O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 964 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBĖS RADIOFONO FONDĄ NR. 964

2008-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Radijo studija (1926-06-12–1928-12-31)

Valstybės radiofonas (1929-01-01–1940-10-26, 1941-06-22–1941 m. rugpjūčio mėn.)

Reicho radijo Rytų krašto radijo stočių grupės Kauno radijo stotis (Reichs Rundfunk G.m.b.H. Sendergruppe Ostland, Landessender Kauen (1941 m. rugpjūčio mėn.–1944 m. liepos mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Pastačius naują Kauno radijo stotį, 1926-06-12 transliacijas iš jos pradėjo Radijo studija. Radijo studija buvo Susisiekimo ministerijos bei jos padalinio Paštų, telegrafų ir telefonų valdybos žinioje. Nuo 1927-03-19 radijo programų rengimu rūpinosi prie Paštų, telegrafų ir telefonų valdybos įsteigta Radijo taryba.1

1929-01-01 priėmus Valstybės radiofono įstatymą, įsteigtas Valstybės radiofonas, kuris buvo Švietimo ministerijos žinioje. 1938-09-02 pakeitus Valstybės radiofono įstatymą, Valstybės radiofonas buvo Visuomeninio darbo vadybos žinioje, 1939-05-01 pakeitus Valstybės radiofono įstatymą – Ministro Pirmininko žinioje.2

1940 m. birželio mėn. Valstybės radiofoną užėmė Raudonoji armija. Duomenų apie radiofono pavadinimo pakeitimą dokumentuose nerasta. TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-10-26 nutarimu Nr. 265 Lietuvos TSRValstybės radiofonas buvo reorganizuotas į Radiofikacijos ir radiofonijos komitetą prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos.3

Birželio sukilimo dalyviams 1941-06-22 užėmus Kauno radijo stotį ir studiją, buvo atnaujinta Valstybės radiofono veikla. Laikinoji Lietuvos Vyriausybė nuo 1941-06-25 Valstybės radiofono direktoriumi paskyrė P. Babicką.4

1941 m. rugpjūčio mėn.Lietuvos radijas įjungtas į Vokietijos radiofonijos tinklą. Valstybės radiofonas vadinamas Reicho radijo Rytų krašto radijo stočių grupės Kauno radijo stotimi. Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

1944 m. liepos mėn. vokiečiams traukiantis iš Kauno, buvo susprogdinta Kauno radijo stotis. Radijo transliacijos iš Kauno nutrūko. 5

 

Sudarytojo funkcijos

 

Radijo studija, Valstybės radiofonas rengė ir transliavo radijo laidas, koncertus, retransliavo laidas iš užsienio.

Reicho radijo Rytų krašto radijo stočių grupės Kauno radijo stotis rengė ir transliavo radijo laidas, koncertus.

Valstybės radiofonas, Reicho radijo Rytų krašto radijo stočių grupės Kauno radijo stotis turėjo orkestrą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Valstybės radiofono dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1951-09-21 į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus buvo įrašytas Valstybinio radiofono fondo 1 apyrašas, 412 bylų.

1960–1962 m. apyrašas buvo pertvarkytas. Naujai sudaryti apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2. Į apyrašą Nr. 1 įrašytas 381 apskaitos vienetas, į apyrašą Nr. 2 – 1137 apskaitos vienetai. 28 bylos atrinktos naikinti, dalis bylų perkelta į kitus fondus.

1965–1978 m. į apyrašus papildomai įrašyti 356 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 964 yra 2 apyrašai, 1874 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, prancūzų, lenkų, rusų, estų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Fonde yra Kauno radijo stoties 1919–1930 m. veiklos dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, radiofono direktoriaus įsakymai, potvarkiai ir nurodymai, Valstybės radiofono, Radijo direkcijos, Radijo valdybos ir kitų įstatymų projektai, radiofono rūmų statybos reikalų komisijos posėdžių protokolai, pranešimai apie radiofono veiklą, istoriją, Estijos, Latvijos, Lenkijos radijo organizaciją, radiofono veiklos planai, dokumentai dėl radiofono pertvarkymo, Tarptautinės radiodifuzijos sąjungos raštai, tarptautinių konferencijų dokumentai, Reicho radijo Rytų krašto radijo stočių grupės Kauno radijo stoties

susirašinėjimo radiofono programų rengimo, transliacijos, bendradarbiavimo su užsienio radijo stotimis, Klaipėdos programos skyriaus organizavimo ir veiklos, radiofono 10-mečio sukakties, aparatūros įgijimo ir kitais veiklos bei personalo klausimais dokumentai,

klausytojų laiškai, atsakymai į anketas, skelbimų tekstai, abonentų sąrašai, statistinės žinios apie abonentų skaičių, radiofono programas, paskaitų temų ir lektorių sąrašai, prašymai priimti į darbą, radiofono orkestro dalyvių tarnybos lapai ir sąrašai, darbuotojų gyvenimo aprašymai, sutartys su koncertų dalyviais, darbuotojų algų lapai, programų dalyviams atlyginimo išmokėjimo lapai, finansų dokumentai.

Kauno radijo stoties veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 470 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, prancūzų, lenkų, estų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Eltos, Visuomeninio darbo vadybos biuleteniai, radijo programos, įvairių laidų ir paskaitų tekstai, spaudos apžvalgos, finansų dokumentai.

Reicho radijo Rytų krašto radijo stočių grupės Kauno radijo stoties radijo programos, laidų tekstai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, dokumentų svarbumą ir temas.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 1404 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1943 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 964, ap. 1, b. 214, l. 20a; b. 252, l. 1-3; F. 923, ap. 1, b. 509, l. 262-265; F. 391, ap. 4, b. 1319, l. 26-28.

2 Vyriausybės žinios, 1929, Nr. 296-1954, 1938, Nr. 617-4375, 1939, Nr. 644-4697.

3 LTSR Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys. 1940 m., psl. 30.

4 LCVA. F. 964, ap. 1, b. 410, l. 15; b. 412.

5 Lietuvių enciklopedija, Boston, 1961, t. 24, psl. 354-360; 1957, t. 11, psl. 236–237.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 13:50