O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-635 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS STUDIJŲ BIURO FONDĄ NR. R-635

2009-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos studijų biuras (Studien-Büro Litauen) (1941-10-01–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos studijų biurą 1941-09-06 leido įsteigti Pirmasis generalinis tarėjas. Biuras oficialiai pradėjo veikti 1941-10-01 Kaune. Biurui priklausė Raudonojo teroro muziejus.

Lietuvos studijų biuras buvo Pirmojo generalinio tarėjo žinioje.

1942 m. lapkričio mėn. Lietuvos studijų biuras persikėlė į Vilnių.

Dokumentuose biuras taip pat buvo vadinamas Studijų biuru.

Lietuvos studijų biuras veikė iki antrosios sovietų okupacijos. Tiksli Lietuvos studijų biuro veiklos pabaigos data nenustatyta. 1944 m. gegužės mėn. biuras dar veikė.1

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos studijų biuras tyrinėjo pirmosios sovietų okupacijos Lietuvoje laikotarpį, rinko bei tyrė Lietuvoje veikusių sovietinių įstaigų dokumentus, bolševikų teroro liudijimus, rengė Raudonojo teroro parodas. Biuro leidinyje ,,Lietuvių archyvas“, biuletenyje ,,Bulletin für die Erforschung des Bolschewismus und Judentums“ spausdino autentiškus sovietinių įstaigų dokumentus, tose įstaigose dirbusių asmenų pareiškimus, studijas apie sovietų okupaciją.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Žydų muziejus 1946-01-31 Lietuvos TSR NKVD Archyvų skyriui perdavė dokumentus, kurių sudarytojas bei skaičius nenurodyti.

1950-10-30 Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve sudarytas Lietuvos studijų biuro fondo apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 5 apskaitos vienetai.

1951-02-23 Lietuvos TSR valstybinis istorijos-revoliucijos muziejus perdavė archyvui 427 nuotraukas ir 222 stiklo fotonegatyvus.

1959 m. į apyrašą papildomai įrašytos 9, 1966 m. – 17, 1978 m. – 1 byla.

1994-03-03 byla Nr. 20 perkelta į Reichsleiterio Rozenbergo operatyvinio štabo okupuotoms sritims fondą Nr. R-633 (byla įrašyta Nr. 30).

1997-07-26 Lietuvos centrinis valstybės archyvas fonde Nr. R-635 saugomus 222 stiklo fotonegatyvus ir 427 nuotraukasperdavė Lietuvos vaizdo ir garso archyvui. Fonde Nr. R-635 paliktos saugoti perduotų dokumentų kopijos.

Dokumentai kataloguoti teminėje „Katalogo“ duomenų bazėje.

Iš viso fonde Nr. R-635 yra 1 apyrašas, 3apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti lietuvių partizanų veiksmų 1941 m. birželio mėn. aprašymai, lietuvių partizanų, NKVD kalėjimuose kalintų asmenų sąrašai, žinios apie bolševikų nužudytus Lietuvos gyventojus, per susišaudymą prie Kazlų Rūdos žuvusius lietuvius, sovietų okupacijos 1940–1941 metaisišleisti įstatymai, įsakai ir potvarkiai dėl turto nacionalizacijos ir konfiskacijos, pranešimas apie Raudonosios armijos okupacijos padarinius Vilniuje ir Vilniaus srityje, biuro direktoriaus J. Senkaus, majoro P. Rusecko kalbų tekstai, straipsnių bei straipsnių vertimų rankraščiai, biuleteniai ,,Bulletin für die Erforschung des Bolschewismus und Judentums“, parodos ,,Europas Schicksalkampf im Osten“ organizatorių sąrašas, išlaidų sąmatos, biuro finansų dokumentai, bolševikų teroro aukų – nužudytųjų Rainių miške, Panevėžio medikų ir kitose Lietuvos vietovėse nužudytų asmenų nuotraukų ir fotonegatyvų kopijos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 31 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, mašinraštis su taisymais, rankraštis, rankraštis su taisymais, nuotraukos.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvių enciklopedija, Boston, 1958 m., t. 16, psl. 28; 1963 m., t. 29, psl. 79. www.genocid.lt/centras/lt/588/a/ - 59k

 

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS STUDIJŲ BIURO FONDO NR. R-635 PAPILDYMĄ

2011-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Lietuvos studijų biuro fondą Nr. R-635 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2009-03-17 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-84.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2008-02-25 aktu Nr. GF-4 iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos perėmė diplomato Stasio Lozoraičio jaunesniojo sukauptus, neaprašytus dokumentus.

Tvarkant dokumentus buvo atskirtas 1 aplankas Lietuvos studijų biuro biuletenių.

2011 m. dokumentai aprašyti, sudaryta 1 byla, kuri įrašyta į Lietuvos studijų biuro fondo Nr. R-635 apyrašo Nr.1 tęsinį (bylos Nr. 33).

Iš viso fonde Nr.R-635 yra 1 apyrašas, 32 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti Lietuvos studijų biuro biuleteniai.

Į apyrašo tęsinį įrašytas 1 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1942 m.

Iš viso fondo Nr. R-635 apyraše Nr. 1 įrašyti 32 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, mašinraštis su taisymais, rankraštis, rankraštis su taisymais, nuotraukos.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus specialistė   Inga Klypšienė

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 13:22