O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 596 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LAIKRAŠČIO „MOTERIS“ REDAKCIJOS FONDĄ NR. 596

2008-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Laikraščio „Moteris“ redakcija (1920 m.–1940-07-09)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Laikraščio „Moteris“ pirmasis numeris išėjo 1920 m. pabaigoje. Laikraštį leido Lietuvių katalikių moterų draugija. Laikraštis išeidavo kartą, nuo 1937 m. – du kartus per mėnesį.

Vadovaujantis 1935-11-16 Spaudos įstatymu Vidaus reikalų ministerija 1936-01-16 išdavė Lietuvių katalikių moterų draugijai leidimą Nr. 25032 toliau leisti ir redaguoti laikraštį „Moteris“.

Vidaus reikalų ministro 1940-07-09 nutarimu laikraštis „Moteris“ uždarytas.1

 

Sudarytojo funkcijos

 

Laikraščio „Moteris“ redakcija rengė medžiagą leidiniui, rūpinosi jo finansavimu, spausdinimu ir platinimu.

Laikraštis rašė apie moterų ekonominį, politinį, socialinį gyvenimą Lietuvoje ir kitose šalyse, Lietuvių katalikių moterų draugijos veiklą, skelbė literatūros kūrinius. Laikraštis spausdino straipsnius ir patarimus vaikų auklėjimo, sveikatos, namų ūkio tvarkymo klausimais.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Laikraščio „Moteris“ redakcijos dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1949-11-15 į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus įrašyta laikraščio „Moteris“ redakcijos 19 neaprašytų bylų.

1956-02-11 į apskaitos dokumentus įrašyti 1 apyrašas, 32 apskaitos vienetai.

1956 m., 1964 m. 14 bylų atrinkta naikinimui.

1961 m., 1962 m., 1966 m. į apyrašą papildomai įrašytas 31 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 596 yra 1 apyrašas, 63 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo laikraščio leidimo, spausdinimo, platinimo klausimais dokumentai, straipsnių, literatūros kūrinių rankraščiai, skaitytojų laiškai, atsiųstos į redakciją nuotraukos, prenumeratorių, platintojų sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 63 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 402, ap. 6, t. II, b. 111; F. 1367, ap. 5, b. 45. Žurnalistikos enciklopedija, Vilnius, 1997, psl. 340.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 13:18