O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 595 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SAVAITRAŠČIO „VERSLAS“ REDAKCIJOS FONDĄ NR. 595

2008-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Savaitraščio „Verslas“ redakcija (1932-02-25–1940-07-10)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Savaitraščio „Verslas“ pirmasis numeris išėjo 1932-02-25. Nuo 1934-02-15 buvo leidžiamas su priedu „Amatininkas“. Savaitraštį leido Lietuvių prekybininkų, pramoninkų ir amatininkų sąjunga.

Vidaus reikalų ministro 1940-07-10 nutarimu savaitraštis „Verslas“ uždarytas.1

 

Sudarytojo funkcijos

 

Savaitraščio „Verslas“ redakcija rengė medžiagą leidiniui, rūpinosi jo finansavimu, spausdinimu ir platinimu.

Savaitraštis rašė Lietuvos ekonominio gyvenimo, amatininkų ir prekybininkų švietimo, jų teisių gynimo, Lietuvių prekybininkų, pramoninkų ir amatininkų sąjungos veiklos temomis, reklamavo Lietuvos pramonės ir prekybos įstaigas.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Savaitraščio „Verslas“ redakcijos dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1950-05-11 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 20 apskaitos vienetų, 1952-07-16 – apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyta 16 apskaitos vienetų.

1961 m., 1966 m., 1978 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 595 yra 2 apyrašai, 47 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Lietuvių prekybininkų, pramoninkų ir amatininkų sąjungos (Lietuvių verslininkų sąjungos) dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo savaitraščio steigimo, leidimo ir prenumeratos, personalo, Lietuvių prekybininkų, pramoninkų ir amatininkų sąjungos kalendoriaus leidimo klausimais dokumentai, skaitytojų anketos, prenumeratorių sąrašai, aukų lapai, skelbimų tekstai, finansų dokumentai.

Lietuvių prekybininkų, pramoninkų ir amatininkų sąjungos (Lietuvių verslininkųsąjungos) centro valdybos susirašinėjimo su skyriais veiklos klausimais dokumentai, sąjungos narių sąrašai, pareiškimai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti laikraščio administracijos komisijos posėdžių protokolai, susirašinėjimo savaitraščio leidimo, prenumeratos, platinimo, lėšų rinkimo, skelbimų spausdinimo, personalo klausimais dokumentai, straipsnių rankraščiai, darbuotojų pažymėjimai, sąrašai, prenumeratorių sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 27 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 1367, ap. 5, b. 58; F. 595, ap. 1, b. 5.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 13:12