Spaudos darbininkų ir Bendros darbininkų profesinių sąjungų centro valdybos. Laikraštis buvo leidžiamas kartą per mėnesį, lenkų kalba.
Kauno miesto ir apskrities karo komendanto 1926-03-13 nutarimu laikraščio leidimas sustabdytas.4
5. Laikraščio ,,Jaunoji karta“ pirmasis numeris išėjo 1928-09-15.
Laikraštis buvo Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos leidinys.
Paskutinis laikraščio numeris išėjo 1940-06-14.5
6. Kauno miesto ir apskrities viršininkas 1925-11-17 raštu Nr. 1167 leido Lietuvių katalikų jaunimo ,,Pavasario“ sąjungos centro valdybai vietoje laikraščio ,,Pavasarininkų vadas“ nuo 1925-11-10 leisti laikraštį ,,Jaunimo vadas“. 1926 m. sausio mėn. išėjo pirmasis ,,Jaunimo vado“ numeris.
Vidaus reikalų ministras 1936-12-03 leido laikraštį ,,Jaunimo vadas“ pavadinti ,,Pavasariu“. Laikraštį ,,Pavasaris“ nuo 1938 m. pradžios leido Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacija.
Nuo 1939-01-23 laikraštis vėl pavadintas ,,Jaunimo vadu“.
Vidaus reikalų ministro 1940-07-09 nutarimu laikraštis „Jaunimo vadas“ uždarytas.6
7. Laikraštį ,,Klaipėdos žinios“ nuo 1924 m. leido akcinė bendrovė „Rytas“. 
1926 m. laikraštis prijungtas prie laikraščio ,,Lietuvos keleivis“.7
8. Kauno miesto ir apskrities viršininkas 1921-12-05 raštu Nr. 17062 leido F. Bartkevičienei ir J. Strimaičiui leisti laikraštį ,,Lietuvos žinios“. Nuo 1922-03-01 laikraštį leido akcinė bendrovė ,,Atžala“, nuo 1924-04-01 – akcinė bendrovė ,,Varpas“.
Paskutinis laikraščio ,,Lietuvos žinios“ numeris išėjo 1940-08-01.8
9. Kauno miesto ir apskrities viršininkas 1920-10-20 leido P. Sikorskiui leisti lenkų kalba laikraštį ,,Litwa“ (,,Lietuva“).
Laikraštis nustojo eiti 1922 m. Tiksli laikraščio uždarymo data nenustatyta.9
10. Vidaus reikalų ministras 1937-01-13 raštu Nr. 25143 leido Lietuvių mokytojų sąjungos centro valdybai leisti mėnesinį žurnalą ,,Mokslo dienos“.
Vidaus reikalų ministro 1940-07-04 nutarimu žurnalas ,,Mokslo dienos“ uždarytas.10
11. Vidaus reikalų ministras 1937-12-06 raštu Nr. 38988 leido Kauno miesto lietuvių namų savininkų draugijai leisti savaitraštį ,,Namų savininkas“. Nuo 1940 m. kovo mėn. ,,Namų savininkas“ buvo leidžiamas kartą per mėnesį.
Paskutinis ,,Namų savininko“ numeris išėjo 1940-07-20. 11
12. Savaitraščio ,,Panevėžio balsas“ pirmasis numeris išėjo 1924-02-16.
,,Panevėžio balsas“ buvo nepartinis Panevėžio ir apylinkės informacinis leidinys. Nuo 1928 m. savaitraštį leido Katalikų veikimo centro Panevėžio rajonas.
Paskutinis ,,Panevėžio balso“ numeris išėjo 1935 m. sausio mėn. Vasario mėn. vietoj ,,Panevėžio balso“ išėjo savaitraštis ,,Panevėžio garsas“.12
13. Lietuvių katalikų jaunimo ,,Pavasario“ sąjunga 1920-01-20–1936-12-02 leido laikraštį ,,Pavasaris“.
Vidaus reikalų ministras 1936-12-03 leido ,,Pavasario“ pavadinimą pakeisti į ,,Vyrų žygius“. Nuo 1937 m. rugsėjo mėn. ,,Vyrų žygius“ leido Lietuvių katalikų jaunimo ,,Pavasario“ vyrų sąjunga.
