O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1643 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LAIKRAŠČIO „LIETUVOS AIDAS“ REDAKCIJOS FONDĄ NR. 1643

2008-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Laikraščio „Lietuvos aidas“ redakcija (1917-09-06–1918-12-31, 1928-02-01–1940-07-15)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Pirmasis laikraščio „Lietuvos aidas“ numeris išėjo 1917-09-06 Vilniuje. Laikraštis buvo Lietuvos Valstybės Tarybos oficialus spaudos organas. Laikraštis ėjo iki 1918-12-31.

1928-02-01 Kaune atnaujintas „Lietuvos aido“ leidimas, jo numeracija buvo tęsiama. Laikraštis ėjo kaip Lietuvos vyriausybės oficiozas, jo programą nustatė bei vyriausiąjį redaktorių skyrė Ministras Pirmininkas. Laikraštį leido akcinė bendrovė „Pažanga“.

Nuo 1935 m. ėjo dvi laikraščio laidos – „Rytinis Lietuvos aidas“ ir „Vakarinis Lietuvos aidas“, o 1939 m. antrąjį pusmetį ėjo trys laikraščio laidos.

Paskutinis „Lietuvos aido“ numeris išėjo 1940-07-15.1

 

Sudarytojo funkcijos

 

Laikraščio „Lietuvos aidas“ redakcija rengė medžiagą leidiniui, rūpinosi jo finansavimu, spausdinimu ir platinimu.

Laikraštyje buvo skelbiami vyriausybės priimti įstatymai, nutarimai, kiti oficialūs dokumentai, 1918-02-19 laikraščio numeryje buvo išspausdintas Lietuvos Nepriklausomybės aktas. Laikraštis rašė politikos, ekonomikos, kultūros klausimais, skelbė lietuvių poetų ir rašytojų kūrinius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Laikraščio „Lietuvos aidas“ redakcijos dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1961 m. rugpjūčio mėn. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 3 apskaitos vienetai.

1966 m. į apyrašą papildomai įrašyta 17 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 1643 yra 1 apyrašas, 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1938 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti švietimo ministro aplinkraštis dėl žinių apie naujus mokyklų pastatus siuntinėjimo, pastatytų ar suremontuotų mokyklų aprašymai ir nuotraukos, Ministro Pirmininko ir teisingumo ministro protestas dėl laikraštyje paskelbtos informacijos apie teisininkų susirinkimą, straipsnių rankraščiai, periodikos iškarpos apie žemės ūkį, sąskaitos už skelbimus.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1938 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, yra nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 923, ap. 1, b. 504, l. 26; b. 567a, l. 163. V. Urbonas. Lietuvių laikraštis: Nuo seniausių laikų iki mūsų dienų, Vilnius, 1997, psl. 60, 61, 64.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 14:23