O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-636 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS RADIJO STOTIES FONDĄ NR. R-636

2009-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus radijo stotis (Vilniaus radiofonas, Rundfunksender Wilna) (1941 m. birželio mėn.–1941-11-01)

Vilniaus transliacijų punktas (Übertragungsstelle Wilna) (1941-11-01–1942 m. spalio mėn.)

Vilniaus radijo stotis (Vilniaus radiofonas, Rundfunksender Wilna) (1942 m. spalio mėn.–1944-07-02)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus radijo stotis 1941 m. birželio mėn. prasidėjus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karui veiklą tęsė.

Vilniaus radijo stotis nuo 1941 m. rugpjūčio mėn. buvo okupacinės vokiečių kariuomenės, 1 vėliau vokiečių civilinės valdžios žinioje.

Vadovaujantis Rytų krašto radijo stočių grupės intendanto 1941-11-01 raštu, Vilniaus radijo stotis buvo likviduota. Jos vietoje Reicho radijo bendrovė (Reichs-Rundfunf G. m. b. H.) įsteigė Vilniaus transliacijų punktą ir prijungė jį prie Rytų krašto radijo stočių grupės Kauno radijo stoties (Sendergruppe Ostland Landessender Kauen).2

Nuo 1942 m. spalio mėn. Vilniaus transliacijų punktas vėl vadinamas Vilniaus radijo stotimi.3 Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Dokumentuose Vilniaus radijo stotis vadinama ir Vilniaus radiofonu.

Vilniaus radijo stotis transliacijas nutraukė 1944-07-02. 4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus radijo stotis rengė, transliavo ir retransliavo radijo laidas, koncertus.

Vilniaus radijo stotis turėjo orkestrą, kuris 1941-11-01 buvo perduotas Vilniaus filharmonijai.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus radijo stoties dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyta.

Archyvo apskaitos dokumentuose Vilniaus radijo stoties fondas įrašytas 1949 m. Fonde buvo 151 neaprašytas saugojimo vienetas.

1959-06-01 buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 145 apskaitos vienetai.

1965, 1967 m. į apyrašą papildomai įrašyti 49 apskaitos vienetai, 1995 m. – 1 apskaitos vienetas (senas apyrašas Nr. 1).

Iš viso fonde Nr. R-636 yra 1 apyrašas, 195 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių, lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Vilniaus valstybės radiofono 1941-07-22 instrukcija, Vilniaus radijo direktoriaus įsakymai, potvarkiai, nurodymai, susirašinėjimo administraciniais, programų transliavimo, retransliavimo ir sudarymo, radijo laidų rengimo ir kitais klausimais dokumentai,

Vilniaus, Kauno, Rygos, Talino, Berlyno radijo stočių laidų programos, Vilniaus radijo laidų tekstai, Vokietijos informacijos biuro pranešimai,

darbuotojų sąrašai, algų lapai, sutartys su koncertų dalyviais, programų dalyviams atlyginimo išmokėjimo lapai, finansų dokumentai,

Vilniaus radijo stoties bibliotekos knygų ir grojamų plokštelių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 195 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių, lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė   Lina Kargertaitė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-1015, ap. 1, b. 6, l. 1.

2 LCVA. F. R-636, ap. 1, b. 10, l. 31, 40, 41; Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. Vilniaus filharmonijos veikla vokiečių okupacijos metais // Istorija. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai, 2007, Nr. 68, psl. 58-68.

3 LCVA. F. R-636, ap. 1, b. 166, l. 11.

4 Lietuvių enciklopedija, Boston, 1961, t. 24, psl. 361.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 13:23