1937-12-01 laikraštis ,,Vyrų žygiai“ buvo sujungtas su savaitraščiu ,,Ūkininkas“.13
Vidaus reikalų ministras 1939-11-04 išdavė kunigui A. Lapei leidimą Nr. 539 leisti ir redaguoti dvisavaitinį laikraštį ,,Pavasaris“. Laikraštis išleistas 1939-12-07.
Vidaus reikalų ministro 1940-07-09 nutarimu laikraštis „Pavasaris“ uždarytas.14
14. Žurnalas „Policija“ ėjo nuo 1924 m. rugsėjo mėn. Žurnalą leido Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamentas.
1926–1930 m. buvo leidžiamas nemokamas žurnalo priedas – laikraštis ,,Kriminalinės žinios policijai“.15
Nuo 1934 m. (Nr. 9) žurnalą leido Policijos sporto klubas (nuo 1936-12-31 – Policijos klubas).16 
1940-07-15 išėjo paskutinis žurnalo „Policija“ numeris.17
15. Kauno miesto ir apskrities viršininkas 1922-05-30 raštu Nr. 5509 leido A. Perevičiui leisti ir redaguoti dvisavaitinį laikraštį ,,Profesinės žinios“.
Lietuvos socialdemokratų partijos centro komitetas pranešė Kauno miesto ir apskrities viršininkui, kad nuo 1923-06-15 laikraštis ,,Profesinės žinios“ nustojo eiti.18
16. Kauno miesto ir apskrities viršininkas 1925-12-15 leido Lietuvos žemės ūkio darbininkų, Spaudos darbininkų ir Bendros darbininkų profesinių sąjungų centro valdyboms nuo 1925-12-11 leisti laikraštį ,,Proletaras“.19
Tiksli data, kada laikraštis buvo uždarytas, nenustatyta. 1926 m. balandžio mėn. laikraštis dar buvo leidžiamas.
17. Mėnesinį laikraštį ,,Savivaldybė“ nuo 1923 m. birželio mėn. leido ir redagavo Vidaus reikalų ministerijos Savivaldybių departamentas. Nuo 1935 m. vasario mėn. laikraštį leido Lietuvos miestų sąjunga.
Paskutinis laikraščio ,,Savivaldybė“ numeris buvo išleistas 1940 m. liepos mėn.20
18. Savaitraštis ,,Šiaurės Lietuva“ ėjo 1930–1932 m. Šiauliuose. Leido Lietuvių tautininkų sąjungos Šiaulių apskrities komitetas.21
19. Mėnesinį žurnalą ,,Šviesos keliai“ nuo 1930 m. lapkričio mėn. leido Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisija.
Žurnalas nustojo eiti 1936 m. gruodžio mėn.22
20. Mėnesinis žurnalas ,,Švietimo darbas“ pradėtas leisti 1919 m. pabaigoje. Leido Švietimo ministerija.
Žurnalas nustojo eiti 1930 m. gruodžio mėn., vietoj jo pradėtos leisti ,,Švietimo ministerijos žinios“.23
21. Žurnalo ,,Talka“ pirmasis numeris išėjo 1919-10-01. 
Žurnalą leido Pakaunės kooperacijos bendrovių sąjunga, nuo 1920 m. rugsėjo mėn. – Lietuvos kooperacijos bendrovių sąjunga, nuo 1925 m. liepos mėn. – Lietuvos kooperatyvų taryba.
Vidaus reikalų ministro 1940-08-06 nutarimu žurnalas „Talka“ uždarytas.24
22. Kauno miesto ir apskrities viršininkas 1923-01-14 raštu Nr. 11785 leido M. Yčui leisti savaitinį žurnalą ,,Vairas“. Žurnalo ,,Vairas“ pirmasis numeris išėjo 1923-09-23. Žurnalą leido pasitikėjimo bendrovė ,,Raštas“.
