O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-602 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LAIKRAŠČIO ,,EUROPOS LIETUVIS“ REDAKCIJOS IR NIDOS KNYGŲ KLUBO FONDĄ NR. R-602

2009-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. ,,Vidaus ir užsienio žinių biuletenio“ redakcija (1947-07-25–1947 m.)

Laikraščio,,Britanijos lietuvis“ redakcija (1947 m. spalio mėn.–1952 m.)

,,Europos lietuvių laikraštis“ redakcija (1952–1953 m.)

Laikraščio ,,Europos lietuvis“ redakcija (1953-09-23–[1990 m.])

2. Nidos knygų klubas (1954–1991 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. ,,Vidaus ir užsienio žinių biuletenis“ pradėtas leisti 1947-07-25.

Nuo 1947 m. spalio mėn. ,,Vidaus ir užsienio žinių biuletenis“ vadinamas ,,Britanijos lietuviu“, 1952–1953 m. – ,,Europos lietuvių laikraščiu“, nuo 1953-09-23 – ,,Europos lietuviu“.

Laikraštį leido Didžiosios Britanijos lietuvių sąjunga, nuo 1954 m. – Didžiosios Britanijos lietuvių sąjunga ir ,,Lietuvių namų“ akcinė bendrovė. Laikraštis buvo leidžiamas Londone, kartą per savaitę.

Laikraščio ,,Europos lietuvis“ leidimas tęsiamas.1

2. Nidos knygų klubas buvo įsteigtas 1954 m. Tiksli klubo įsteigimo data nenustatyta.

Klubas veikė Londone, prie ,,Lietuvių namų“ akcinės bendrovės.

Nidos knygų klubas baigė veiklą 1991 m. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.2

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. ,,Vidaus ir užsienio žinių biuletenio“, laikraščio ,,Britanijos lietuvis“, ,,Europos lietuvių laikraščio“, ,,Europos lietuvio“ redakcija rengė medžiagą leidiniui, rūpinosi jo finansavimu, spausdinimu ir platinimu.

Laikraštis rašė lietuvių išeivių gyvenimo, lietuvių organizacijų veiklos Didžiojoje Britanijoje bei kitose Europos valstybėse, žmogaus teisių pažeidimų okupuotoje Lietuvoje temomis, rėmė disidentų judėjimą.

2. Nidos knygų klubas leido užsienyje gyvenančių lietuvių rašytojų bei mokslo knygas, žodynus, straipsnių apie Lietuvą apžvalgą ,,Rinktinė“, literatūros metraščius ,,Pradalgės“, kalendorius, perleidonepriklausomoje Lietuvoje išleistas knygas. Klubas leidinius leido lietuvių kalba

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Laikraščio ,,Europos lietuvis“ redakcijos ir Nidos knygų klubo dokumentus Lietuvos centrinis valstybės archyvas 1993-12-07 perėmė iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos, kartu su Lietuvos pasiuntinybės Londone dokumentais.

1997-06-18 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 35 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-602 yra 1 apyrašas, 35 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1947 m., 1957 m., 1961–1985 m. Dokumentai lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir kt. kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo straipsnių, knygų redagavimo, spausdinimo, laikraščio ,,Europos lietuvis“ prenumeratos ir platinimo, Nidos knygų klubo išleistų leidinių platinimo klausimais dokumentai, prašymai priimti į klubo narius, knygynų užsakytų leidinių sąrašai, skaitytojų laiškai, straipsnių, leidinių rankraščiai, periodinių leidinių iškarpos,

akcinės bendrovės ,,Lietuvių namai“ valdymo schema.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas. Byloms sudaryti vidaus apyrašai.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 35 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1947 m., 1957 m., 1961–1985 m. Dokumentai lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir kt. kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, mašinraštis su taisymais, rankraštis, rankraštis su taisymais, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvių enciklopedija, Boston, 1955, t. 6, psl. 119. Žurnalistikos enciklopedija, Vilnius, 1997, psl. 126. Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius, 2004, t. 5, psl. 696, 697. V. Urbonas. Lietuvių laikraštis: Nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Vilnius, 1997, psl. 142.

www.pavb.lt/?konf_2008_7 - 19k Lietuvių literatūros enciklopedija, Vilnius, 2001, psl. 357.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 13:19