O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-420 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LAIKRAŠČIO „GIMTASIS KRAŠTAS“ REDAKCIJOS FONDĄ NR. R-420

2008-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Laikraščio ,,Tėvynės balsas“ redakcija (1947 m. rugpjūčio mėn.–1967 m. sausio mėn.)

Laikraščio „Gimtasis kraštas“ redakcija (1967 m. vasario mėn.–[1990 m.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Laikraštis ,,Tėvynės balsas“ pradėtas leisti 1947 m. rugpjūčio mėn. Laikraštį leido Lietuvos tarybinių rašytojų sąjungos valdyba, vėliau – ,,Tiesos“ redakcija, Lietuvos kultūrinių ryšių su tautiečiais užsienyje komitetas. Laikraštis Lietuvoje nebuvo platinamas.1

Nuo 1967 m. vasario mėn. vietoj ,,Tėvynės balso“ leidžiamas laikraštis ,,Gimtasis kraštas“. Laikraštį leido Lietuvos kultūrinių ryšių su tautiečiais užsienyje komitetas, nuo 1976 m. – Lietuvos kultūrinių ryšių su tautiečiais užsienyje draugija ,,Tėviškė“.

1990 m. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, laikraštis ,,Gimtasis kraštas“ buvo leidžiamas toliau.2

 

Sudarytojo funkcijos

 

,,Tėvynės balso“, vėliau ,,Gimtojo krašto“ redakcija rengė medžiagą leidiniui, rūpinosi jo finansavimu, spausdinimu ir platinimu.

Laikraštis buvo skirtas užsienio lietuviams. Agitavo užsienyje gyvenančius lietuvius grįžti į Lietuvą, rašė apie Lietuvos politinį, ekonominį, visuomeninį, kultūrinį gyvenimą bei išeivijos gyvenimą, spausdino literatūros kūrinius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1972-05-23 iš laikraščio ,,Gimtasis kraštas“ redakcijos perėmė ,,Gimtojo krašto“ redakcijos 225 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2: apyraše Nr. 1 įrašyta 16, apyraše Nr. 2 – 209 apskaitos vienetai.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 1997-12-16 iš UAB ,,Gimtasis kraštas“ perėmė ,,Gimtojo krašto“ redakcijos 84bylas. Į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 229 apskaitos vienetai, į apyrašą Nr. 2 – 618 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. R-420 yra 2 apyrašai, 1072 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1960–1989 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti redakcijos kolegijos posėdžių protokolai, laikraščio planai, skaitytojų laiškai, sveikinimai, atsakymai į anketas, laiškų apžvalga, atsakymai į skaitytojų laiškus.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 245 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1960–1989 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų, atvirlaiškių.

 

Straipsnių bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti straipsnių, literatūros kūrinių rankraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 827 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1967–1982 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, mašinraštis su taisymais, rankraštis, rankraštis su taisymais, yra nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgulwww.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=178 - 63k

2 Žurnalistikos enciklopedija, Vilnius, 1997, psl. 149.

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LAIKRAŠČIO „GIMTASIS KRAŠTAS“ REDAKCIJOS

FONDO NR. R-420 PAPILDYMĄ

2019-05-08 Nr. SA-22

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Laikraščio „Gimtasis kraštas“ redakcijos fondą Nr. R-420 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2008-11-12 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-444.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2016-10-03 Dokumentų perdavimo aktu Nr. V-18/GF-15 iš Lietuvos valstybės naujojo archyvo perėmė laikraščio ,,Gimtasis kraštas“ redakcijos 11 neaprašytų 1990–1992 m. bylų.

2019 m. bylos buvo aprašytos, sudarytas apyrašo Nr. 1 tęsinys. Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyta 11 apskaitos vienetų. Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 256 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-420 yra 2 apyrašai, 1083 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1960–1992 m. Dokumentai lietuvių, anglų, rusų, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti redakcijos kolegijos posėdžių protokolas, skaitytojų laiškai, finansinės atskaitomybės dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Į apyrašo tęsinį įrašyta 11 apskaitos vienetų nuo Nr. 257 iki Nr. 267. Dokumentų chronologinės ribos 1990–1992 m.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 256 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1960–1992 m. Dokumentai lietuvių, anglų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Litvinaitytė

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 13:10