Kauno miesto ir apskrities karo komendanto 1924-02-25 nutarimu žurnalo leidimas sustabdytas.
Žurnalas ,,Vairas“ vėl leidžiamas nuo 1929 m. spalio mėn. Žurnalą leido Lietuvių tautininkų sąjungos akcinė bendrovė ,,Pažanga“.
Paskutinis ,,Vairo“ numeris išėjo 1940 m. birželio mėn.25
23. 1918-01-07 atnaujintas laikraščio ,,Vienybė“ leidimas. Laikraštį iki 1929 m. leido Šv. Kazimiero draugija, vėliau – Lietuvos katalikų sąjunga.
,,Vienybė“ ėjo iki 1933 m. pabaigos.26
24. Savaitinis laikraštis ,,Vilniaus rytojus“ pradėtas leisti 1928-12-01. Laikraščio leidėjas ir atsakingasis redaktorius buvo J. Navikas. ,,Vilniaus rytojus“ buvo Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto laikraštis.
Nuo 1929-10-14 laikraštis leidžiamas du kartus per savaitę. Buvo leidžiami laikraščio nemokami priedai: ,,Mūsų artojas“ (nuo 1930-03-29) ir priedas vaikams ,,Aušrelė“ (nuo 1932 m. pradžios).
1937 m. spalio mėn. pabaigoje laikraštis buvo uždarytas.27
25. Laikraštis ,,Vilniaus žinios“ pradėtas leisti 1904-12-23. Laikraštis buvo leidžiamas Vilniuje, lietuvių kalba.
Laikraštį iki 1907 m. balandžio mėn. leido P. Vileišis, nuo 1907-11-01 – Pasitikėjimo bendrovė, kuriai vadovavo J. Vileišis, S. Matulaitis.
Dėl lėšų trūkumo, prenumeratorių sumažėjimo, nesutarimų redakcijoje laikraščio ,,Vilniaus žinios“ leidimas 1909-03-17 nutrūko.28
26. J. Muryn 1929-11-08 pranešė Vilniaus miesto seniūnijai, kad nuo lapkričio mėn. pabaigos Vilniuje pradeda leisti laikraštį lietuvių kalba „Vilniaus žodis“. Laikraštis skleidė Lietuvių švietimo draugijos ,,Kultūra“ idėjas.
Nuo 1930 m. rugsėjo mėn. laikraščio leidėjas buvo A. Birynčyk, nuo 1931 m. – J. Latvys, nuo 1938 m. pabaigos – V. Žilėnas.29
1937–1939 m. ėjo laikraščio priedas ,,Kūryba ir kritika“, 1938 m. – ,,Ūkininko žodis“.
Laikraštis „Vilniaus žodis“ nustojo eiti 1939 m. rugpjūčio mėn.30

 

Sudarytojų funkcijos

 

Laikraščių ir žurnalų redakcijos rengė medžiagą leidiniams, rūpinosi jų finansavimu, spausdinimu ir platinimu.
1. Laikraštis ,,Ateities spinduliai“ buvo skirtas į Rusiją evakuotiems moksleiviams ateitininkams. Laikraštis rašė religijos, doros, blaivybės, moksleivių gyvenimo klausimais, informavo apie moksleivių ateitininkų veiklą, spausdino literatūros kūrinius.
2. Laikraštis ,,Atspindžiai“ spausdino nuotraukas apie Lietuvos kariuomenę, Šaulių sąjungą, Lietuvą ir užsienio šalis, pranešimus ir straipsnius apie šalies įvykius, įžymus žmones, Lietuvos istoriją, literatūros kūrinius.
3. Savaitraštis ,,Chata rodzinna“ (,,Gimtoji pirkia“) informavo apie Lietuvos ir pasaulio įvykius, rašė lenkų gyvenimo Lietuvoje, žemės ūkio, religijos, politikos, socialiniais klausimais, spausdino literatūros kūrinius.
