O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-550 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TELEGRAMŲ AGENTŪROS PRIE LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS (ELTA) FONDĄ NR. R-550

2009-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos telegramų agentūra ELTA (1940-09-03–1941-03-11)

Lietuvos TSR telegramų agentūra ELTA (1941-03-12–1941 m. birželio mėn.)

Telegramų agentūra prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos (ELTA) (1944 m. rugpjūčio mėn.–1946-03-24)

Telegramų agentūra ELTA prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1946-03-25–1959-12-07)

Lietuvos telegramų agentūra (ELTA) prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1959-12-08–1967-07-03)

Lietuvos telegramų agentūra prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (ELTA) (1967-07-04–1990-03-11)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1940 m. birželio mėn. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, Lietuvos telegramų agentūros ELTA veikla buvo pertvarkyta. Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Taryba 1940-09-03 nutarimu Nr. 34 patvirtino naujus Lietuvos telegramų agentūros ELTA etatus.1

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Taryba 1941-03-12 nutarimu Nr. 213 patvirtinus naujus telegramų agentūros etatus, agentūra buvo pavadinta Lietuvos TSR telegramų agentūra ELTA.2

1941 m. birželio mėn., prasidėjus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karui, ELTA nutraukė veiklą.

1944 m. rugpjūčio mėn. ELTA atnaujino veiklą. Agentūra buvo vadinama Telegramų agentūra prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos (ELTA).3

Vadovaujantis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“,4 telegramų agentūra pavadinta Telegramų agentūra ELTA prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1959-12-08 nutarimu Nr. 595 patvirtinti Lietuvos telegramų agentūros (ELTA) prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nuostatai.5

Lietuvos TSR Ministrų Tarybai 1967-07-04 nutarimu Nr. 309 patvirtinus naujus nuostatus, agentūra pavadinta Lietuvos telegramų agentūra prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (ELTA).6

ELTA buvo pavaldi Lietuvos TSR Ministrų Tarybai ir Tarybų Sąjungos telegramų agentūrai prie TSRS Ministrų Tarybos (TASS).7

Dokumentuose agentūra taip pat buvo vadinama Lietuvos TSR telegramų agentūra ELTA, Lietuvos telegramų agentūra ELTA.

1990-03-11 atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, Lietuvos telegramų agentūra prieLietuvos TSR Ministrų Tarybos (ELTA) buvo pertvarkyta į Lietuvos telegramųagentūrą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (ELTA).8

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos telegramų agentūra ELTArinko informaciją ir foto informaciją apie svarbiausius politinio, ekonominio bei kultūrinio gyvenimo įvykius Lietuvoje ir teikė ją respublikos ir TSRS spaudai, radijui ir televizijai. Per TASS teikė informaciją apie Lietuvą užsienio informacijos priemonėms. Respublikos žiniasklaidai teikė iš TASS gautą informaciją apie padėtį TSRS ir pasaulyje.

ELTA organizavo Lietuvos teritorijoje korespondentų punktus, leido informacinius biuletenius Lietuvos respublikiniams, miestų ir rajonų laikraščiams.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR telegramų agentūros ELTA fondas Nr. R-550 sudarytas 1990 m. Iš Lietuvos telegramų agentūros ELTA fondo Nr. 851 buvo atkelta 16 bylų, kurios įrašytos į sudarytą apyrašą Nr. 1.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 1999-05-12 iš Akcinės bendrovės Lietuvos telegramų agentūra ELTA perėmė Lietuvos TSR telegramų agentūros ELTA 2115 bylų, įrašytų apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2: apyraše Nr. 1 įrašyti 2035, apyraše Nr. 2 – 80 apskaitos vienetų.

1999 m. LCVA buvęs apyrašas Nr. 1 peršifruotas į Nr. 3.

2009 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Lietuvos telegramų agentūra prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (ELTA)“.

Iš viso fonde Nr. R-550 yra 3 apyrašai, 2131 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Biuletenių bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti ELTA biuleteniai respublikiniams bei miestų ir rajonų laikraščiams, korespondentų informacijų rankraščiai, etatinių ir neetatinių korespondentų abėcėlinės rodyklės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 2035 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, mašinraštis su taisymais, rankraštis, rankraštis su taisymais.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti direktoriaus įsakymai, ELTA kolegijos nutarimai, posėdžių protokolai, planai, darbuotojų, etatų sąrašai, statistinės ataskaitos apie personalą, biudžeto sąmatos, balansai, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 80 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti direktoriaus įsakymai personalo klausimais, susirašinėjimo informacijos teikimo, personalo, ūkio, finansų klausimais dokumentai, informaciniai biuleteniai Lietuvos spaudai, telegramos užsienio agentūroms apie įvykius Lietuvoje, sutartys su laikraščių redakcijomis dėl informacijos teikimo, pranešimai apie darbuotojų priėmimą bei atleidimą iš darbo, darbo pažymėjimai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 19401945 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 383, ap. 3, b. 293, l. 282; F. R-754, ap. 3, b. 327, l. 38.

2 LCVA. F. R-754, ap. 3, b. 332, l. 283-287.

3 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 15, l. 87.

4 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.

5 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 502, l. 312-315.

6 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 895, l. 170-174.

7 LCVA. F. R-754, ap.1, b. 1074, l. 20-24.

8 www.lrs.lt/

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 13:11