O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 851 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TELEGRAMŲ AGENTŪROS ELTA FONDĄ NR. 851

2008-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos telegramų agentūra Elta (1920-03-08–1940-06-20)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Užsienio reikalų ministro įsakymu nuo 1920-03-08 buvo paskirtas Lietuvos telegramų agentūros Eltos redaktorius.1

Elta buvo Užsienio reikalų ministerijos Informacijos skyriaus, nuo 1920-04-01 –Informacijos departamento padalinys. Nuo 1921-03-17 Elta veikė kaip Užsienio reikalų ministerijos savarankiškas padalinys.2 Nuo 1924-02-27 Elta priklausė Užsienio reikalų ministerijos Politikos ir ekonominių reikalų departamentui, vėliau – Politikos departamentui. Nuo 1938-03-15 Elta vėl veikė kaip Užsienio reikalų ministerijos atskiras padalinys.3

Užsienio reikalų ministro 1940-07-08 įsakymu Nr. 245 Lietuvos telegramų agentūros Eltos direktorius V. Gustainis nuo 1940-06-20 buvo atleistas.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos telegramų agentūra Elta teikė užsienio telegramų agentūroms, Lietuvos atstovybėms užsienyje, Valstybės radiofonui, spaudos leidinių redakcijoms, savivaldybėms, privačioms įstaigoms informaciją apie Lietuvos politinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, tarptautinius įvykius, lietuvių gyvenimą užsienyje, leido biuletenius. Bankams, įstaigoms, asmenims teikė informaciją finansų ir ekonomikos klausimais. Bendradarbiavo su užsienio šalių informacijos agentūromis.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos telegramų agentūros Eltos dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1948 m. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose buvo įrašytas Lietuvos telegramų agentūros Eltos apyrašas Nr. 1, 23 apskaitos vienetai, kuris 1951 m. peršifruotas į Nr. 2.

1951 m. buvo sudarytas naujas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytos 449 bylos.

1954 m.,1964 m., 1965 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyta 16 apskaitos vienetų.

1987 m. fonde buvo 2 apyrašai, 488 bylos.

1988–1990 m. fondas buvo pertvarkytas. Į naują apyrašą Nr. 1 įrašyti 462 apskaitos vienetai, į apyrašą Nr. 2 – 4 apskaitos vienetai. 16 bylų perkelta į fondą Nr. R-550, 17 bylų perduota į metodinį kabinetą.

Iš viso fonde Nr. 851 yra 2 apyrašai, 466 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1941 m. Dokumentai lietuvių, prancūzų, vokiečių, anglų, rusų, latvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Eltos informaciniai, biržos biuleteniai, užsienio telegramų agentūrų telegramos ir įstaigų pranešimai Eltai, spaudos apžvalgos, susirašinėjimo veiklos, informacijos teikimo, apmokėjimo, personalo, finansų, ūkio klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 462 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1941 m. Dokumentai lietuvių, prancūzų, vokiečių, anglų, rusų, latvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Užsienio reikalų ministro įsakymai Eltos personalo klausimais, darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą. Sudarytos asmens bylų abėcėlinės rodyklės.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 19361940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Laikinosios vyriausybės žinios, 1920, Nr. 30-349. Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 3, b. 55, l. 152, 153.

2 LCVA. F. 383, ap. 2, b. 572, l. 36; b. 573, l. 116.

3 Vyriausybės žinios, 1924, Nr. 155-1092; 1938, Nr. 610-4290. LCVA. F. 383, ap. 12, b. 9, l. 69. F. 923, ap. 1, b. 356, t. 1, l. 86-89. F. 851, ap. 1, b. 452, l. 55.

4 LCVA. F. 383, ap. 3, b. 293, l. 282, 283.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 13:42