4. Laikraštyje ,,Echo robotnicze“ (,,Darbininkų aidas“) buvo rašoma apie Lietuvos ir pasaulio darbininkų judėjimą.
5. Laikraštis ,,Jaunoji karta“ propagavo ,,Jaunosios Lietuvos“ sąjungos idėjas. Spausdino sąjungos vadovybės tvarkomuosius dokumentus, populiarus mokslinius straipsnius, literatūros kūrinius, rašė ūkio, namų ruošos klausimais.
6. Laikraštis ,,Jaunimo vadas“ buvo skirtas ,,Pavasario“ organizacijos vadams. Laikraštyje buvo rašoma organizacinio darbo praktikos, metodikos ir auklėjimo, religijos, kultūros, ekonominio gyvenimo klausimais. Spausdino jaunimo spaudos apžvalgas, knygų anotacijas.
7. Laikraštis ,,Klaipėdos žinios“ rašė Klaipėdos krašto gyvenimo, politikos, ekonomikos bei kultūros klausimais.
8. Laikraštis ,,Lietuvos žinios“ propagavo Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos idėjas, rašė apie Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį, kultūrinį gyvenimą, informavo apie užsienio įvykius.
9. Laikraštis ,,Litwa“ (,,Lietuva“) rašė visuomeninio ir politinio gyvenimo klausimais, spausdino lietuvių rašytojų kūrinių vertimus.
10. Žurnalas ,,Mokslo dienos“ buvo skirtas moksleiviams. Žurnale buvo rašoma mokslo, literatūros ir meno klausimais, spausdinamos mokyklos gyvenimo kronikos, sporto žinios, informaciją apie moksleivių gyvenimą.
11. Savaitraštyje ,,Namų savininkas“ buvo nagrinėjami namų savininkų, namų ir miestų statybos bei kultūros klausimai.
12. Savaitraštis ,,Panevėžio balsas“ spausdino Panevėžio miesto ir apylinkės naujienas, rašė savivaldybių veiklos, kultūros, religinio, socialinio, ekonominio gyvenimo klausimais, informavo apie Lietuvos ir užsienio įvykius.
13. ,,Pavasaris“ buvo Lietuvių katalikų jaunimo ,,Pavasario“ sąjungos laikraštis. Rašė ,,Pavasario“ sąjungos veiklos, religinio, kultūrinio, socialinio gyvenimo klausimais, spausdino populiarus mokslinius straipsnius, literatūros kūrinius.
Laikraštis ,,Vyrų žygiai“, vėliau ,,Pavasaris“, buvo skirtas pavasarininkams vyrams. Informavo apie Lietuvių katalikų jaunimo ,,Pavasario“ sąjungos vyrų kuopų veiklą, rašė religinio, kultūrinio, socialinio gyvenimo klausimais, spausdino populiarus mokslinius straipsnius, literatūros kūrinius.
14. Žurnalas ,,Policija“ rašė teisės, policijos veiklos ir mokymo, kriminalistikos, sporto, kitų šalių policijos veiklos klausimais, spausdino pranešimus apie policijos tarnautojų skyrimą, praktinius patarimus policininkams.
Žurnalo priede ,,Kriminalinės žinios policijai“ buvo spausdinami pranešimai apie ieškomus asmenis, neišaiškintus nusikaltimus, žinios apie pavogtus daiktus ir kt. 
15. Laikraštis ,,Profesinės žinios“ rašė darbininkų gyvenimo ir veiklos klausimais.
16. Laikraštyje ,,Proletaras“ buvo rašoma apie Lietuvos ir pasaulio darbininkų judėjimą.
17. Laikraštyje ,,Savivaldybė“ buvo nagrinėjami savivaldybių veiklos klausimai. 
18. Savaitraštis ,,Šiaurės Lietuva“ propagavo Lietuvių tautininkų sąjungos idėjas, informavo apie Šiaulių apskrities, visos Lietuvos ir pasaulio įvykius.
