O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 938 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LAIKRAŠČIO „SOCIALDEMOKRATAS“ REDAKCIJOS FONDĄ NR. 938

2008-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

Laikraščio „Socialdemokratas“ redakcija (1919-09-11–1929 m. gegužės mėn., 1929-12-19–1933-06-16)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Laikraštis „Socialdemokratas“ pradėtas leisti 1919-09-11. Laikraštį leido Lietuvos socialdemokratų partija, jis buvo leidžiamas kartą per savaitę.

Komisijos klausimams iš įstatymo apie draugijas spręsti 1929-05-06 nutarimusustabdžius Lietuvos socialdemokratų partijos veiklą, buvo sustabdytas ir laikraščio „Socialdemokratas“ leidimas. Laikraštis vėl pradėtas leisti 1929-12-19 nuo Nr. 18 (483).

Kauno miesto ir apskrities karo komendanto 1933-06-16 nutarimu Nr. 254 laikraščio „Socialdemokratas“ leidimas sustabdytas.1

 

Sudarytojų funkcijos

 

Laikraščio „Socialdemokratas“ redakcija rengė medžiagą leidiniui, rūpinosi jo finansavimu, spausdinimu ir platinimu.

Laikraštis propagavo Lietuvos socialdemokratų partijos programą, rašė apie partijos veiklą, darbininkų gyvenimą ir veiklą. Spausdino straipsnius Lietuvos politinio ir ekonominio gyvenimo, švietimo, kultūros klausimais, literatūros kūrinius, recenzijas.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Laikraščio „Socialdemokratas“ redakcijos dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1951-09-05 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė laikraščio „Socialdemokratas“ redakcijos 60 bylų ir apyrašą.

1959 m., 1961 m., 1966 m. į apyrašą papildomai įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 938 yra 1 apyrašas, 72 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1933 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos socialdemokratų partijos centro komiteto statuto ir organizacinio darbo plano projektai, susirašinėjimo laikraščio prenumeratos, platinimo klausimais dokumentai, spaudos biuleteniai, kandidatų į Seimą sąrašai, straipsnių rankraščiai, skaitytojų laiškai, skelbimų tekstai, platintojų sąrašai, prenumeratorių sąrašai ir kartoteka, finansų dokumentai, laikraštis „Gyvenimas ir darbas“.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 72 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1933 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 402, ap. 6, t. I, b. 26; b. 274, l. 8; F. 402, ap. 4, b. 13, l. 73–74. Lietuvių enciklopedija, Boston, 1963, t. 28, psl. 226.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 13:48