O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 891 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LAIKRAŠČIŲ ,,KARYS“ IR ,,KARDAS“ REDAKCIJŲ FONDĄ NR. 891

2008-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Laikraščio „Kariškių žodis“ redakcija (1919-05-22–1920 m. spalio mėn.)

Laikraščio ,,Karys“ redakcija (1920 m. spalio mėn.–1940-07-05, 1941–1945 m.)

2. Laikraščio ,,Kardas“ redakcija (1925-01-15–1928 m. liepos mėn., 1929 m. gegužės mėn.–1932 m. gruodžio mėn., 1933-05-15–1940-06-20)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. 1919-05-22 pradėtas leisti laikraštis ,,Kariškių žodis“. 1920 m. spalio mėn. laikraštis pavadintas ,,Kariu“.

Laikraštį iki 1921 m. leido Krašto apsaugos ministerijos Literatūros skyrius, nuo 1921-05-29 –Karo mokslo skyrius, vėliau – Kariuomenės štabo Spaudos ir švietimo skyrius.

Laikraščio ,,Karys“ leidimas sustabdytas 1940-07-05.

1941–1944 m. laikraštis ,,Karys“ buvo leidžiamas Vilniuje, 1944 m. pabaigoje – 1945 m. keli numeriai išleisti Vokietijoje.1

2. Vadovaudamasi Krašto apsaugos ministro 1925-01-15 įsakymu Nr. 5 Karo mokslo draugija pradėjo leisti laikraštį ,,Kardas“.

1928 m. liepos mėn. laikraščio leidimas buvo sustabdytas. Nuo 1929 m. gegužės mėn. iki 1932 m. gruodžio mėn. Karo mokslo draugija ,,Kardą“ leido kaip leidinio ,,Mūsų žinynas“ priedą.

Nuo 1933-05-15 laikraštį ,,Kardas“ leido Lietuvos karininkų ramovė.

Paskutinis ,,Kardo“ numeris išėjo 1940-06-20.2

 

Sudarytojų funkcijos

 

Laikraščių „Karys“, ,,Kardas“ redakcijos rengė medžiagą leidiniui, rūpinosi jo finansavimu, spausdinimu ir platinimu.

1. Laikraščio ,,Karys“ tikslas buvo ugdyti tėvynės meilę, patriotizmą, karinę dvasią, dorovę, propaguoti karo mokslą.

Laikraštyje buvo rašoma krašto gynybos, kariuomenės gyvenimo klausimais, spausdino straipsnius apie karinių dalinių istoriją, atsiminimus apie I pasaulinio karo kovas bei kovas už Lietuvos nepriklausomybę, literatūros kūrinius. Laikraštyje buvo sporto, mokyklinio jaunimo ir humoro skyriai.

2. Laikraštis ,,Kardas“ buvo skirtas karininkams. Laikraštis rašė krašto gynybos, kariuomenės ir karininkų gyvenimo, su kariuomene susijusių organizacijų veiklos klausimais, informavo apie kitų valstybių kariuomenių gyvenimą, spausdino karininkų biografijas, literatūros kūrinius.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Laikraščių „Karys“ ir ,,Kardas“ redakcijų dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos Respublikos kariuomenės žurnalų redakcijų jungtinis fondas Nr. 891 sudarytas 1967-11-24. Apyraše Nr. 1 buvo įrašytos laikraščio ,,Karys“ redakcijos 68 bylos, perkeltos iš fondo Nr. 1442. Apyraše Nr. 2 įrašytos laikraščio ,,Kardas“ redakcijos 4 bylos, perkeltos iš fondo Nr. 59.

1974 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytos 2 bylos.

1989 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Laikraščių „Karys“ ir ,,Kardas“ redakcijos“.

Iš viso fonde Nr. 891 yra 2 apyrašai, 76 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1943 m. Dokumentai lietuvių, prancūzų, vokiečių, rusų kalbomis.

 

Laikraščio ,,Karys“ redakcijos veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti kariuomenės dalių vadų įsakymai, atsiminimų, straipsnių, literatūros kūrinių, vertimų rankraščiai, kariuomenės dalių įsakymų sąrašai, JAV lietuvių organizacijų, laikraščių ir asmenų prašymai dėl laikraščio prenumeratos ir siuntimo.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 72 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Laikraščio ,,Kardas“ redakcijos veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Karo mokslo draugijos komisijos, laikraščio ,,Kardas“ redakcijos kolegijos posėdžių protokolai, susirašinėjimo laikraščio leidimo, prenumeratos, platinimo klausimais dokumentai, informaciniai pranešimai apie laikraštį, prenumeratorių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1928 m. Dokumentai lietuvių, prancūzų, vokiečių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvių enciklopedija, Boston, 1957, t. 11, psl. 16, 17. Žurnalistikos enciklopedija, Vilnius, 1997, psl. 207. Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 929, ap. 6, b. 20, l. 36.

2 LCVA. F. 402, ap. 6, t. II, b. 67. www.epaveldas.lt/

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 13:44