19. Žurnalas ,,Šviesos keliai“ buvo iliustruotas mokslinis ir literatūrinis leidinys, skirtas moksleiviams.
20. Žurnale ,,Švietimo darbas“ buvo skelbiami Švietimo ministerijos potvarkiai, mokyklų programos, darbo tvarkos taisyklės, pamokų lentelės ir kt.
Taip pat buvo rašoma pedagogikos teorijos ir praktikos, kultūros, politikos klausimais, spausdinamos knygų, vadovėlių recenzijos, spaudos apžvalgos.
21. Žurnalas ,,Talka“ rašė kooperacijos teorijos ir praktikos klausimais, teikė praktinius patarimus, spausdino įstatymus ir kitus dokumentus kooperacijos klausimais, žinias apie prekių kainas ir kt.
22. Žurnalas ,,Vairas“ buvo literatūros, dailės, mokslo, visuomenės ir politikos iliustruotas leidinys.
Nuo 1929 m. žurnalas ,,Vairas“ propagavo Lietuvių tautininkų sąjungos idėjas, veiklą, rašė politikos, visuomeninio gyvenimo klausimais, daug vietos skyrė literatūrai ir kultūrai.
23. ,,Vienybė“ buvo katalikiškos krypties laikraštis, skirtas kaimų gyventojams. Laikraštis propagavo katalikų tikėjimą, spausdino kultūrinius ir švietėjiškus rašinius.
24. Laikraštis ,,Vilniaus rytojus“ rašė apie Vilniaus krašto lietuvių gyvenimą, skatino lietuvius saugoti kultūrą, tautiškumą, ginti savo teises, informavo apie nepriklausomos Lietuvos gyvenimą, užsienio įvykius.
25. Laikraštis ,,Vilniaus žinios“ buvo pirmasis legalus laikraštis lietuvių kalba, išėjęs Vilniuje.
Laikraštis rašė apie lietuvių visuomeninį, politinį ir kultūrinį gyvenimą, spausdino literatūros kūrinius, literatūros kritikos straipsnius.
26. Laikraštis ,,Vilniaus žodis“ informavo apie Lietuvių švietimo draugijos ,,Kultūra“ veiklą, kritikavo lenkų okupacinę valdžią, nušvietė Vilniaus krašto socialinį, kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.
Sutvarkius 1965 m. rastus neprašytus dokumentus, 1966-06-30 buvo sudarytas Lietuvos Respublikos laikraščių ir žurnalų redakcijų jungtinis fondas Nr. 1268: į apyrašą Nr. 1 buvo įrašyta 20 apskaitos vienetų, į apyrašą Nr. 2 – 23 apskaitos vienetai.
1967 m., 1980 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 8 apskaitos vienetai. 
1968 m., 1976 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyti 7 apskaitos vienetai. 1989-12-18 apyrašo Nr. 2 byla Nr. 5 iškelta į fondo Nr. 891 apyrašą Nr. 1.
1969-05-15 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – archyvas) perėmė iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo laikraščio ,,Šiaurės Lietuva“ redakcijos 6 bylas su apyrašu. 1969-05-23 į archyvo apskaitos dokumentus jie buvo įrašyti kaip fondo Nr. 1268 apyrašas Nr. 3.
2008 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Laikraščių ir žurnalų redakcijos“.
Iš viso fonde Nr. 1268 yra 3 apyrašai, 63 apskaitos vienetai. 
Dokumentų chronologinės ribos [1904–1909] m., 1916–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų kalbomis.
Žurnalo „Policija“ redakcijos veiklos bylų yra fonde Nr. 1263.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti: 
Laikraščio ,,Echo robotnicze“ (Darbininkų aidas“) redakcijos komisijos posėdžių protokolai, leidimas leisti laikraštį, nutarimas dėl jo uždarymo.
Laikraščio ,,Lietuvos žinios“ redakcijai atsiųstų straipsnių, pranešimų rankraščiai.
