O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1492 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BIULETENIO „SAVITARPINĖS PAGALBOS ŽINIOS“ REDAKCIJOS FONDĄ NR. R-1492

2008-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Biuletenio „Lietuvos Raudonojo Kryžiaus žinios“ redakcija (1941-07-29–1941-10-31)

Biuletenio ,,Savitarpinės pagalbos žinios“ redakcija (1941-12-08–1944 m. birželio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Biuletenio ,,Lietuvos Raudonojo Kryžiaus žinios“ pirmasis numeris išėjo 1941-07-29. Biuletenį Kaune leido Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija. ,,Lietuvos Raudonojo Kryžiaus žinios“ buvo leidžiamos iki 1941-10-31, išėjo 10 numerių.

Nuo 1941-12-08 ,,Lietuvos Raudonojo Kryžiaus žinios“ buvo pavadintos ,,Savitarpinės pagalbos žiniomis“ ir šiuo pavadinimu ėjo iki 1944 m. birželio mėn.

Biuletenį leido Savitarpinės pagalbos organizacija.1

 

Sudarytojo funkcijos

 

,,Lietuvos Raudonojo Kryžiaus žinių“, vėliau ,,Savitarpinės pagalbos žinių“ redakcija rengė medžiagą leidiniui, rūpinosi jo finansavimu, spausdinimu ir platinimu.

Biuletenis skelbė politinių kalinių, tremtinių, žuvusių partizanų, karių sąrašus, pranešimus apie dingusių asmenų paiešką bei atsiliepimus į juos, žinias apie pionierių stovyklose buvusius vaikus. Taip pat informavo apie Savitarpinės pagalbos organizacijos veiklą, jos teikiamą pagalbą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Biuletenio ,,Savitarpinės pagalbos žinios“ redakcijos dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR valstybinis Kauno miesto archyvas 1958-03-20 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 4laikraščio ,,Raudonojo Kryžiaus žinios“ redakcijos bylas su 1952-09-29 sudarytu apyrašu.

1967 m. kovo mėn. sudarytas Lietuvos generalinės srities laikraščių redakcijų jungtinis fondas Nr. R-1492, kurį sudarė laikraščio ,,Savitarpinės pagalbos žinios“, žurnalo ,,Karys“, laikraščių ,,Naujoji Lietuva“ ir ,,Wilnaer Zeitung“ 7 bylos.

1967 m. lapkričio mėn. į apyrašą papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1974 m. fondas pertvarkytas. Fonde liko biuletenio ,,Savitarpinės pagalbos žinios“ redakcijos bylos. Kitų leidinių bylos buvo perkeltos į fondus Nr. 891, R-639, R-1553. Fondas R-1492 pavadintas ,,Laikraščio ,,Savitarpinės pagalbos žinios“ redakcija“.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Biuletenio ,,Savitarpinės pagalbos žinios“ redakcija“.

Iš viso fonde Nr. R-1492 yra 1 apyrašas, 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1942 m. Dokumentai lietuvių kalba.

,,Savitarpinės pagalbos žinių“ redakcijos veiklos dokumentų yra žurnalo ,,Žiburėlis“ administracijos fonde Nr. R-1532.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti kalinių, politinių kalinių, tremtinių, grįžusių tremtinių sąrašai, pranešimai apie dingusių asmenų paiešką, gimimo, apdovanojimo pažymėjimai, prašymai išspausdinti pranešimus apie asmenų paiešką, straipsnių rankraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, mašinraštis su taisymais, rankraštis, rankraštis su taisymais.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvių enciklopedija. Boston, 1962. T. 27, psl. 36, 37. www.genocid.lt/Leidyba/11/grazina.htm - 63k

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 14:17