O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1553 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LAIKRAŠČIŲ „KAUENER ZEITUNG“ IR „WILNAER ZEITUNG“ REDAKCIJŲ FONDĄ NR. R-1553

2009-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Laikraščio „Kauener Zeitung“ redakcija (1941-10-11–1944-07-15)

2. Laikraščio „Wilnaer Zeitung“ redakcija (1941-10-11–1944-07-15)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Laikraščių „Kauener Zeitung“ ir „Wilnaer Zeitung“ pirmieji numeriai išėjo 1941-10-11 Kaune.1 Šių dienraščių leidimą nacių okupuotoje Lietuvoje inicijavo Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos reicho vadovybės spaudos valdyba (auf Initiative des Verwaltungsamtes der Reichsleitung für die Presse der NSDAP).2

Paskutiniai laikraščių „Kauener Zeitung“ ir „Wilnaer Zeitung“ numeriai išėjo 1944-07-15.3

 

Sudarytojų funkcijos

 

„Kauener Zeitung“ buvo oficialus Kauno apygardos komisaro skelbimų laikraštis.

Laikraščių „Kauener Zeitung“ ir „Wilnaer Zeitung“ redakcijos rengė medžiagą dienraščiams, rūpinosi jų spausdinimu, platinimu, finansavimu.

Laikraščiai spausdino vokiečių civilinės valdžios įsakymus, potvarkius, skelbimus, Vokietijos informacijos biurų pranešimus, rašė apie politinį, ekonominį, socialinį, kultūrinį gyvenimą Lietuvoje ir kitose šalyse

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo 1957-09-16 perėmė 173 laikraščio „Kauener Zeitung“ redakcijos fondo bylas, įrašytas apyraše Nr. 1, kuris 1959 m. buvo peršifruotas į Nr. 2.

1959 m. LCVA buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1959 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyta 11 bylų.

1966 m. sutvarkius neaprašytus dokumentus, papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

1967 m sudarytas jungtinis laikraščių „Kauener Zeitung“ ir „Wilnaer Zeitung“ redakcijų fondas.

1981 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje vardinį ir teminį kartotekinius katalogus.

Iš viso fonde Nr. R-1553 yra 2 apyrašai, 188 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių, baltarusių kalbomis.

 

Pranešimų ir straipsnių bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vokiečių informacijos biurų pranešimai, straipsniai „Kauener Zeitung“ ir „Wilnaer Zeitung“ redakcijoms, „Wilnaer Zeitung“ ir kitų laikraščių iškarpos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių, baltarusių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti laikraščiuose „Kauener Zeitung“ ir „Wilnaer Zeitung“ skelbti vokiečių civilinės valdžios įsakymai, potvarkiai, skelbimai, Vokietijos informacijos biurų pranešimai,

susirašinėjimo laikraščių leidimo, spausdinimo, platinimo klausimais dokumentai, straipsnių, literatūros kūrinių mašinraščiai ir rankraščiai, skaitytojų laiškai, laikraščių iškarpos,

laikraščių redakcijų ir spaustuvės darbuotojų sąrašai, algų lapai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 184 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, yra nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė   Lina Kargertaitė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau LCVA). F. R-1553, ap. 2, b. 41, l. 8; b. 44, l. 12-20.

2 LCVA. F. R-1553, ap. 2, b. 9, l. 17,19.

3 Lietuvių enciklopedija, Boston, 1957, t. 11, psl. 184.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 14:22