Laikraščio ,,Litwa“ (,,Lietuva“) redakcijos susirašinėjimo laikraščio platinimo, nemokamo siuntinėjimo klausimais dokumentai, prenumeratorių sąrašas, algų lapai, finansų dokumentai.
Laikraščio ,,Namų savininkas“ redakcijos komisijos posėdžių protokolai, straipsnių, pranešimų rankraščiai.
Laikraščio ,,Panevėžio balsas“ redakcijai atsiųstų straipsnių rankraščiai, skaitytojų laiškai.
Laikraščio ,,Profesinės žinios“ redakcijos susirašinėjimo laikraščio platinimo klausimais dokumentai.
Laikraščio ,,Proletaras“ redakcijos komisijos posėdžių protokolai, leidimas leisti laikraštį.
Buvusių laikraščio ,,Vilniaus žinios“ redakcijos darbuotojų A. Smetonos, J. Šlapelio, J. Grigaičio, J. Vaitiekūno kreipimasis į laikraščio redaktorių laikraščio krypties ir redakcijos tolesnės veiklos klausimais.
Prašymai prenumeruoti laikraštį ,,Vilniaus žodis“, prenumeratorių sąrašai, finansų dokumentai.
Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus.
Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 28 apskaitos vienetai. 
Dokumentų chronologinės ribos [1904–1909] m., 1920–1939 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti: 
Laikraščio ,,Ateities spinduliai“ aukotojų sąrašai, finansų dokumentai.
Laikraščio ,,Atspindžiai“ redakcijai atsiųstas pranešimas ir nuotrauka apie šaulio nužudymą.
Savaitraščio ,,Chata rodzinna“ (,,Gimtoji pirkia“) prenumeratorių sąrašai.
Laikraščio ,,Jaunoji karta“ redakcijai atsiųsto straipsnio juodraštis, prenumeratorių sąrašai.
Laikraščio ,,Jaunimo vadas“ prenumeratorių sąrašai, prašymai siuntinėti leidinį.
A. Karaliaus, M. Šalčiaus laiškai J. Šauliui dėl darbo ,,Klaipėdos žiniose“, vokiečių radijo pranešimai, Klaipėdos krašto spaudos sąmatos, finansų dokumentai.
Žurnalo ,,Policija“ redakcijai atsiųstų straipsnių, pranešimų rankraščiai.
Žurnalo ,,Mokslo dienos“ prenumeratorių sąrašai.
Skaitytojų atsakymai į laikraščio ,,Pavasaris“ anketas, susirašinėjimo prenumeravimo klausimais dokumentai, skaitytojų laiškai, prenumeratorių sąrašai, periodikos iškarpos.
Laikraščio ,,Savivaldybė“ redakcijos susirašinėjimo laikraščio prenumeravimo, platinimo, honorarų išmokėjimo klausimais dokumentai.
Žurnalo ,,Šviesos keliai“ prenumeratorių registracijos knyga.
Žurnalo ,,Švietimo darbas“ redakcijai atsiustų straipsnių rankraščiai.
Žurnalo ,,Talka“ redakcijos komisijos posėdžių protokolai.
Žurnalo ,,Vairas“ redakcijos susirašinėjimo dokumentai.
Laikraščio ,,Vienybė“ prenumeratorių sąrašai.
Laikraščio ,,Vilniaus rytojus“ pranešimai apie Vilniaus krašto lietuvių kultūrinį, visuomeninį ir politinį gyvenimą, periodikos iškarpos.
Laikraščio ,,Vyrų žygiai“ redakcijos susirašinėjimo laikraščio platinimo klausimais dokumentai, prenumeratorių sąrašai.
Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus.
Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 29 apskaitos vienetai. 
Dokumentų chronologinės ribos 1916–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, yra nuotrauka.

 

Savaitraščio ,,Šiaurės Lietuva“ veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti savaitraščio ,,Šiaurės Lietuva“ straipsnių, pranešimų rankraščiai.
Apyrašas suminis.
Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 6 apskaitos vienetai. 
Dokumentai 1930 m., lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 


Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 13:58