O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1267 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LAIKRAŠČIO „PANEVĖŽIO APYGARDOS BALSAS“ REDAKCIJOS FONDĄ NR. R-1267

2008-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Laikraščio „Išlaisvintas Panevėžietis“ redakcija (1941-07-04–1941-09-10)

Laikraščio ,,Panevėžietis“ redakcija (1941-09-15–1941-11-21)

Laikraščio ,,Panevėžio apygardos balsas“ redakcija (1941-11-29–1944 m. birželio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Laikraščio ,,Išlaisvintas Panevėžietis“ pirmasis numeris išėjo 1941-07-04. Laikraštį išleido Panevėžio apsaugos štabas. Šiuo pavadinimu laikraštis buvo leidžiamas iki 1941-09-10.1

Nuo 1941-09-15 iki 1941-11-21 laikraštis vadinosi ,,Panevėžietis“.2 Laikraštį nuo 1941 m. spalio mėn. leido Lietuvos nacionalistų partija.3

Nuo 1941-11-29 laikraštis vadinosi ,,Panevėžio apygardos balsas“.

Tiksli ,,Panevėžio apygardos balso“ leidimo pabaigos data nenustatyta. 1944 m. birželio mėn.laikraštis dar ėjo.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Laikraščio redakcija rengė medžiagą leidiniui, rūpinosi jo finansavimu, spausdinimu ir platinimu.

Laikraštis spausdino informacinius ir vokiečių administracijos įstaigų pranešimus, straipsnius Lietuvos politinės ir ekonominės padėties temomis, literatūros kūrinius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Laikraščio ,,Panevėžio apygardos balsas“ redakcijos dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1966-06-27 Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve buvo sudarytas laikraščio ,,Išlaisvintas Panevėžietis“ fondo apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 2 apskaitos vienetai.

2008 m. pakeistas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Laikraščio ,,Panevėžio apygardos balsas“ redakcija“.

Iš viso fonde Nr. R-1267 yra 1 apyrašas, 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvių aktyvistų fronto programa, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto atsišaukimai ir pareiškimas, vokiečių administracijos įstaigų pranešimų, straipsnių rankraščiai, skelbimų tekstai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, mašinraštis su taisymais, rankraštis, rankraštis su taisymais.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Išlaisvintas Panevėžietis, 1941 m., Nr. 1, 9.

2 Panevėžietis, 1941 m., Nr. 10, 19.

3 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-729, ap. 1, b. 2.

4 Panevėžio apygardos balsas, 1941 m., Nr. 20, 1944 m., Nr. 24 (128). Lietuvių enciklopedija. Boston. T. 9, psl. 135. T. 21, psl. 479. V. Urbonas. Lietuvių laikraštis: Nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Vilnius, 1997, psl. 126.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 14:04