O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1315 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LAIKRAŠČIO „DARBININKAS“ REDAKCIJOS FONDĄ NR. 1315

2008-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Laikraščio „Darbininkas“ redakcija (1919-11-27–1940-07-09)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamentas 1919-11-27 leido Lietuvos darbo federacijai leisti laikraštį „Darbininkas“.

1934-02-08 Lietuvos darbo federacija „Darbininko“ leidimą perdavė profesoriui Pranui Dovydaičiui, kuris nuo 1929-12-10 buvo laikraščio redaktoriumi. Laikraštį leido Lietuvos krikščionių darbininkų sąjunga.

Vadovaujantis 1935-11-16 Spaudos įstatymu Vidaus reikalų ministerija 1936-01-15 išdavė Pr. Dovydaičiui leidimą Nr. 25090 leisti ir redaguoti laikraštį „ Darbininkas “.

Vidaus reikalų ministro 1940-07-09 nutarimu savaitraštis „Darbininkas“ uždarytas. 1

 

Sudarytojo funkcijos

 

Laikraščio „Darbininkas“ redakcija rengė medžiagą leidiniui, rūpinosi jo finansavimu, spausdinimu ir platinimu.

Laikraštis skelbė krikščioniškos dorovės, solidarumo idėjas, informavo skaitytojus apie šalies ir užsienio gyvenimo įvykius, darbininkų gyvenimą, veiklą, organizacijas, skatino darbininkų kultūrinį ir profesinįlavinimąsi.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Laikraščio „Darbininkas“ redakcijos dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1961-07-10 į apskaitos dokumentus buvo įrašyti fondo Nr. 1315 apyrašas Nr. 1 bei 2 apskaitos vienetai.

1966-06-18 į apyrašą papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

1976-01-23 bylos Nr. 3, 4 buvo perkeltos į jungtinį Lietuvos Respublikos komunistinės krypties laikraščių redakcijų fondą Nr. 1792.

Iš viso fonde Nr. 1315 yra 1 apyrašas, 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti skaitytojų laiškai, statistinės žinios apie prenumeratą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 402, ap. 6, t. II, b. 30, l. 2, 21, 22, 32, 41, 51; F. 1367, ap. 5, b. 79.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 14:11